Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MPİ) bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam sağlamak üzere aşağıda, belirtilen 10 sözleşmeli personel pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda, 2022 Yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız personel alımları yapılacağı bilgisi verildi. Personel alımları ile ilgili kadro dağılımı ise şu şekilde;

Büro Personeli: 5

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 5

Dilan Polat için yeni karar! Dilan Polat için yeni karar!

Personel alımı başvuruları 13 Mayıs’ta başlayarak, 19 Mayıs 2024 tarihinde son bulacaktır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine katılarak istihdam sağlamak isteyen adaylardan talep edilecek şartlar şunlar;

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Sözleşmeli personel pozisyonu için başvuru yapacak adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını oldurmamış olması gerekmektedir.

Adayların, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olması ve aynı zamanda da görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir rahatsızlığının bulunmaması aranan şartlar arasındadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışırken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket nedeniyle sözleşmesinin feshedilmemiş olması gerekmektedir.

Adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gibi şartlar talep edilecektir.

Sözleşmeli personel kadrosu için başvuru yapacak adaylar, personel alımları ile ilgili daha kapsamlı bilgileri aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MPİ) MPİ personel ilanı