Bu kapsamda, belirli bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri artık ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak.