banner158
banner218

Son dakika | Torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari  para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV  indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif,  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Son dakika | Torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
banner216

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine  ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekilerinin imzasını  taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi,  yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir  Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini  kapsamayacak.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla  vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal  bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim  enstitüsünden oluşacak.

TRT çalışanlarına yönelik disiplin cezaları

  

Teklif, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele  uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin  işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor.

Teklife göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu  oluşturulacak.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri  tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı  alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu  yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca  ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası  verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin  cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe  ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve  yönetici kadrolarına atanamayacak.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında  kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, Genel  Müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

Maden Kanunu'nda değişiklik

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep  edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin  faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet  artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesi sağlanıyor. Destek tutarları  belirlenirken, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla  Devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı Devlet hakkı  hesaplamalarında uygulanmayacak.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya  rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay  içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı  verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm  ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve  Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme  yapıyor. Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm  ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedarikinin sağlanması amacıyla Savunma  Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilmesi öngörülüyor.

Kırıkkale'nin "Bahşili" ilçesinin ismi, "Bahşılı" olarak  değiştirilecek.

Tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle  elde edilen ürünler için  kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden  gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal  üretimle elde edilen ürün alımlarını Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutan  madde, verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 20:50