THY 4 ile bilet fiyatlarını 100 liraya sabitledi THY 4 ile bilet fiyatlarını 100 liraya sabitledi

Sanayici ve Ar-Ge tasarım merkezlerine imalat ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak yeni makine ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) muafiyeti 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KDV kanununun geçici 39. maddesinde değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere ve Ar-Ge-tasarım merkezlerinde yer alan araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde KDV muafiyeti 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu muafiyet bu yıl sonu sona eriyordu.