Turizmci satışlar düşünce çareyi indirimde buldu Turizmci satışlar düşünce çareyi indirimde buldu
Asgari ücret acilen artırılması gerektiği belirtilirken, vergi sisteminde gelir adaletinin göz önünde bulundurulmasına vurgu yapıldı.

Bildiride, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiği kaydedildi. Türk-İş, DİSK ve Hak-İş genel başkanları ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaşanan ekonomik krizin öncekilere benzemediğini belirterek, asgari ücretle 1 hafta geçinme şansı olmadığını söyledi.

Atalay, "Özel sektördeki karlar ortada, biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Toplantıda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.

10 maddelik bildiri

Üç konfederasyon 10 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride yer alan maddeler şöyle:

1- Ücretliler için gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL olarak belirlenmiştir. 2002 yılında brüt asgari ücret asgari ücretin 17 katıydı. Günümüzde 5 katına kadar gerilemiştir. Yılda 1,5 aylık ücretini vergi olarak ödemektedir. İşçinin eline geçen net tutar azalmaktadır ve refahının düşmesine neden olmaktadır. Vergi sistemi gelir adaleti göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmalıdır.

2- Ücretleri düşük tutarak bunu sağlayamazsınız. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK'in hesaplamalarına göre arıtırlıyor. Yaşanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.

3- Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.

4- Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.

5- En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalıdır.

6- Sendikal örgütlenmenin önündeki hakların kaldırılması: Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir.

7- 696 KHK'nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalıdır. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.

8- Tasarruuf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmasın. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.

9- İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalıdır.

10- Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır.