• BIST 107.302
 • Altın 151,442
 • Dolar 3,6681
 • Euro 4,3165

  Tartışmalı yasa tamamlandı

  29.09.2010 13:06
  HSYK’nın yapısı ile ilgili düzenlemenin uyum yasası 49 maddeden oluşuyor.
  Tartışmalı yasa tamamlandı
  Tartışmalı yasa tamamlandı Tartışmalı yasa tamamlandı Tartışmalı yasa tamamlandı

  Anayasa değişikliğinde yer alan ve halkoylamasında kabul edilen, anayasa değişikliklerinin uyum yasalarından bazıları tamamlandı. Adalet Bakanlığı"nın tamamladığı ve Bakanlar Kurulu"nda imzaya sunduğu HSYK"nın yapısı ile ilgili düzenlemenin uyum yasası 49 maddeden oluşuyor. Yasa metnine göre; Adalet Bakanı dairelerin çalışmalarına katılamayacak. Genel Kurul'un hakim ve savcılarla ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılarına da bakan katılamayacak ve oy kullanmayacak.

  Adalet Bakanlığı HSYK ile ilgili hazırladığı uyum yasası taslağını tamamladı. Hazırlanan uyum yasasına göre; maddeler şöyle düzenleniyor.

  -Adalet Bakanlığı müsteşarı toplantılara katılmayacak ve dairelerin toplanması ve karar alınmasında etkili olmayacak.

  -Meslekten çıkarma cezası yargı yoluna açık olacak.

  -HSYK başkanının tek başına yaptığı işlemler ve verdiği kararlar yargıya götürülecek.
  Hakimler ve savcılar yüksek kurulu idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzem kişisi olacak, bir bütçesi bulunacak.

  -Kanunlarda açıkça bakanlığa verilenler dışındaki hakim ve savcıların tüm özlük işleri HSYK tarafından yerine getirilecek.

  -Adalet Bakanı, olan başkan dairelerin çalışmalarına katılamayacak, sadece genel kurul toplantılarına girebilecek. Genel Kurul'da hakim ve savcılarla ilgili disiplin ve üyelerle ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılara katılamayacak oy kullanamayacak.

  -Teftiş kurulu başkanı ,teftiş kurulu başkan yardımcıları, kurul başmüfettişleri, kurul müfettişleri, genel sekreter yardımcıları, kurulda görev yapacak tetkik hakimleri genel kurul tarafından atanacak.

  -Yönetmeliklere çıkarma ve genelge düzenleme yetkisi genel kurula ait olacak.

  -Adalet bakanlığı müsteşarı, daire başkanı ve başkanvekili seçilemeyecek.

  -Adalat bakanlığı müsteşarının toplantıya katılmaması dairelerin toplanmasına ve karar almasına engel olmayacak.

  -Genel kurulun ve dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşın yargı merciilerine başvurulabilecek..

  -Başkanın tek başına yaptığı işlemlere verdiği kararlara karşı,denetim,soruşturma izinleri, başkanın olur verme ya da vermeme şekline karşı yargı yoluna gidilebilecek.

  -Daha önce yargı kararlarına yargı yolu kapalı olan kararlarda meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açık ancak diğer kararlara karşı yargı yolu kapalı olacak.

  -Daha önce etkin iç itiraz sistemi yokken yeni düzenlemede etkin iç itiraz sistemi getiriliyor.

  -Kurulun genel sekreterlik ve teftiş kurul başkanlığı şeklinde hizmet birimleri olacak.

  -Teftiş kurulu HSYK"ya bağlanacak, HSYK"nın, kendi sekreteryası hizmete girecek.

  -Kurulun üst yöneticisi ,başkanvekili,harcama yetkilisi, genel sekreter, gerçekleştirme görevlisi genel sekreter tarafından belirlenecek. genel sekreter yardımcısı ihdas edilecek.

  -Başkan, yetkilerinin bir kısmının yazılı olarak başkanvekiline devredebilecek.

  -Başkanın genel sekreterin atanması dışında atamalarda hiçbir yetkisi bulunmayacak. Genel sekreteri de genel kurulun teklif ettiği 3 aday arasından atayacak..

  -Kurulun idari personelinin atama yetkisi başkanvekilinde olacak.

  -Üyelerin hangi dairede görev yapacağı Genel Kurul tarafından seçimle belirlenecek.

  -Genel Kurul gündemi başkan tarafından belirlenecek ancak,üyelerin talebi ve genel kurulun kararıyla her zaman gündemde değişikliğe gidilebilecek.

  -Genel Kurul en az 15 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının saf çoğunluğuyla karar alınacak.

  -Daire başkanları daire üyeleri arasından genel kurul tarafından seçilecek.

  -Daireler en az 5 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının saf çoğunluğuyla karar alınacak.

  -Kurul üyelerinin kurul üyeliği görevleriyle ligili suç ve disiplin suçu işlemleri genel kurul tarafından yapılacak.

  -Genel Kurulun ve dairelerin kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek.

  -Dairelerein yeniden inceleme kararına karşı genel kurula itiraz edilebilecek.

  -Kurulun yüksek mahkemelerden gelen üyeleri görev süresi sona erdiğinde yüksek mahkeme üyeliğine doğrudan geri dönecek. Hakim-savcı kökenli üyelerin görev süresi sona erdiğinde bu kişiler yeni oluşacak kurul tarafından terfi ettikleri 3 ilden birisine uygun bir göreve atanacak.

  -Diğer kamu görevlerinden gelen üyelerin süresi bittiğinde ise ilgili kurumları tarafından uygun göreve atanacaklar.

  -Hakimlerin özlük dosyaları Adalet Bakanılığında değil kurulda tutulacak. Hakim ve savcıların özlük işleriyse artık sadece kurul tarafından yürütülecek.

  ADALET BAKANLIĞI HSYK TASARISI ÖN TASLAĞIYLA İLGİLİ METNİ İLGİLİ KURULUŞLARA GÖNDERDİ

  Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) ile ilgili Anayasa değişikliğine paralel hazırladığı uyum yasası ile ilgili taslak metni ilgili kuruluşlara göndererek, görüş istedi.

  Henüz Bakanlar Kurulu'na sunulmadığının altı çizilen metin Adalet Bakanlığı'nca resmi internet sitesinde de yayımladı ve 49 maddeden oluşan taslak metne son şekli verilmeden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK, Türkiye Adalet Akademisi, YÖK, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği iye ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere yirmi yere görüşlerini bildirmeleri için gönderildiği belirtildi.
  Bakanlık, ayrıca görüşleri istenilen kurumlardan gelecek görüş ve öneriler dikkate alınarak, taslak metnin yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

  ANKA vAnayasa değişikliğinde yer alan ve halkoylamasında kabul edilen, anayasa değişikliklerinin uyum yasalarından bazıları tamamlandı. Adalet Bakanlığı"nın tamamladığı ve Bakanlar Kurulu"nda imzaya sunduğu HSYK"nın yapısı ile ilgili düzenlemenin uyum yasası 49 maddeden oluşuyor. Yasa metnine göre; Adalet Bakanı dairelerin çalışmalarına katılamayacak. Genel Kurul'un hakim ve savcılarla ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılarına da bakan katılamayacak ve oy kullanmayacak.

  Adalet Bakanlığı HSYK ile ilgili hazırladığı uyum yasası taslağını tamamladı. Hazırlanan uyum yasasına göre; maddeler şöyle düzenleniyor.

  -Adalet Bakanlığı müsteşarı toplantılara katılmayacak ve dairelerin toplanması ve karar alınmasında etkili olmayacak.

  -Meslekten çıkarma cezası yargı yoluna açık olacak.

  -HSYK başkanının tek başına yaptığı işlemler ve verdiği kararlar yargıya götürülecek.
  Hakimler ve savcılar yüksek kurulu idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzem kişisi olacak, bir bütçesi bulunacak.

  -Kanunlarda açıkça bakanlığa verilenler dışındaki hakim ve savcıların tüm özlük işleri HSYK tarafından yerine getirilecek.

  -Adalet Bakanı, olan başkan dairelerin çalışmalarına katılamayacak, sadece genel kurul toplantılarına girebilecek. Genel Kurul'da hakim ve savcılarla ilgili disiplin ve üyelerle ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılara katılamayacak oy kullanamayacak.

  -Teftiş kurulu başkanı ,teftiş kurulu başkan yardımcıları, kurul başmüfettişleri, kurul müfettişleri, genel sekreter yardımcıları, kurulda görev yapacak tetkik hakimleri genel kurul tarafından atanacak.

  -Yönetmeliklere çıkarma ve genelge düzenleme yetkisi genel kurula ait olacak.

  -Adalet bakanlığı müsteşarı, daire başkanı ve başkanvekili seçilemeyecek.

  -Adalat bakanlığı müsteşarının toplantıya katılmaması dairelerin toplanmasına ve karar almasına engel olmayacak.

  -Genel kurulun ve dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşın yargı merciilerine başvurulabilecek..

  -Başkanın tek başına yaptığı işlemlere verdiği kararlara karşı,denetim,soruşturma izinleri, başkanın olur verme ya da vermeme şekline karşı yargı yoluna gidilebilecek.

  -Daha önce yargı kararlarına yargı yolu kapalı olan kararlarda meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açık ancak diğer kararlara karşı yargı yolu kapalı olacak.

  -Daha önce etkin iç itiraz sistemi yokken yeni düzenlemede etkin iç itiraz sistemi getiriliyor.

  -Kurulun genel sekreterlik ve teftiş kurul başkanlığı şeklinde hizmet birimleri olacak.

  -Teftiş kurulu HSYK"ya bağlanacak, HSYK"nın, kendi sekreteryası hizmete girecek.

  -Kurulun üst yöneticisi ,başkanvekili,harcama yetkilisi, genel sekreter, gerçekleştirme görevlisi genel sekreter tarafından belirlenecek. genel sekreter yardımcısı ihdas edilecek.

  -Başkan, yetkilerinin bir kısmının yazılı olarak başkanvekiline devredebilecek.

  -Başkanın genel sekreterin atanması dışında atamalarda hiçbir yetkisi bulunmayacak. Genel sekreteri de genel kurulun teklif ettiği 3 aday arasından atayacak..

  -Kurulun idari personelinin atama yetkisi başkanvekilinde olacak.

  -Üyelerin hangi dairede görev yapacağı Genel Kurul tarafından seçimle belirlenecek.

  -Genel Kurul gündemi başkan tarafından belirlenecek ancak,üyelerin talebi ve genel kurulun kararıyla her zaman gündemde değişikliğe gidilebilecek.

  -Genel Kurul en az 15 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının saf çoğunluğuyla karar alınacak.

  -Daire başkanları daire üyeleri arasından genel kurul tarafından seçilecek.

  -Daireler en az 5 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının saf çoğunluğuyla karar alınacak.

  -Kurul üyelerinin kurul üyeliği görevleriyle ligili suç ve disiplin suçu işlemleri genel kurul tarafından yapılacak.

  -Genel Kurulun ve dairelerin kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek.

  -Dairelerein yeniden inceleme kararına karşı genel kurula itiraz edilebilecek.

  -Kurulun yüksek mahkemelerden gelen üyeleri görev süresi sona erdiğinde yüksek mahkeme üyeliğine doğrudan geri dönecek. Hakim-savcı kökenli üyelerin görev süresi sona erdiğinde bu kişiler yeni oluşacak kurul tarafından terfi ettikleri 3 ilden birisine uygun bir göreve atanacak.

  -Diğer kamu görevlerinden gelen üyelerin süresi bittiğinde ise ilgili kurumları tarafından uygun göreve atanacaklar.

  -Hakimlerin özlük dosyaları Adalet Bakanılığında değil kurulda tutulacak. Hakim ve savcıların özlük işleriyse artık sadece kurul tarafından yürütülecek.

  ADALET BAKANLIĞI HSYK TASARISI ÖN TASLAĞIYLA İLGİLİ METNİ İLGİLİ KURULUŞLARA GÖNDERDİ

  Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) ile ilgili Anayasa değişikliğine paralel hazırladığı uyum yasası ile ilgili taslak metni ilgili kuruluşlara göndererek, görüş istedi.

  Henüz Bakanlar Kurulu'na sunulmadığının altı çizilen metin Adalet Bakanlığı'nca resmi internet sitesinde de yayımladı ve 49 maddeden oluşan taslak metne son şekli verilmeden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK, Türkiye Adalet Akademisi, YÖK, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği iye ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere yirmi yere görüşlerini bildirmeleri için gönderildiği belirtildi.
  Bakanlık, ayrıca görüşleri istenilen kurumlardan gelecek görüş ve öneriler dikkate alınarak, taslak metnin yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • O manzaralar içimizi sızlatıyordu06 Ekim 2012 Cumartesi 12:50
 • Sucuk ve Salamı karıştıramayacaklar06 Ekim 2012 Cumartesi 12:48
 • 56 yaşındaki ev hanımının yaptığı pes dedirtti!06 Ekim 2012 Cumartesi 12:47
 • Şehit yakınlarına internet indirimi06 Ekim 2012 Cumartesi 12:39
 • Bir top mermisi daha düştü!06 Ekim 2012 Cumartesi 11:51
 • Bisküvi kutusundan tarih çıktı06 Ekim 2012 Cumartesi 10:58
 • Nevşin Mengü rövanşı böyle aldı!..06 Ekim 2012 Cumartesi 10:56
 • Bu haberi okumadan yola çıkmayın06 Ekim 2012 Cumartesi 10:40
 • 4+4+4ün gerekçeli kararı Resmi Gazetede!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:39
 • Başbakan Erdoğanın arıyla imtihanı!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim