• BIST 110.248
 • Altın 155,689
 • Dolar 3,8262
 • Euro 4,5259

  Şimşek 2011 bütçesini açıkladı

  26.10.2010 16:38
  Bakan Ergün, Teksaslı işadamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti.
  Şimşek 2011 bütçesini açıkladı
  Şimşek 2011 bütçesini açıkladı Şimşek 2011 bütçesini açıkladı Şimşek 2011 bütçesini açıkladı

  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı bütçesinin makro ekonomik gerçekler çerçevesinde hazırlandığını belirterek, '' Bu yıl da bütçe açığı açısından Maastricht kriterini tutturacak ender Avrupa ülkelerinden birisi olacağız''dedi.

  Şimşek, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu.

  Bakan Şimşek, sunuş konuşmasında, ülke imkan ve ihtiyaçlarını esas alarak, titizlikle hazırlanan 2011 Yılı Bütçesinin, AK Parti Hükümetlerinin 9. bütçesi olduğunu hatırlattı.

  2011 yılı bütçesinin ülkenin dört bir tarafına ihtiyaç duyduğu yatırım götüren, reel kesimi destekleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı, toplumsal refahı, ekonomik ve mali istikrarı gözettiğini belirten Şimşek, bütçenin, makro ekonomik gerçekler çerçevesinde hazırlandığını söyledi.

  Sunuşunda dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümüyle ilgili değerlendirmede de bulunan Şimşek, 2008'in son çeyreğinden itibaren dört çeyrek üst üste daralan dünya ekonomisinin, 2009'un son çeyreğinden itibaren yeniden büyüme trendine girdiğini, son 60 yılın en ağır krizini yaşayan dünya ekonomisinin 2009 yılında yüzde 0,6 daraldığını hatırlattı.

  Küresel ekonominin 2010 yılında ise yüzde 4,8 oranında büyümesi beklendiğine işaret eden Şimşek, 2009 yılında yüzde 11 daralan dünya ticaret hacminin ise 2010'da yüzde 11,4 artacağının tahmin edildiğini belirtti.

  Dünya ekonomisinde 2009 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanma eğiliminin 2010 yılının ilk yarısında devam ettiğini belirten Şimşek, ancak, gelişmiş ülkelerdeki makro ekonomik problemlerden ötürü küresel ekonominin son aylarda bir yavaşlama eğilimine girdiğine ilişkin sinyaller alındığını söyledi.

  Gelişmiş ülkelerdeki sıkıntılar nedeniyle kriz öncesi dönemdeki potansiyel büyümeye erişimin zaman alacağının görüldüğünü ifade eden Şimşek, bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin pozitif yönde ayrışmasının da sürdüğünü bildirdi.

  Türkiye'nin son 60 yılın en büyük küresel krizinden etkilendiğini, 2009 yılında ekonominin daraldığını, işsizlik oranlarının yükseldiğini ifade eden Şimşek, Türkiye ekonomisinin yüzyılın krizi diye anılan bu krizden güçlü ve hızlı bir şekilde çıkmasının da sevindirici olduğunu bildirdi.

  Krizin etkilemediği hiçbir AB ülkesi olmadığına işaret eden Şimşek, ''Sağlam makro ekonomik temelleri ve kriz sürecinde aldığı önlemler sayesinde, Türkiye ekonomisi dünyadan pozitif yönde ayrışarak hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu ayrışma özellikle büyümede, istihdamda, kamu finansmanı dengelerinde, uluslararası kredi notlarında ve ülke risk primi gibi temel göstergelerde kendini açık bir şekilde göstermektedir'' diye konuştu.

  Türkiye ekonomisinin 2010'un ilk yarısındaki yüzde 11'lik büyüme performansıyla dünyada ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Şimşek, mevsimsellikten arındırılmış GSYH verilerine baktığımızda Türkiye'nin kriz öncesi seviyesine döndüğünün rahatlıkla görüldüğünü söyledi.

  ''Özellikle ikinci çeyrekte azalan baz etkisine rağmen beklentilerin üzerinde gelen büyüme performansı hepimize büyük moral ve güç verdi'' diyen Şimşek, şöyle devam etti:

  ''Krizin olumsuz etkilerini büyük ölçüde üzerinden atan Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci yarısında bir miktar yavaşlaması beklense de 2010 yılını yüzde 6,8 bir büyümeyle tamamlayacağını öngörüyoruz. Bu ihtiyatlı bir tahmindir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın üçüncü çeyrekte de güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın en ayırt edici özelliklerinden birisi büyümenin istihdam yaratmasıdır. Türkiye ekonomisi 2007'den bu yana 3 milyona yakın ilave istihdam yaratmıştır. Aynı dönemde istihdam ABD?de yaklaşık 6,5 milyon, 27 Avrupa ülkesinde ise 2,2 milyon azalmıştır. İstihdamdaki güçlü iyileşmelere rağmen işsizlik oranı hala yüksek seviyelerdedir. Hükümet olarak bunu daha aşağıya çekmek için gerekli tedbirleri almaktayız.''

  -''2011'DE MAASTRİCHT KRİTERLERİNİ TUTTURACAĞIZ''

  Hükümetin gerçekleştirdiği yapısal reformlar sayesinde ülkenin risk priminin de düştüğüne işaret eden Şimşek, Türkiye'nin risk primi göstergeleri kredi notu A düzeyinde olan İspanya, İrlanda ve İtalya gibi gelişmiş ekonomilerden daha iyi duruma geldiğini ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa iç piyasada Türk Lirası cinsinden 10 yıllık vade ile borçlanıldığını kaydetti.

  Başta finansal piyasalar olmak üzere, Türkiye ekonomisinin bu küresel şoka karşı büyük bir dayanıklılık gösterdiğini belirten Şimşek, siyasi ve ekonomik istikrar ve gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde sağlam makro ekonomik temellere sahip bir ülke olarak krize karşı direnç gösterdiklerini söyledi.

  Türkiye'nin kamu borcunun düşük seviyesinin Türkiye'nin olumlu yönde ayrışmasına destek olan bir diğer husus olduğuna işaret eden Şimşek, bunun 2002'den bu yana uygulanan sıkı maliye politikasından kaynaklandığını, 2005-2008 yılları boyunca tam 4 yıl Maastricht kriterini sağladıklarını söyledi.

  ''Hükümetimizin güçlü iradesi ve Orta Vadeli Programımız ile Mali Planımız mali disiplinin en büyük teminatıdır'' diyen Maliye Bakanı, Türkiye'nin 2011 yılında da bütçe açığı açısından Maastricht kriterini tutturacak ender Avrupa ülkelerinden biri olacağını bildirdi.

  Krize karşı proaktif önlemler aldıklarını, likidite ve fon akışının sorunsuz bir biçimde işlemesini ve kredi mekanizmasının normalleşmesini sağlamak, reel sektöre destek olmak, istihdamı teşvik etmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla çok sayıda önlemi hayata geçirdiklerini anlatan Şimşek, Türkiye'nin, ilk defa bir krizi uluslararası kuruluşlardan destek almadan başarıyla atlattığını söyledi.

  -''KRİZİN FATURASINI HALKA ÇIKARMADIK''-

  Son 60 yılın en büyük krizini kendi tedbirleriyle atlattıklarını belirten Şimşek, ancak daha da önemli krizin faturasını halka çıkartmadıklarını ifade etti.

  Kriz süresince Türkiye'nin ihtiyacı olan memur alımına devam ettiklerini, kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyonun üzerinde maaş artışları yaptıklarını, karayolları, demiryolları ve havaalanları yapmaya devam ettiklerini anlatan Şimşek, krizde birçok ülkede maaşların dondurulduğunu, emeklilik yaşı ve vergi oranlarının artırıldığını ve yeni vergiler uygulamaya konulduğunu kaydetti.

  -CARİ AÇIK KONUSU-

  Türkiye'de hala çözüm bekleyen bazı yapısal sorunların bulunduğuna işaret eden Şimşek, makro ekonomik açıdan bakıldığına iki temel sorunun cari açık ve işsizlik olduğunu bildirdi.

  Bunların farkında olduklarını ve bu sorunların giderilmesi için çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Şimşek, Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri nedeniyle, yüksek oranda büyüdüğü her dönemde cari açık verdiğini, 2010 yılında cari açığın 39,3 milyar dolar seviyesine çıkacağını ve bunun GSYH'ye oranının yüzde 5,4 civarında olacağını öngördüklerini ifade etti.

  Mevcut küresel likidite koşulları ve Türkiye'nin sağlam makro ekonomik temelleri dikkate alındığında cari açığın finansmanının önümüzdeki birkaç yılda sorun olmayacağını öngördüklerini vurgulayan Şimşek, bunun orta ve uzun vadede çözümü için gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

  Cari açığa neden olan hususlardan ilki olan enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynağının harekete geçirilmesi ve nükleer enerji konusunda çalışmalarda bulunduklarını anlatan Şimşek, daha ileri teknoloji üreten ve daha yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına kavuşmak yönünde AR-GE reformu gibi alanlarda ciddi adımlar attıklarını ifade etti.

  Teşvik sistemini de cari açığı azaltacak bir biçimde yapılandırdıklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması anlamında altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

  Dünya ile rekabet etmek için eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Şimşek, geleneksel sektörlerin değişim ve dönüşümü için de çalışmalar yaptıklarını, markalaşmayı ve özgün ürün geliştirmeyi teşvik ettiklerini, geleneksel sektörlerin fiyat avantajı sağlayacağı bölgelere taşınmasını desteklediklerini kaydetti.

  -İŞSİZLİK SORUNU-

  Yapısal sorunlardan bir diğerinin işsizlik olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'de de işsizlik oranının küresel krizin getirdiği belirsizlik ortamında yüzde 16'lar düzeyine çıktığını, ancak ekonomik faaliyetlerdeki canlanma ve istihdamın artırılmasına yönelik alınan tedbirler sayesinde Temmuz 2010 itibarıyla yüzde 10,6 seviyesine gerilediğini, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranlarında da benzer bir düşüş görüldüğünü belirtti.

  Önümüzdeki aylarda mevsimsel etkilerden ötürü işsizlik oranlarında bir miktar artış olacağına dikkati çeken Şimşek, bu nedenle 2010'un tümünde ortalama işsizlik oranının yüzde 12 civarında olmasını beklediklerini bildirdi.

  Şimşek, ''Ancak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde işsizlik oranlarını daha aşağıya çekmeyi hedefliyoruz'' dedi.

  Türkiye'de işsizlik sorununu çözmek için birçok tedbir aldıklarını anlatan Şimşek, aktif işgücü politikaları çerçevesinde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik eğitimlere ağırlık verdiklerini, bölgesel kalkınma projelerini hızlandırarak yeni istihdam alanları açtıklarını ve yeni uygulanan teşvik sistemi sayesinde yatırımları ve istihdamı artırdıklarını, istihdam üzerindeki yükleri azaltarak yeni ve kayıtlı istihdamı teşvik ettiklerini kaydetti.

  Çalışmaları süren Ulusal İstihdam Stratejisi'nin ana eksenlerden biri olarak işgücü piyasasının esnekleştirilmesinin de yer aldığına dikkati çeken Şimşek, bu kapsamda, güvenceli esneklik modellerinin yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi.

  Şimşek, erişilebilir bir eğitim sistemiyle herkese temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını amaçladıklarını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

  ''Gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar ve krize karşı aldığımız önlemler neticesinde, ekonomide başlayan toparlanmanın kalıcı olmasını sağlayacağız. Sağlam ekonomik temellerimiz Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümü konusunda ümitli olmamızı mümkün kılmaktadır. Türkiye, genç nüfusu, güçlü girişimci kültürü ve uygulamaya koyduğumuz yapısal reformlar sayesinde geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

  Son 60 yılın en büyük krizine rağmen göreve geldiğimiz 2002 yılında 3 bin 492 dolar olan kişi başına milli geliri, 10 bin doların üzerine çıkarttık. Küresel krizin başında dünya ekonomileri sıralamasında 17'nci sırada yer alan Türkiye, IMF tahminlerine göre gelecek sene 16'ncı sıraya gelecektir. 2002 yılında ise 26'ncı sıradaydık.''

  -2010 BÜTÇESİ-

  Sunuş konuşmasında 2010 yılı gerçekleşme tahminleriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Şimşek, yıl sonunda bütçe giderlerinin 297 milyar lira, gelirlerin 252,8 milyar lira, bütçe açığının da 44,2 milyar lira olmasını beklediklerini söyledi. Şimşek, faiz dışı fazla rakamını da 5,3 milyar lira olarak bildirdi.

  Başlangıç bütçesine göre, bütçe giderlerinin 10 milyar, bütçe gelirlerinin ise 16 milyar lira daha fazla olmasının beklendiğini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

  ''Giderlerdeki artış, özellikle altyapı yatırım harcamalarındaki artıştan, gelirlerdeki artış ise ekonomik büyümeden ve yürütülen çalışmaların olumlu etkilerinden kaynaklanmaktadır. AK Parti'nin iktidarda bulunduğu 8 yıllık dönemdeki ortalama bütçe açığı ile bu dönemden önceki 8 yıllık bütçe açığı kıyaslandığında, bütçe performansı net şekilde görülmektedir. 1995-2002 döneminde ortalama bütçe açığı yüzde 8,2 düzeyindeyken, 2003-2010 döneminde bu oran sadece yüzde 3,6 düzeyindedir'' .

  -2011 BÜTÇE HEDEFLERİ-


  Maliye Bakanı Şimşek, daha sonra 2011 yılı bütçesiyle ilgili bilgi verdi.

  2010 yılı bütçesini krizden çıkış bütçesi olarak hazırladıklarını dile getiren Şimşek, AK Parti iktidarının 9'uncu, 60'ıncı hükümetin de 4'üncü bütçesi olan 2011 yılı bütçesinin ise ''Sürdürülebilir büyümenin devamlılığını sağlarken aynı zamanda mali dengeleri de iyileştirecek bir bütçe'' şeklinde hazırlandığını ifade etti.

  2011 yılı bütçesinde faiz giderlerinin azaltıldığını, faiz haricindeki giderlerin ise nominal büyüme oranının altında artırıldığını kaydeden Şimşek, ''Diğer yandan bütçe gelirleri ve vergi gelirlerimizde ise nominal büyüme oranında artış öngörüyoruz. Bu suretle 2011 yılı bütçe açığını, 2010 yılı gerçekleşme tahminine göre yaklaşık yüzde 24 oranında düşürmeyi hedefliyoruz'' dedi.

  2011 yılı için, 1 trilyon 215 milyar lira GSYH öngördüklerini, yüzde 4,5'lik büyüme ve yıl sonu için yüzde 5,3'lük TÜFE öngördüklerini anlatan Maliye Bakanı, 2011'de ihracatın 127 milyar dolar, ithalatın da 199,5 milyar dolar olmasının planlandığını bildirdi.

  -BÜTÇENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ-

  Yeni yıl bütçesine baz oluşturan makroekonomik varsayımları ''ihtiyatlı ve gerçekçi'' olarak niteleyen Şimşek, 2011 Merkezi Yönetim Bütçesinin temel özelliklerini de şu şekilde ifade etti:

  ''2011 yılı bütçesi; reel kesimi destekleyen bir bütçedir. İstihdamı destekleyen bir bütçedir. Sosyal bir bütçedir. Kamu görevlilerini gözeten bir bütçedir. Öğrencilerin eğitim, barınma, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan bir bütçedir. Özürlü vatandaşlara destek olan ve eğitimine katkı sağlayan bir bütçedir. Eğitime ve sağlığa ayrılan kaynağın artırıldığı bir bütçedir. Reel kesimi destekleyen bir bütçedir.

  Bütçede esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde faiz desteğine, ihracat desteklerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan desteklere, Hazine teşvik ödemelerine devam ediyoruz. İstihdamın maliyetini azaltmak amacıyla yürürlüğe koyduğumuz işveren primi 5 puan indirimi uygulamasını sürdürüyoruz.

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarılan kaynağı yüzde 12,8 oranında artırarak 2,2 milyar liraya, yeşil kartlılara sağlamış olduğumuz sağlık yardımı ödeneklerini 4,7 milyar liraya çıkarıyoruz. Sosyal Destek Projesi (SODES) ile kırsal kesimden kentlere göç eden aileleri, kent hayatına uyum sağlamak üzere destekliyoruz. Özürlü eğitimi ve evde bakımı uygulamasına 3,2 milyar lira ile daha fazla kaynak ayırıyoruz.''

  -KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLER-

  Maliye Bakanı Şimşek, 2011 yılı bütçesinin kamu görevlilerini ve emeklileri gözeten bir bütçe olduğunu da söyledi.

  2011'de memurların aylıklarında yapılacak artışların devletin mali imkanları, ülkenin ekonomik gelişmesi ve enflasyon hedefi ile toplu görüşme süreci sonucunda anlaşmaya varılan hususlar göz önünde bulundurularak belirlendiğini kaydeden Şimşek, bu çerçevede kamu görevlilerinin maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yüzde 4 oranında zam yapılacağını vurguladı.

  Ayrıca, kamu personelinden ek ödemesi olmayanların aylıklarının iyileştirilmesi ve ücret adaletinin sağlanması amacıyla 2006 ve 2008 yıllarında önemli ölçüde artırılan ek ödeme tutarlarında da, ilave 80 lira artış sağlanacağını belirten Şimşek, bu şekilde kamu personeli arasında kısmen var olan ücret dengesizliğinin önemli ölçüde azaltılması suretiyle ücret adaletinin sağlanması yönünde önemli bir mesafe almış olacaklarını kaydetti.

  Çalışmayan eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinde de ocak ve temmuz aylarında ilave 20'şer lira artış sağlanacağına dikkat çeken Şimşek, şöyle konuştu:

  ''Sözleşmeli personel de, devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlandırılmaya başlanacaktır. Yapılacak artışlar sonucunda; 2010 yılı Ekim ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük devlet memurunun 1.300 lira olan net maaşı, 2011 yılı Ocak ayında 1.454 liraya, temmuz ayında ise 1.532 liraya yükselecektir.

  Böylece 2011 yılında en düşük devlet memuru aylığında yüzde 17,9 oranında artış yapmış olacağız. 2011 yılı için tüketici fiyatlarında öngörülen kümülatif artış ise yüzde 5,3'tür.

  2010 yılı ekim ayında 1.577 lira olan aile yardımı dahil ortalama memur maaşı 2011 yılı Ocak ayında 1.717 liraya, temmuz ayında ise 1.793 liraya yükselecektir. Böylece 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13,7 oranında artış yapmış olacağız.''

  Şimşek, SGK tarafından işçi, esnaf ve tarım sigortası emeklilerine ödenen aylık ve gelirlerin de, 2011 yılı ocak ayında 60 liradan az olmamak üzere yüzde 4 oranında artacağını, emekli aylıklarına temmuzda da ayrıca yüzde 4 oranında zam yapılacağını bildirdi.

  -DAR GELİRLİLERİN DURUMLARI İYİLEŞTİ-

  Şimşek, 2002'den bu yana çalışanlar ile emekliler ve dar gelirlilerinin mali durumlarının iyileştiğini de söyledi.

  2003 Ocak?2010 Eylül döneminde TÜFE'deki kümülatif değişmenin yüzde 103,5 olduğunu kaydeden Şimşek, buna karşılık söz konusu dönemde, en düşük memur maaşında yüzde 207, net asgari ücrette yüzde 194,3, en düşük SSK emekli aylığında yüzde 180, en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığında yüzde 288,7, en düşük Bağ-Kur çiftçi emekli aylığında yüzde 523,1, en düşük memur emekli aylığında da yüzde 138,6 artış olduğunu belirtti.

  Bu dönemde 65 yaş aylığında yüzde 311,7, muhtar aylığında yüzde 263,9 oranında artış meydana geldiğini anlatan Maliye Bakanı, ''Bu oranlar ve maaş tutarları, çalışan, emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın mali durumlarının 2002 yılına göre iyileştiğini, gelirlerinde reel artışlar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır'' dedi.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim