Plazmoliz; bitkisel yapı üstünden değişik ortam şartları altında gerçekleşmektedir. Bununla beraber bu konu; biyolojik bakımdan canlı çeşitleri içerisinde önemli bir yer taşımaktadır. Plazmoliz durumu; bir osmoz neticesinde oluşmaktadır. Dış ortam içerisinde yer alan konsantrasyonun oranı, hücre çapındaki sıvıya göre çok fazla olduğu zaman çözünen molekül ve birim hacim başında daha az su içermesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Plazmoliz konusu; bitki hücreleri bünyesinde gerçekleşmektedir. Biyoloji alanı ile yakından ilgilenen bireyler, bu terim ile sık sık karşılaşırlar. Plazmoliz; bitkinin protoplazması bünyesinde ortaya çıkmaktadır. Hücrenin su kaybı ile geri çekilme ve kasılma olayına plazmoliz adı verilir.

Plazmoliz durumunun anlaşılması adına ilk önce bitki hücre yapısının bilinmesi gerekir. Hücrelerin içerisinde plazma zarı vardır. Bunun içinde aynı zamanda sitoplazma bulunur. Bu yapının korunması adına selülozdan oluşmuş hücre duvarı sağlamaktadır. 

Bitkilerin hücrelerindeki mühim bölümlerin aktif olabilmesi adına bitki bir bütün şeklinde çalışmaktadır. Vakuol; bitki hücresi içerisinde suyun yer aldığı sitoplazma bünyesinde bulunmaktadır. Plazma zarı veya hücre içindeki duvardan, bazı maddelerin ve suyun geçmesine izin verilir. Kimi maddelerin ise geçişini engeller. 

Su, hücre zarı ile hücrenin dışına veya içine hareket edebilmektedir. Bujunnsauesinde hücreler gereken suyu sağlarlar. Hücrelerin yeteri kadar su alamaması sebebiyle plazmoliz durumu meydana gelmektedir. Bu olay neticesinde plazma zarıyla sitoplazma bünyesinde büzülme ortaya çıkar. Bunun neticesinde de hücre duvarından ayrılma gerçekleşir. Bu durum bitki üzerinde kasılma olmasına neden olur. 

Plazmoliz Hangi Ortamlarda Olur?

Plazmoliz genel olarak; hidrojenik ortam içerisinde hipertonik ortama bitki hücresinin alınmasıyla gerçekleşmektedir. Bununla beraber genel manasıyla plazmolizin hipertonik ortam içerisinde meydana geldiği söylenebilir. Bu sayede hipertonik ortama alınmış olan bir bitki hücresi, daha sonradan yoğum ortamdan daha az bir yoğun ortama geçiş yapmaktadır.

Bu durum ise bitki hücresinin canlılığını sürdürmesi adına bireysel bir olay olarak tanımlanabilir. Fakat bu işlemin gerçekleşmesi ile bitki hücresi su kaybına maruz kalır. Bu durum pek çok değişik yapı üstünden bitki hücresinin ve bitkinin çalışma durumuna dair önemli bilgiler sınar. 

Plazmoliz Örnekleri Nelerdir?

Biyoloji alanında en önemli konular içinde Plazmoliz bulunmaktadır. Bir hücrenin çok daha yoğun ortama konulmasıyla birlikte gerçekleşen bir olay şeklinde tanımlandığı belirtmek mümkündür. Bu durumda plazmolizin hangi canlılarda gerçekleştiği çok merak edilen konular içerisinde bulunur.

Bitkisel hücreler üstünden bu işlem gerçekleşmektedir. Bitki hücresinin izotonik ortam içerisinde hipertonik ortama konulması ile birlikte daha yoğun ortama geçmesi durumunda plazmoliz gerçekleşmektedir. Genellikle tüm değişik bitki hücrelerinde gerçekleşen olay olduğunu belirtmek gerekir. 

Plazmoliz durumu; genel şekilde yalnızca bitki hücrelerinde gerçekleşmektedir. Bununla beraber plazmoliz durumunun hayvanlarda gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu yüzden plazmoliz olayına örnek vermek gerekirse; sadece bitki çeşitlerinde ortaya çıktığını belirtmek doğru olacaktır.