Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Buna göre, ücret 500 TL'den az, 4,000 TL'den fazla olamayacak.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların %30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde;