banner158

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Özlem Çerçioğlu'nun JES'lerin verdiği zararlarla ilgili yasalardan kaynaklanan görevlerini yerine getirmediğini biliyor mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da “Aydın’ın doğasını bozmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Yaptığı açıklamayla “Burada bulunan kadın kardeşlerim jeotermal istemediklerini söylüyorlar. Aydın’ın doğasını bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Olağanüstü güzel bir doğası var. O doğanın sizlere verdiği bizim de zaman zaman tatma fırsatını bulduğumuz incir, üzüm gibi güzel meyveleri var. Bunları yok etmek doğru değil. Çünkü bunlar sadece bizim değil, aynı zamanda çocuklarımızın, torunlarımızın da bütün bu meyveleri tatması lazım. Üstelik sağlıklı meyveler olması lazım. Tabiatın korunması lazım. Bu konuda üstümüze düşen bütün görevleri yapacağız. Sadece siyaset olarak değil, sivil toplum örgütleri, köyde yaşayan kadınlar zaten bu konuda gerekli tepkileri gösteriyorlar. Bize düşen görev de bu konuda gerekli desteği vermektir. O desteği de kendilerine vereceğiz.” şeklinde beyanda bulundu.

kilicdaroglu-jes.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından bu sözleri duymak çok güzel ve anlamlı. Kendisine teşekkür ediyorum.

Her şey iyi güzel de Kemal Kılıçdaroğlu, Özlem Çerçioğlu’nun ABB Başkanı olarak JES’lerin Aydın’a verdiği zararlarla ilgili yasalardan kaynaklanan görevlerini yerine getirmediğini biliyor mu?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/i maddesi Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almaksanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek….ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmünü içermektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a maddesi ile “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık…” görevleri arasında sayılmıştır.

Bu anlamda, Belediyelerin, yukarıdaki hukuki dayanaklara göre kente yönelik başlıca çevre görevleri şöyle sıralanabilir:

Beldenin düzenli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak, koruyucu sağlık hizmetleri sunmak, sağlıklı ve planlı kentleşmeyi sağlamak, kanalizasyon yapmak, su kaynaklarını ve kıyıları korumak, atıkları yok etmek, katı atıkları toplamak ve imha etmek, belde halkına refah sağlayıcı çalışmalar yapmak, toplu taşım faaliyetlerinde bulunmak ve trafiği düzenlemek.

 

Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkileri neler?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18/d maddesi Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.” hükmünü içermektedir.

Bu maddenin anlamı ne?

5216 sayılı Kanunun 7/i maddesi ile Belediyeye verilen görevin etkin ve verimli şekilde uygulanması için etkin ve verimli önlem alma sorumluluğu, 5216 sayılı Kanunun 18/d maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanına aittir.

Sonuç olarak objektif olarak şu tespitte bulunabiliriz.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Özlem Çeçioğlu’nun JES’lerin oluşturduğu çevre kirliliğin denetimi ile ilgili elinde yetki vardır!

Jeotermal elektik santrallerinin içinde denetim yapma görevinin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde olduğu gerçeğini herkes bilmektedir. Fakat bu tesislerin kapısının dışında ve Aydının kirlilik potansiyeli olan yerlerinde havadan, sudan, topraklardan numune alarak ölçüm yapmanıza engel bir durum bulunmamaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu “…Sadece siyaset olarak değil, sivil toplum örgütleri, köyde yaşayan kadınlar zaten bu konuda gerekli tepkileri gösteriyorlar. Bize düşen görev de bu konuda gerekli desteği vermektir. O desteği de kendilerine vereceğiz.” şeklinde beyanda bulundu.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’daki çevre mücadelesine çorba dağıtmak dışında hiçbir destek vermediğini biliyor mu?

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 31.03.2019 yerel seçimler sırasında, oy isteme kaygısıyla Kızılcaköy’e bir iki kez gitmesi dışında, Kızılcaköy halkının mücadelesine hiçbir destek vermediğini biliyor mu?

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak adalet yürüyüşü yaparak halkın yanında hak ve adalet ararken, Özlem Çerçioğlu’nun jeotermal şirketlerinin topraklarını yok etmek istemesine direnen Kızılcaköylü kadınlara jandarma müdahale ederken yanlarına bile uğramadığını biliyor mu?

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da halk JES’i istemediğini açık açık her ortamda ifade ederken Özlem Çerçioğlu’nun ABB olarak JES açmak için çalışmalar yaptığını biliyor mu?

valilik-jes.jpg

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE! Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!