İnsanların birbirleriyle anlaşmaları, ticari ve ekonomik faaliyetlerle uluslararası ilişkilerin ilerlemesi tamamen sözlü ve yazılı iletişim temelinde ilerler. Farklı diller konuşan insanlar arasındaki iletişimin en önemli unsuru ise hiç şüphesiz çeviri hizmetleridir. Ancak çeviri hizmetlerinin misyonunu yerine getirebilmesi için doğru, eksiksiz ve kaliteli olması çok önemlidir.

Bu yüzden hizmet alınmak istenilen çeviri türü her ne olursa olsun mutlaka profesyonel çevirmenlerle ve çeviri bürolarıyla çalışılması gerektiği unutulmamalıdır. Uluay Çeviri, çeviri sektörünün köklü ve deneyimli isimlerinden biri olarak faaliyetlerine başladığı günden bu yana hizmet kalitesini en üst noktaya taşımayı hedeflemektedir. Uluay Çeviri alanında profesyonel isimlerden oluşan deneyimli kadrosuyla yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme başta olmak üzere sözlü ve yazılı tüm çeviri türlerinde kaliteli, hızlı, güvenilir ve ekonomik hizmetlere imza atmaktadır.

Çeviri hizmetlerinin hayatımızın bu kadar ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin en önemli nedeni, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda iletişim sağlanması için farklı diller konuşuluyor olmasıdır. Bunun sonucunda çok farklı alanlarda çeviri hizmetlerine duyulan gereksinim hızlı bir artış sergilemektedir.

Ülkeler arası hızla gelişen ilişkilere bağlı olarak iletişim yoğunlaşmakta ve bu durum çeviri hizmetlerine gösterilen talebi artırmaktadır. Bunun nedeni yalnızca bireysel olarak değil kurumsal olarak da hayatın pek çok farklı alanında çeviri hizmetlerine ihtiyaç olmasıdır.

Özellikle farklı amaçlar nedeniyle resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilmesi gereken belgeler gün içinde farklı alanlarda sık sık karşımıza çıkar. Bireysel ve kurumsal temelli olabilen bu ihtiyacın karşılanması aşamasında yeminli tercüme hizmetlerinden yararlanılması gerekliliği ortaya çıkar.

Yeminli tercüme, çeviri hizmetini gerçekleştiren çevirmenlere de ekstra sorumluluk yükleyen bir çeviri türüdür. Resmi evrakların çevirisi sürecinde yararlanılması zorunlu olan yeminli tercüme hizmeti standart çeviri hizmetlerinden farklı özelliklere sahiptir. Bu farklar arasında en önemli olan yeminli tercüme hizmetinin yalnızca yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilebiliyor olmasıdır.

Yeminli tercüme sürecinde çeviriyi yapmak yeminli tercümanların görevidir. Yeminli tercüman çeviri sürecini tamamladıktan sonra çeviri konusu belgenin üzerine ıslak imzasını atar ve kaşesini basar. En önemli yeminli tercümen türlerinden biri olması nedeniyle yeminli tercüme kesinlikle hata kabul etmez.

Yeminli tercüme hizmeti verecek olan tercümanların belirli yetkinliklere sahip ve güvenilir kişiler olması zorunlu bir durumdur. Yapılan yeminli tercüme eksiksiz, kaliteli ve doğru olmalıdır.

Yeminli tercüme hizmetinin konusunu oluşturan evraklar ve çeviriler resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edileceğinden yeminli tercüme eksik, kalitesiz veya yanlış olduğunda resmi süreçlerde istenmeyen durumlar yaşanması gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir.

Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır?

Resmi süreçlerin aksaksız bir şekilde ilerlemesi aşamasında başvurulması gereken çeviri türleri yeminli tercüme ve noter tasdikli tercümedir. Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme yalnızca yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilebilen hizmetlerdir.

Bununla birlikte herkesin yeminli tercüman olması mümkün değildir. Yeminli tercümanlık yapma hakkı ve yeminli tercüman unvanının elde edilmesi tercümanın bazı şartları sağlamasını gerektirir.

Yeminli tercüman unvanı almak ve yeminli tercümanlık yapma hakkını elde etmek için başvuruda bulunacak kişilerin, lisans eğitimlerini tamamlaması gerekir. Yeminli tercümanlık başvurusu yapılabilmesi için başvuru sahibinin kendisinden istenilen güncel belgeleri, eksiksiz bir şekilde ibraz etmesi gerekir.

Bu aşamanın ardından başvuru sahibinin yetkinliğini kanıtlaması beklenir. Tüm bu adımlar tamamlanır ve yeminli tercümanlık başvurusu olumlu sonuçlanırsa başvuru sahibi, yeminli tercümanlık başvurusunda bulunduğu noterden yeminli tercümanlık yapma hakkını ve yeminli tercüman unvanını veren yeminli zaptını alırlar.

Yeminli tercümanlık yapmaya başladıkları andan itibaren yaptıkları yeminli tercümeler üzerine ıslak imzalarını atabilir ve kaşelerini basabilirler. Bu prosedür aynı zamanda yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilen çevirilerin doğru ve güvenilir olduğunu kanıtlayan bir yemin olarak da değerlendirilebilir.

Sahip oldukları özellikler dolayısıyla yeminli tercüme en zor ve en çok titizlik gerektiren çeviri türleri arasında ilk sırada gelir. Yeminli tercümenin sıfır hata ile yapılması zorunlu bir durumdur.

'Gayrimenkul karşılığında vatandaşlık verme' rüşvet ağı ortaya çıktı 'Gayrimenkul karşılığında vatandaşlık verme' rüşvet ağı ortaya çıktı

Yeminli tercümanların gerçekleştirdiği çevirinin, noter tarafından tasdik edilmesi ile tamamlanan çeviri süreci ise noter tasdikli tercüme olarak adlandırılır. Noter tasdikli tercüme, yeminli tercüman tarafından kaynak metne birebir bağlı kalınarak, eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapılan tercüme noter onayına sunulur.

Noter tasdikli tercümede gizlilik ve güvenilirlik maksimum düzeyde sağlanmalıdır. Yeminli tercüme hizmeti, çeviriyi gerçekleştiren çevirmene yasal sorumluluk yükler. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinde sorumluluk yalnızca yeminli tercümana değil aynı zamanda notere de aittir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, noter tasdikli tercüme hizmetlerinde yeminli tercüman tarafından yapılan çevirinin sadece yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanabileceğidir.

Yeminli tercümesi gerçekleştirilen belgeler mutlaka belirli koşulları sağlamalıdır. Bunlardan ilki çevirinin mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmış olmasıdır. Ülkemizde yeminli tercümanlık yapma yetkisi ve yeminli tercüman unvanı yalnızca noterler tarafından verilebilir. Başvuruda bulunan kişi yeminli tercüman unvanını ve yeminli tercümanlık yapma hakkını elde edebilmek için aranan şartlara haiz olmalıdır.