SPK, San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş, ve Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'ye idari para cezası kesti.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret'e Şirket’e Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 31.12.2021 tarihli finansal tablolarında sermayesinin 1/2’sinden fazlasının kaybedilerek Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi kapsamına girmesine rağmen herhangi bir özel durum açıklaması yayımlanmaması nedeniyle 69.783 TL idari para cezası verildi.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret'e Türkiye Muhasebe Standardı 16’nın 31, 34 ve 35’inci paragraflarına aykırılık nedeniyle 69.783 TL idari para cezası verildi.

Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim'e 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardı’nın 45 ve 46’ncı paragraflarına aykırılık nedeniyle 69.783 TL idari para cezası verildi.