Günümüzde işletmelerin değeri, her durumda ayakta kalabilmelerine ve kar elde etmeye devam edebilmelerine bağlı olarak belirleniyor. Bu durumda firmaların uluslararası pazarda ne kadar etkin oldukları ve ihracat yapabilme durumları önem arz ediyor. Veri Analisti ve İletişim Tasarımı Uzmanı Ömer Yoluk, global pazarlamanın şirketlerin değeri üzerinde etkilerini bu yazıda açıklıyor.

Sermaye şirketleri, büyümek zorunda olan yapılardır. Bunun için kar elde edebilecekleri her alanı denemek ve mevcutları azaltmadan daha fazla dönüşüm kaydetmek durumundadır. Kaynakları kısıtlayarak, daha az maliyetle çözüm üretmek, bir önceki çağın işletmecilik modeli iken günümüzde, marka değerini kuvvetlendirip daha geniş kitlelere hitap edebilmek yöntemi benimseniyor.

Ancak buna lokal çalışmalarla erişmek oldukça zor. Global Pazarlama; gerek işletmelerin marka değerinin artırılması, gerekse doğrudan dönüşüm kaydedilmesi için son derece önemli. Ancak Türkiye’deki bir işletmenin global boyutta pazarlama yapabilmesi de ilk bakışta zor görünüyor. Özellikle belli hacimlerin altındaki şirketler için global kanallara ulaşmak neredeyse imkansız şeklinde bir algı vardır ki, bu da aslında bir önceki neslin yargısıdır.

Günümüzde global kaynaklara erişebileceğiniz ve işletmenizin kaynaklarını verimli kullanırken, tüm dünyaya hitap edebileceğiniz bir yöntem var. Bu yöntem; dijital pazarlamadır ki, dijital pazarlama sizi yalnızca dünyaya açmakla kalmaz, yerel faaliyetlerinizi de en iyi seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Aslında bunun için yardımcı olmak deyimi yerine, bunun için günümüzde en iyi ve belki de tek yöntemdir demek daha doğru olabilir.

Pazarlama, ürün, hizmet, şirket veya markanızı tüketicilere tanıtmak için kullandığınız yöntemlerin tamamıdır. Pazarlama dendiğinde kimilerimiz doğrudan reklam kavramını anlıyor olsak da aslında pazarlama bu kadar basit alana hapsedilebilecek bir kavram değildir. Reklam; pazarlamanın bileşenlerinden bir tanesidir ki, pazarlama stratejisi olmayan işletmeler için reklam verimsiz bir yöntemdir bile denebilir. Zira pazarlama bütün bileşenlerinin efektif biçimde kullanılması halinde anlam ifade eder.

Bu noktada global pazarlama oldukça büyük bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Zira pazarlama fonksiyonunun içerisinde, tüm bileşenlerin ayrıca global olarak tasarlandığı bir yapı daha olmalıdır. Bu elbette lokal pazarlama stratejilerine bağlı olarak çalışır, ancak her bir hedef ülke için bazı detaylarının yeniden organize edilmesi gerekir. Ayrıca her ne kadar global bir pazarlama ağından bahsediyor olsak da, dünyadaki tüm ülkelere pazarlama yapmak olağan dışı bir çalışma olacaktır. Mutlaka belli hedef ülkeler seçilmeli ve bu noktaya yoğunlaşılmalıdır.

Pazarlama; ilgili hedef ülkenin dilinde yapılmalıdır. Ürün veya hizmetlerinizi kendi dilinizde tanıtamazsınız. İngilizce gibi uluslar arası geçerliliği olan dilleri kullanabiliyor olsanız da, örneğin; Fransa’da İngilizce pazarlama yapmak çok güçtür. Daha doğru bir anlatımla bu ülkede o ülkenin dili ile pazarlama yapmanız çok daha efektif sonular elde etmenizi sağlar. Bazı ülkelerde İngilizce konuşma oranı düşükken, bazı ülkelerde bu bir sosyal eğilimdir ve o ülkenin vatandaşları kendi dillerinde tanıtım isterler. 

Bunun yanında ürün ve hizmetleri pazarlarken ilgili ülkenin kitle davranışlarını da biliyor olmalısınız. Dilin yanı sıra sosyal ve kültürel değerleri de dikkate almalı ve strateji geliştirirken, hassasiyetleri dikkate alarak planlama yapmalısınız. Örneğin; Arap ülkelerine alkollü ürünleri pazarlayamazsınız. Bu noktada ürününüzün ismi dahi önem arz eder. O ülkenin geleneklerine aykırı bir slogan veya marka ismi elbette tercih edilemez.

Tüm bunlardan ötürü, global pazarlama yaparken lokalleşme zorunludur. İşletme sahibi değilse de, pazarlama ekibinin gerekli ön araştırmayı yapması ve uygun bir strateji belirlemesi gerekir.

Global pazarlama stratejisi geliştirirken karşımıza çıkan en büyük engel elbette maliyetlerdir. Özellikle alım gücü yüksek hedef ülkelerde pazarlama yapmak, çok ciddi maliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Zira bu ülkelerde bir pazarlama ekibinin bir kampanya süreci boyunca geçireceği zamanı finanse etmek, bir işletmenin tüm pazarlama bütçesine mal olabilir. Bunun gibi bu ülkelerdeki reklam kanallarının maliyetleri de son derece yüksektir.

Türkiye’de bir gazete ilanına 1000-1500TL ödeme yaparken, bunu Almanya’daki gazetede 1000-1500Euro gibi, 8 kata yaklaşan rakamlarda yapabilirsiniz ki, bu olukça büyük bir maliyettir. Ayrıca tutundurma faaliyetleri içermeyen geçici reklamların şirket değerinizi artırma noktasında da bir faydası olmayacaktır. Zira bir yabancı ülkede reklam yapmış olmak, marka değerinizi artırmaz.

Pazarlamanın en önemli bileşeni ürün geliştirme ve tutundurmadır. Tutundurma, müşteri ilişkileri birimlerinden gelen geri bildirimlerin dikkate alınarak ürünün geliştirilmesi ve müşteri memnuniyeti için iyileştirilmesi süreçlerini kapsar. Bunun için iki yönlü bir iletişim ağına sahip olmanız gerekir. Bunu yalnızca reklamlarla yapamazsınız, çünkü reklamlar tek taraflıdır.

İşte bu noktada dijital pazarlama yeniden karşınıza çıkar. Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz ile iki yönlü bir iletişim ağını; dijital pazarlama ağınızı kurarak, yukarıda bahsettiğimiz maliyetlerin çok daha altında rakamlarla etkili biçimde kurabilirsiniz.

“Globalleşen dünya” kavramının içini dolduran unsurun, dünyanın her ülkesine ulaşım araçları ile gidilebilmesi olduğu düşünülür. Oysa durum tam olarak böyle değildir. Globalleşen dünya; iletişim araçlarını kullanarak, saniyeler içerisinde tüm dünyaya ulaşabilme altyapısının sonucudur. Yani internet tüm dünyanın tek bir zemin hale gelmesini sağlayan en etkili ve en güçlü unsurdur.

Doğal olarak pazarlama kanallarının da nerdeyse tamamı artık online, yani internet üzerinden yapılmaktadır. Yerel pazarlama dahi artık çok büyük oranda online kanallara kaymış durumdadır. Gerek B2C, gerekse B2B pazarlama için fiziksel ve geleneksel araçlardan çok artık dijital pazarlama araçları kullanılmaktadır. Zira bu araçlar hem anlık olarak çift taraflı iletişim kurmayı sağlar, hem ekonomiktir, hem de çok hızlı bir şekilde kitleye ulaşmayı sağlar.

Dünya artık parmaklarınızın ucunda sözü klişe gelebilir. Ama doğru olan budur. Günümüzde tüketicilerin nerdeyse tamamı ihtiyaçları ile ilgili aramaları internet üzerinden yaparken, yine çok ciddi bir kesim satın alma işlemlerini de bu şekilde yapar. Bu tüm dünya için böyledir ki, mark ve şirket değerini arttırmak isteyen bir şirketin öncelikli hedef kitlesi olacak olan batı ülkelerinde dijital medya kullanımı %100’lere varan oranlara sahiptir.

Yani Dijital pazarlama ağınızı global zemine taşıyarak, dünyanın istediğiniz her ülkesine ulaşabilir hale gelebilirsiniz. Bu da kesintisiz ve sürekli olarak bu ülkelerdeki tüketicilerle ilişki halinde olmanızı sağlar. Dolayısıyla yukarıda değindiğimiz tutundurma faaliyetlerinizi kolayca yapabilmeniz sonucunu doğurur. Sağlıklı çalışan bir global dijital pazarlama ağı; ihracat yapabilir olmanız ve tüm dünyada bilinir olmanız anlamına da gelecektir.

İlgili hedef ülkelerdeki Google aramalarında ön sıralarda yer almak, sosyal medya platformlarında yabancı dillerde paylaşım yapmak, yabancı basın yayın araçlarında basın bültenleri yayınlamak, video paylaşım platformlarında şirketiniz, ürün veya hizmetlerinizle ilgili paylaşımlar yapmak ve diğer dijital medya araçlarını kullanmak, sizi global bir oyuncu haline getirmek için seçeneklerinizdir.

Ancak unutmamak gerekir ki, dijital pazarlama ciddi bir iştir ki, global dijital pazarlama daha da karmaşık bir iştir. Bu nedenle bu alanda hizmet alırken, deneyimli ekipleri tercih etmeniz gerekir. Şirketinizin değerini arttırmak isterken, bütçenizi boşa harcamamak için konunun uzmanı kişi ve kuruluşları tercih etmeniz gerektiğini unutmayınız.