Kararda, genç veteriner hekim Ç.B.’nin sanığa iffetini ortaya koyarak iftira atması için bir neden bulunmadığı belirtilerek, “İşverenin çalışanını muayene için kadın doğum doktoruna götürme gereğini hissetmesi hayatın olağan akışına aykırıdır” denildi. Ayrıca Veterinerler Odası Haysiyet Divanı oyçokluğuyla, Bilgili’nin diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verdi. Oda, kararı onaylaması için dosyayı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’ne gönderdi. Türkiye Veterinerler Hekimler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’nın ilerleyen günlerde toplanarak kesin kararı vermesi bekleniyor.