banner339

Özlem Çerçioğlu neden Güzelçamlı’ya yat limanı yapmaya karar verdi?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Güzelçamlı’da yat limanı ve feribot yanaşma yerleri yapmak için büyük bir proje hazırlayarak ÇED sürecini başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Güzelçamlı Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi için ÇED Olumlu Raporu 08.04.2019 tarihinde yayınlandı.

Bunun üzerine, ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açıldı. Açılan davaya Aydın Büyükşehir Belediyesi, davaya müdahil oldu.

Yargılama içinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan ÇED Olumlu kararının” Milli Park’a, fok üreme alanlarına yakınlığı ve flora-fauna üzerinde olumsuz etki yaratacağı dile getirildi.

Dava sonucunda Aydın 2.İdare Mahkemesi’nin 2019/335 esas, 2021/202 karar sayılı,  26.02.2021 tarihli kararıyla ÇED Olumlu kararı iptal edildi.

https://i2.wp.com/www.akinyakan.av.tr/wp-content/uploads/2019/04/111.jpg?resize=642%2C444

Mahkemenin kararında, Güzelçamlı’ da yat limanı ve feribot yanaşma yerleri yapımı projesinin gerçekleşmesi halinde çevrede oluşturacağı olumsuz etkiler çarpıcı bir şekilde ifade edilmiş.

“Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu projenin işletilmesi halinde sözkonusu alana çok yakın bir konumda olan milli park sahillerinin olumsuz etkileneceği, hem projenin inşai aşamasında meydana gelecek hafriyat atıklarından hemde projenin tamamlanmasının ardından oluşacak deniz trafiğinden deniz çayırlarının doğrudan etkileneceği, deniz çayırlarının alandan uzaklaşmasına neden olunması halinde bu habitata bağlı tüm denizel canlılarında yok olacağı, ayrıca dava konusu işleme dayanak raporda denizel canlılara ilişkin bir araştırma da bulunulmadığı, raporda deniz çayırlarının bulunduğu alanlara ilişkin yerinde tespit yapılmaksızın literatür üzerinden önlemlere yer verildiği, sözkonusu projeden doğrudan etkilenecek floraya ilişkin yeterli ve somut bir araştırma yapılmadığı, bahse konu projeye ilişkin yapılacak dolgu çalışmalarına ilişkin yeterince inceleme yapılmadığı, her ne kadar projeden deniz kaplumbağaları ile fokların doğrudan etkilenmeyeceği anlaşılmış ise de yapılacak mendirek ile kapalı bir alan oluşturulmamasına ve tersine su akışının düzenlenmesi ile bu canlıların sürdürülebilirliğine ilişkin önlemeler eyer verilmediği, ayrıca sözkonusu projede hali hazırda var olan balıkçılık faaliyetinde bulunan kişilere ilişkin yapılacak uygulamalara yer verilmediği, raporda denizde çıkarılacak dip tarama malzemesinin sahip olduğu tuzlu su içeriğinin taşınması sırasında çevreye vereceği zararın irdelenmediği, dava konusu raporda sözkonusu alanda bulunan fauna için çelişkili tespitlere yer verildiği, proje aşamasında yapılan akıntı ölçümlerinin yeterli olmadığı, milli park sınırları içerisinde bulunan memeli canlı varlığına raporda değinilmediği, sözkonusu eksikliklerin çevresel etki değerlendirmesi raporunu dolayısıyla dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararını sakatlar nitelikte bulunduğu anlaşılmakla tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Herkesin bildiği üzere, Kuşadası’nda yat limanı var. Bu yat limanı en yoğun zamanda bile % 60-70 doluluk oranı ile faaliyetine devam ediyor. Yani ihtiyacı fazlası ile karşılıyor.

Akla hemen şu soru geliyor.

Özlem Çerçioğlu, ne oldu da Güzelçamlı’ya yat limanı yapmaya karar verdi?

Özlem Çerçioğlu, Kuşadası’nın yeni bir yat limanına ihtiyacı yok iken, milli parkın dibine neden böyle riskli ve çevresel zararları olan bir yat limanı yapmaya çalışıyor?

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın birçok temel sorunu çözülmemişken, Efeler ilçesinde alt yapının, yolların, alt ve üst geçitlerin eksikliği nedeniyle ciddi bir trafik sorunu varken neden çok yüksek bir maliyetle Güzelçamlı’ya yat limanı yapmaya karar vermiştir?

Özlem Çerçioğlu, Aydın ili, JES nedeniyle ciddi bir çevresel risk altındayken, koruma altındaki milli parkın neredeyse dibine, Mahkeme kararıyla açıklanan riskli ve çevresel zararları olan bir yat limanı yapmayı istiyor?

Özlem Çerçioğlu, Aydında ısıtma ve soğutma sistemi olan bir tiyatro salonu dahi bulunmazken, neden Güzelçamlı’ ya yat limanı yapmak aklına geldi?

Sonuç olarak Aydının bütün sorunları çözüldü de, (çevresel riskler barındıran asla ihtiyaç olmayan) Güzelçamlı yat limanının yapılması mı eksik kaldı?

banner189

banner344

banner343

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k