Süper Loto sonuçları sorgulama: 31 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar... Süper Loto sonuçları sorgulama: 31 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan duyuruya göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında “özel” ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için “yatırımcı sayısının 50’den az olmaması” ve “herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının yüzde 20’sinden fazlasına sahip olmaması” koşullarının bir arada sağlanması gerekecek. Bu şartları sağlamayan serbest ve/veya özel fonlar bireysel yatırımcı olarak değerlendirilecek.

Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek.

Daha önce kurumsal yatırımcı kapsamından sayılan, aktif toplamının 50 milyon TL, yıllık net hâsılatının 90 milyon TL, özsermayesinin 5 milyon TL’nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar artık kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmeyecek.

Daha önce halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, halka arz edilen payların piyasa değerinin 100 milyon TL ve altında olması durumunda “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümdeki tutar 250 milyon TL olarak uygulanacak.