• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501

  Paket için bunlar tartışılıyor

  22.11.2008 11:33
  Başbakan Erdoğan’ın önceki akşam Hindistan’a giderken açıkladığı ‘kriz paketinin’ ayrıntıları ortaya çıkıyor.
  Paket için bunlar tartışılıyor
  Paket için bunlar tartışılıyor Paket için bunlar tartışılıyor Paket için bunlar tartışılıyor

   Başbakan"ın sözünü ettiği paketi oluşturan önerilerin, 18 Ekim"de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile reel sektör ve finans kesimi temsilcilerini buluşturan Vergi Konseyi toplantısında gündeme geldiği öğrenildi

  Vergi Konseyi"nin raporlaştırdığı öneriler daha sonra Başbakan"a sunuldu. Söz konusu önerilerin, paketin son hali olmadığı, hükümette konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Başbakan da önceki akşam yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar çalışmalarını ben dönünceye kadar yapacak. Döndükten sonra bunu açıklayacağız” demişti.
  18 Ekim akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına dek süren toplantıya Maliye Bakanı ve bürokratlarının yanı sıra TÜSİAD, TOBB, Bankalar Birliği gibi önde gelen iş örgütü başkanları, işadamları ve banka genel müdürleri katılmıştı. Katılımcılar, toplantıda herkesin görüşlerini ve önerilerini anlattığını, ülkenin krizi en az zararla atlatması konusunda gerçek bir beyin fırtınası yaşandığını söylemişlerdi.  83 öneriden seçim yapılacak Paketi Başbakan açıklayacak
  Hükümetin üzerinde çalıştığı krize karşı önlem paketinin temelini iş dünyası - hükümet buluşmasında dile getirilen 83 öneri oluşturacak. Hükümet bu öneriler içinden tutarlı ve uygulanabilir bir demeti sistem haline getirerek paketi hazırlayacak. Paketin en geç önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.  Kaynaklar netleşiyor
  Ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlık çalışmaları sürdürülen ekonomik pakette, yurtiçi kaynakların yanı sıra yurtdışı finansman kaynaklarından da etkin şekilde yararlanılması planlanıyor. Paketi fonlayacak kaynaklar ana hatlarıyla şöyle:
  - IMF ile yapılması öngörülen ihtiyati stand-by"dan gelecek kaynağın en az 10 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor.
  - Avrupa Yatırım Bankası"ndan KOBİ"le 1 milyar euro kaynak sağlanması planlanıyor.
  - Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, AB fonları, BM ve Alman Kalkınma Bankası"ndan sağlanacak fonların artırılması hedefleniyor.
  - 2B Yasası"nın çıkarılması ve bu arazilerin satışından gelir elde edilmesi planlanıyor.
  - Körfez sermayesini çekmek için yasal düzenlemelere hız verileceği kaydediliyor.
  - Varlık Barışı adıyla çıkan yasa sayesinde yurtdışındaki Türklere ait paraların Türkiye"ye çekilmesi öngörülüyor.  Şimşek: Bankacılık için pakete gerek yok
  Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, bankacılık sektörü için bir paket ortaya çıkarmaya gerek olmadığını belirtti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-İsviçre İş Konseyi ve İsviçre Ticaret Odası tarafından düzenlenen 4. İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu"nda konuşan Şimşek şunları söyledi:
  “Türkiye"de özellikle YTL"ye ilişkin olarak bazı önlemler hayata geçirildi. Özellikle döviz likiditesiyle ilgili olarak bazı adımlar atıldı, bazı maliyetler düşürüldü. Bankacılık sektörü son yıllarda iyi bir bir konumda. Çok iyi sermayelendirilmiş ve likidite oranları çok güçlü.
  Bankacılık sektörü için bir paket ortaya çıkarmaya gerek kalmadı. Kaynaklarını artırmak adına yeni önlemler de alabiliriz. Ancak iyi konumdalar. Kırılmış bir şey yoksa neden tamir etmeye çalışasınız?”  Kriz nasıl yönetilecek?
  1- Kamu kesimi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan "Küresel Kriz Komitesi" kurulması (Kuruldu)
  2- Türkiye"nin krizden etkilenmesi konusunda kamuoyu zamanında bilgilendirilması
  3- Düzenleyici ve denetleyici kurullar arasında koordinasyon sağlanması
  4- Bankalar ile reel sektör arasındaki sorunların çözümlenmesi için ortak bir platform kurulması
  5- Fikir alışverişi ve güvenin artması için tüm kesimlerin katıldığı toplantılara devam edilmesi
  6- Krizin daha iyi yönetilmesi için senaryo çalışmaları yapılması
  7- Tüm kararlarda ortak aklı ortaya çıkararak, proaktif, esnek ve hızlı davranılması
  8- Tedbirler kısa ve uzun vadeli olarak ayrılarak, kısa vadeliler hemen hayata geçirilması

  Güven tedbirleri
  9- IMF ile kriz şartlarını içeren esnek ve kredi temini içeren bir anlaşma yapılması
  10- Kayıtlı ekonomiyi geliştirme çalışmaları sürdürülmasi
  11- Tüm mevduata tam güvence verilması (Yetki Bakanlar Kurulu"na verildi)
  12- Bütçe disiplinini bozmadan harcama kararları değiştirilerek, sağlanacak tasarrufla BSMV"nin kaldırılması
  13- Mevduata tam garanti sonrası faiz yarışı engellenması için faize üst limit getirilmasi
  14- Borsada açığa satış işlemlerinin önlenması
  15- Ara seçimlerde popülist politikalar uygulanmaması
  16- 2B yasası yeniden gündeme getirilması(Gündeme getirildi)
  17- Yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları yeniden hızlandırılması
  18- Devletin finans ve reel sektörü destekleyecek politikalar yürütmasi
  19- Merkez Bankası"nın para politikasında herhangi bir oynama yapılmaması
  20- Türkiye"nin dış borçlarının tam dökümü yapılacak.

  Nakit akışı tedbirleri
  21- Reel sektöre kredi sağlanması için İstanbul Yaklaşımı benzeri özel bir fon kurulması
  22- Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin yurtdışında ve yurtiçindeki varlıkları ekonomiye kazandırılması (Kanun çıkarıldı)
  23- KOBİ"lere kredi desteği için banka kredi faizlerinin bir kısmını devletin karşılaması
  24- Devletin yüksek getirili özel KOBİ tahvilleri çıkarması
  25- MB"nin döviz depo piyasasının limitlerini artırması (yapıldı)
  26- Mevduat munzam karşılık oranlarının düşürülması
  27- MB disponibilite oranlarının düşürülmesi
  28- Mevduat faizi üzerinden alınan stopajın yüzde 15"ten yüzde 5"e düşürülmesi
  29- Yüzde 3 oranındaki KKDF kesintisinin geçici bir süreyle kaldırılması
  30- Off -Shore bankacılığı Türkiye"ye taşınması
  31- IMF kredisinin cari işlemler açığı ve özel sektör borçlanmaları için kullanılması
  32- Menkul kıymet alım satımlarında uygulanan stopaj oranlarındaki yerli yabancı ayrımının kaldırılması (yapıldı)
  33- Kamu bankalarının reel sektörün likidite ihtiyacını karşılayacak şekilde yönlendirilmesi
  34- Vadesi gelmemiş kredilerin geri çağrılmaması için geçici tedbirler alınması
  35- Dünya Merkez Bankaları faiz indirimi kararı alırken TCMB"nin de paralel kararlar alması
  36- İşsizlik Fonu"undan küçük sanayiciler yararlandırılması
  37- KOBİ"lere destek amacıyla, KOSGEB bütçesinin artırılması
  38- MB"nin firmalara doğrudan uzun vadeli kredi verebilmesi
  39- Bankaların yurtdışındaki fonlarının yurtiçine yönlendirilmesi
  40- Uzun vadeli proje kredilerine kriz atlatılana kadar devlet garantisi verilmesi


  Maliye Bakanı Kemal Unakıtan"ın (ortada) davetiyle 18 Ekim tarihinde iş dünyası temsilcileri kriz paketini görüşmek için toplanmıştı. Toplantıya, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ (sağda) ve TOBB?Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) da katılmıştı.  Piyasa için planlanan öncelikli tedbirler
  41- IMF"nin kabul etmesi mümkün görülmeyen önlemlerin anlaşma öncesi alınması
  42- Eximbank kaynaklarının artırılması
  43- DFİF"e kaynak aktarılması ve Fon"daki ihracat katkısının yüzde 1 olması
  44- Vergi borçlarının tahsilatında taksitlendirmeye gidilmesi (yapıldı)
  45- Bütçe açığı konusunda fazla ısrarlı olunmaması
  46- Taşeron kullanma şartlarının hafifletilmesi
  47- Büyüme küçüleceğinden mikro reformlara yönelinmesi
  48- Yabancı sermayeli şirketlerin karlarını Türkiye"de bırakmaları için özendirici tedbir alınması
  49- Borsada işlem gören şirketlere kendi hisselerini alma hakkı verilmesi
  50- KVK"nın "örtülü sermaye müessesesi"ne ilişkin kısıtlayıcı hükümlerin 2010 sonuna kadar ertelenmesi
  51- Yurtdışı iştirak kazançlarının, belli bir tarihe kadar Türkiye"ye transfer şartıyla vergiden istisna tutulması
  52- Dampingli ithalatta yaşanacak olası artışa karşı tedbir alınması
  53- Kamu İhale Kanunu"nda yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması
  54- Yurtdışı müteahhitlerin Türk Malı kullanmaları için özendirilmesi
  55- Kamu bankalarındaki kaynaklardan ve İşsizlik Fonu"ndan yararlanarak, altyapı yatırımlarının artırılması, TOKİ"ye ilave kaynak aktarılması
  56- Enerji yatırımlarının özendirilmesi, daha fazla teşvikle yabancı sermaye girişi sağlanması
  57- Yatırımların özendirilmesi amacıyla proje bazında teşvik uygulanması
  58- Finansal kiralamada üretimle ilgili tüm makine, ekipmanların KDV"sinin tekrar yüzde 1"e indirilmesi
  59- Tarımsal kredi faizlerinin iyileştirilmesi
  60- GAP bölgesinde yabancı yatırımların özendirilmesi
  61- İhracatta yeni pazar arayışlarına hız verilmesi, Rusya ile sorunları çözülmesi
  62- İhracatta geçici bir süre için KDV iade sisteminin basitleştirilmesi
  63- KDV iade alacağının, ithalde ödenen vergi borçlarına mahsubuna ilişkin tebliğin net olarak belirlenmesi
  64- Şirket birleşmelerinin özendirilmesi
  65- Elektrik ve doğalgaz zamlarının bir bölümünün geri alınması

  66- Özelleştirme ihalelerine hız verilmesi
  67- Bireysel Emeklilik ve Özel Birikim sigortalarında 10 yılı aşan tüm ödemelerde anapara üzerinden değil getiri üzerinden düşük oranlı vergi alınması, 10 yılı aşan ödemelerde istisna oranının yükseltilmesi
  68- "Sanayi stratejisi"nin uygulanması
  69- Son üç yılda ödenen muhtasar, SSK, elektrik faturaları gibi kalemlerde kriz döneminde, 1 yıl için toplamından yüzde 25 indirim yapılması
  70- Ek vergi yükü getirilmemesi
  71- Halka açık şirketlere vergi istisnası getirilmesi
  72- İhracatta lokomotif sektörlere yönelinmesi
  73- Eski araçların hurdaya ayrılarak yeni araç alınması halinde ÖTV indirimi getirilmesi

  Sosyal yapıyı koruyucu tedbirler
  74- İşsizlikle ilgili özel bir arama konferansı yapılması
  75- Mesleki eğitim seferberliğine gidilmesi
  76- Kıdem tazminatları için işçi çıkartmalarda küçük sanayiciye fondan borçlanma imkanı verilmesi
  77- İşçi çıkarma yerine, belli bir süre SSK ve muhtasarların uzatılması
  78- Bireysel emekliliğin bir kısmının zorunlu hale getirilmesi
  79- İşçi çıkarmak yerine ücretlilere ücretinin bir kısmı hisse senedi olarak verilmesi
  80- En az yatırımla genç nüfusun istihdamını sağlayabilecek iletişim ve çağrı merkezleri kurulması

  Krizi fırsata dönüştürme
  81- Körfez kökenli kaynaklar için, devletin de ortak olacağı bir örgütlenmeyle yeni yatırım fonu ve gelir ortaklığı veya reel büyüme hızına endeksli borçlanma araçları oluşturulması
  82- İç borcun yönetiminde Körfez kökenli kaynakların dikkate alınması, bu bölgeye has yatırım ve borçlanma ile ilgili mevzuatın bir an önce çıkarılması
  83- İstanbul"un finans merkezi haline getirilmesi  Bugüne kadar 6 alanda adım atıldı
  - 30 Ekim 2008"de 27039 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Vergi borçlarının taksitlendirilmesine yönelik Tahsilat Genel Tebliği ile, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken Damga Vergisi hariç olmak üzere 30 Ekim 2008 tarihine kadar 01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş tüm vergi ve diğer tüm amme alacaklarının tahsili düşük faizli taksitlendirmeye konu edildi.
  - Türkiye"den sermaye kaçışına karşı bir önlem olarak Türklerin yurt dışındaki paralarının Türkiye"ye getirilmesi ve yurt dışı iştirak kazançlarının, belli bir tarihe kadar Türkiye"ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması amacıyla hazırlanan “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunu” kabul edildi.
  - Bankacılık Kanununun 63. maddesiyle TMSF"ye verilen mevduat sigortası sınırını ve kapsamını belirleme yetkisi, Bakanlar Kurulu"na devredildi.
  - Merkez Bankası, bankalar arası döviz piyasasında döviz likiditesinin akışkanlığının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlanmasına karar verdi. Merkez Bankası tarafından döviz depo piyasası işlem limitleri artırıldı.
  - Küresel krizi yakından takip etmek ve yol haritası belirlemek amacıyla "Kriz Takip Komitesi" kuruldu.
  - Hisse senedi alım satımlarında uygulanan stopaj oranı yüzde 0"a indirilmek suretiyle yerli yabancı yatırımcı ayrımı kaldırıldı.

  Milliyet

  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim