Liman işletme sürelerinin uzatılması, 2 bin liraya kadar elektrik borçlarının silinip eski borçların yapılandırılması, BOTAŞ’ın borçlarının mahsuplaşma yoluyla silinmesi gibi ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren torba teklif önceki akşam Meclis’ten geçti. Meclis de yasayı geçirdikten sonra 3 Ocak Salı gününe kadar yeni yıl tatiline girdi.

Çok sayıda kişiyi ilgilendiren yasayla getirilen yenilikler şöyle:

 LİMAN İŞLETME SÜRELERİ UZUYOR

Özelleştirilen limanların işletme süreleri de uzatılıyor. Yasayla, işletme süresi 49 yıldan az olan limanlar için bu süre 49 yıla kadar uzatılıyor. Ancak ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek. İşletmeci şirketlere ayrıca 5 yıl içinde, özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ek olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u oranında yatırım yapma zorunluluğu da getiriliyor. Yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda ek sözleşme feshedilmiş sayılacak ve işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenenler de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak.

BOTAŞ’IN BORÇLARI MAHSUP EDİLECEK

BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

HAZİNE’YE EK BORÇ YETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave ediliyor. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.

SENDİKALARA YÜZDE 2 BARAJI

Sendikalar için de bir düzenlemeye gidildi. Sendika üyeliklerine yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.

GECE PETROL ARANABİLECEK

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle de, petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece çalışması yapılabilmesine olanak sağlanıyor.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLARA AF

Özelleştirmeler sırasında TEDAŞ’a devredilmiş 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile kimlik ve vergi numarası saptanamadığı için ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden silinmiş alacaklardan vazgeçiliyor. 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu bu şekilde silinmiş olacak. Ayrıca, 1 Ekim 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçlara da yapılandırma olanağı getiriliyor.

PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR

1 Ocak 2013’ten önce, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından bir başka ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar ile başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. (Hürriyet)

Balık fiyatları düştü! Kilosu 40 liradan satılıyor' Balık fiyatları düştü! Kilosu 40 liradan satılıyor'

55 bin aboneye müjdeli haber geldi. Meclis yılın son ekonomi torbasıyla final yaptı. Yeni düzenleme ile TEDAŞ’a devredilmiş 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile kimlik ve vergi numarası saptanamadığı için ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden silinmiş alacaklardan vazgeçiliyor.

Liman işletme sürelerinin uzatılması, 2 bin liraya kadar elektrik borçlarının silinip eski borçların yapılandırılması, BOTAŞ’ın borçlarının mahsuplaşma yoluyla silinmesi gibi ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren torba teklif önceki akşam Meclis’ten geçti. Meclis de yasayı geçirdikten sonra 3 Ocak Salı gününe kadar yeni yıl tatiline girdi.

SÜRE UZUYOR

Özelleştirilen limanların işletme süreleri de uzatılıyor. Yasayla, işletme süresi 49 yıldan az olan limanlar için bu süre 49 yıla kadar uzatılıyor. Ancak ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek. İşletmeci şirketlere ayrıca 5 yıl içinde, özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ek olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u oranında yatırım yapma zorunluluğu da getiriliyor. Yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda ek sözleşme feshedilmiş sayılacak ve işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenenler de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak.

BOTAŞ’IN BORÇLARI MAHSUP EDİLECEK

BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

HAZİNE’YE EK BORÇ YETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave ediliyor. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.

SENDİKALARA YÜZDE 2 BARAJI

Sendikalar için de bir düzenlemeye gidildi. Sendika üyeliklerine yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLARA AF

Özelleştirmeler sırasında TEDAŞ’a devredilmiş 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile kimlik ve vergi numarası saptanamadığı için ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden silinmiş alacaklardan vazgeçiliyor. 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu bu şekilde silinmiş olacak. Ayrıca, 1 Ekim 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçlara da yapılandırma olanağı getiriliyor.

PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR

1 Ocak 2013’ten önce, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından bir başka ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar ile başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. (Hürriyet)