Rekabet Kurulu'ndan tüketicilere 39,3 milyar liralık fayda Rekabet Kurulu'ndan tüketicilere 39,3 milyar liralık fayda

Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) olan ve tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçildi. Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan borçlarına yapılandırma imkanı da getirildi.

49 YILA KADAR UZATILDI

Yapılan düzenlemeyle, özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılırken, BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silindi. Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a geçici madde eklendi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıktı.