• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501

  Tasarı yasalaştı!

  17.04.2008 02:00
  TBMM'de, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı yasalaştı
  Tasarı yasalaştı!
  Tasarı yasalaştı! Tasarı yasalaştı! Tasarı yasalaştı!

  TBMM Genel Kurulunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı, kabul edilerek, yasalaştı.

  Kanuna göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme
  katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH
  gelişme hızının yüzde 30'unun toplamına bir tam sayının ilave
  edilmesiyle bulunacak.

  İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin
  başkanlığına ve yönetim kurullarına seçilenler, bir veya birden fazla
  işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri ses ve saz
  sanatçıları, düşünür ve yazarlar, hayat kadınları, jokey ve antrenörleri
  de sigortalı sayılacak.

  Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru
  olanlar, genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Köy muhtarları, uzun
  vadeli sigorta kapsamından çıkartılarak, tarım sigortalısı sayılacak,
  tarımsal faaliyette bulunanlar gibi sigorta primi ödeyecek.

  YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ

  Ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç ev hizmetlerinde çalışanlar,
  sigorta kapsamı dışında tutulacak.

  Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde işverenler
  tarafından çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, kısa vadeli
  sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümlerine tabi olacak. Bu
  kişiler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde,
  haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanabilecek. Bu kapsamda
  isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık
  sigortalı primi alınmayacak.

  EMZİRME ÖDENEĞİ

  Sigortalıya, hastalık ve analıktan dolayı ortaya çıkan iş görememezlik
  süresince, günlük iş görememezlik ödeneği verilecek.

  Emzirme ödeneğinden sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi
  ile BAĞ-KUR'lular da yararlanacak. Bu kişilere, çocuğun yaşaması
  şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca
  belirlenen, bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği
  verilecek.

  Emzirme ödeneğinden yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en
  az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olma şartı
  aranacak.

  Genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü
  borcunu ödemeyen BAĞ-KUR'lu, emzirme ödeneğinden yararlanamayacak.

  İş görememezliğine neden olan rahatsızlık ve hastalık nedeniyle
  sigortalılığı sona erenler de işten ayrıldığı tarihten itibaren 300 gün
  içinde çocukları doğarsa, analık sigortası haklarından yararlanacak.

  Doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödeyen bu
  kişilere, emzirme ödeneği verilecek.

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı
  halinde verilecek iş göremezlik ödeneği; yataklı tedavilerde günlük
  kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi tutarında olacak.

  MALULLÜK KOŞULLARI

  SSK'lı ve BAĞ-KUR ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet
  memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmeleri
  durumunda malul sayılacak. Ancak, çalışma gücünü işe girmeden önce
  kaybettiği belirlenenler malullük aylığı alamayacak, yedek subay ve er
  olarak silah altındayken malul olanlara bu hüküm uygulanmayacak.

  Devlet memurları ve BAĞ-KUR'lularda malullük aylığı; prim gün sayısı 9
  bin günden az olan sigortalılar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve
  daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden
  hesaplanacak. SSK'lılar için ise prim ödeme gün sayısı, 7 bin 200 gün
  olacak.

  Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık
  bağlama oranı 10 puan artırılacak.

  Malullük aylığı almaktayken, kanuna göre veya yabancı bir ülke
  mevzuatına göre çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya
  başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecek.

  Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında, prime esas kazançları
  üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile Genel Sağlık
  Sigortasına ait prim alınacak.

  Malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve
  toplam bin 800 gün prim ödeme şartı aranacak. Ancak, başka birinin
  bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar bu hüküm dışında
  tutulacak. Bu kişilerde, bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
  sigortaları bildirilme şartı aranacak.

  2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65 OLACAK

  İlk defa kanun kapsamında sigortalı olan devlet memuru ve
  BAĞ-KUR'lularda, kadın 58, erkek 60 yaşını doldurma ve en az 9000 gün
  malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma şartıyla
  emeklilik aylığı bağlanacak.

  Emeklilikte aranan 58-60 yaşına kademe getirilecek. Buna göre
  emeklilikte; 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında
  kadınlarda 59, erkeklerde 61; 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri
  arasında kadın için 60, erkek için 62, 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041
  tarihleri arasında kadınlarda 61, erkeklerde 63; 1 Ocak 2042 ile 31
  Aralık 2043 tarihleri arasında kadınlarda 62, erkeklerde 64; 1 Ocak 2044
  ile 31 Aralık 2045 tarihleri arasında kadınlarda 63, erkeklerde 65; 1
  Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 tarihleri arasında kadınlarda 64,
  erkeklerde 65 yaş şartı uygulanacak. Kadın ve erkeklerde 2048 yılından
  sonra emeklilik yaşı 65'de eşitlenecek.

  SSK'DA PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 7200'E ÇIKACAK

  SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün sayısı, 7000'den
  7200'e çıkacak. Yaş hadlerinin uygulanmasında da prim gün sayısı
  şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri, esas alınacak.

  Sigortalılar, en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
  primi bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığı alabilecek. Ancak prim
  ödeme gün sayısına kademe getirilecek.

  Çalışma gücündeki kayıp oranı, yüzde 50 ile yüzde 59'u arasında olduğu
  anlaşılan sigortalılarda en az 5760, yüzde 40 ile yüzde 49 arasında
  olduğu anlaşılan sigortalılarda ise en az 6480 gün uzun vadeli sigorta
  kolları primi ödeme şartı aranacak.

  Doğuştan özürlü olan devlet memurları, 15 yıllık hizmetlerinin ardından
  istemeleri halinde emekli olabilecek.

  Bakıma muhtaç çocuğu bulunan sigortalı kadınlar, 20 yıl çalıştıktan
  sonra 25 yıl çalışmış gibi kabul edilerek emekli olabilecek.

  AYLIK BAĞLAMA ORANI

  Erken yaşlandığı tespit edilmiş sigortalıların diğer koşulları
  sağlamaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmelerini olanak
  sağlayan yaş sınırı, 50'den 55'e çıkartılacak.

  Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm
  sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının, her 360 günü
  için yüzde 2 olarak uygulanacak. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler
  orantılı olarak dikkate alınacak, ancak aylık bağlama oranı, yüzde 90'ı
  geçemeyecek.

  Sigortalıların yaşlılık aylığı hesaplanırken, kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihe kadar olan süreleri eski mevzuata, kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihten sonraki çalışma süreleri ise yeni mevzuata göre oransal olarak
  hesaplanacak. İkisinin toplamı sigortalının yeni yaşlılık aylığını
  oluşturacak.

  Mevcut sigortalıların hak kaybını önlemek için yüzde 2 olan aylık
  bağlama oranı, 10 yıl tamamlanıncaya kadar yüzde 3 olarak uygulanacak.

  30 Nisan 2008'den itibaren sisteme giren sigortalılarda uygulanacak olan
  aylık bağlama oranı ise yüzde 2 olacak. Böylece 30 Nisan ile kanunun
  yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2008 tarihi arasında sigortalı olanların, eski
  mevzuattan yararlanmasının önüne geçilmiş olacak.

  KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI

  BAĞ-KUR'lular, 8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk
  defa sigortalı sayılan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmuş ve
  25 yıl sigorta primi ödemiş olması veya kadınlarda 60, erkeklerde ise 62
  yaşını doldurmuş olup, en az 15 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta
  primi ödenmesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanacaklar.

  Söz konusu süre içinde ilk defa sigortalı olan devlet memurlarında ise
  kısmi yaşlılık aylığından yararlanmada, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını
  doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını
  doldurması ve en az 15 yıl prim ödemesi şartı aranacak.

  ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

  Ölüm aylığından yararlanabilmek için devlet memurları ve
  BAĞ-KUR'lularda, en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
  sigortaları primi ödeme şartı aranacak. Ancak, SSK'lılarda bu şart,
  borçlanma hariç, 5 yılda 900 prim gün olacak. Genel sağlık sigortası
  primi dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan BAĞ-KUR'lu hak sahibine
  ölüm aylığı bağlanmayacak.

  Ölen sigortalının dul eşine hesaplanan aylığının yüzde 50'si bağlanacak.

  Dul eşin aylık bağlanmış çocuğu yoksa, sigortalı olarak çalışmıyor veya
  kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık da almıyorsa, aylık bağlama
  oranı yüzde 75 olacak.

  Kanun kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya
  aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi
  halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını
  doldurmayanlar; Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az
  yüzde 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanlar; yaşları ne olursa
  olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan
  kızlara ise ölen sigortalının hesaplanan aylığının yüzde 25'i bağlanacak.

  EVLENME VE CENAZE YARDIMI

  Hak sahiplerine verilecek cenaze yardımı tutarı, SGK Yönetim Kurulunun
  teklifi ve Bakan'ın onayıyla belirlenecek. Kız çocukları, aylık veya
  gelirinin 2 yıllık tutarı kadar evlenme yardımı alacak. Evlenme ödeneği
  alan hak sahibinin, aylığının kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde
  yeniden hak sahibi olması halinde, 2 yıllık sürenin sonuna kadar gelir
  veya aylık bağlanmayacak. Bu durumda olanlar, bu kanun veya bu kanundan
  önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya
  aylık bağlanmış olan kişiler kapsamında, genel sağlık sigortalısı
  sayılacak.

  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim