• BIST 106.239
 • Altın 161,217
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671

  MHP'nin seçim beyannamesi

  24.04.2011 08:37
  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2011 Seçim Beyannamesini açıkladı.
  MHPnin seçim beyannamesi
  MHP'nin seçim beyannamesi MHP'nin seçim beyannamesi MHP'nin seçim beyannamesi

   

   
  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2011 Seçim Beyannamesi" tanıtım toplantısına katıldı ve partisinin seçim startını, seçim beyannamesini açıklayarak verdi.
   
  “Türkiye’nin gerçek anlamda bir ‘Toplum Sözleşmesi Belgesi’ niteliğinde yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı vardır,” diyen Bahçeli, Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 hedeflerinden de bahsetti ve bu hedefe ulaştıklarında, kişi başına geliri 25 bin dolara çıkaracaklarını söyledi. 
   
  “KİŞİ BAŞINA GELİRİMİZİ 25 BİN DOLARA ÇIKARACAĞIZ”  
   
  Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 hedeflerinin sonunda, yıllık ortalama yüzde 7 büyümeyi gerçekleştireceklerini söyleyen Bahçeli, her yıl 700 bin yeni iş imkânının oluşmasını sağlayacaklarını belirtti ve “Milli gelirimiz 2,1 trilyon dolara, kişi başına gelirimizi 25 bin dolara çıkaracağız. İnşallah 2023 yılında ihracatımızı 400 milyar dolara yükselteceğiz ve 31 milyon vatandaşımızın çalışmasını sağlayacağız,” dedi.
   
  Partisinin 2023 yılı hedefini anlattıktan sonra ‘Seçim Beyannamesi’nin ayrıntılarını açıklayan Bahçeli, bunu, temel sorunlar; terörle mücadele, dış politikanın esasları ve yeni anayasa; Ekonomideki hedef ve politikalar başlıkları altında toparladı.
   
  UZUN TUTUKLULUK SÜRELERİ
   
  “Adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak görüyoruz,” diyen MHP lideri, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulacağını ve geçici bir tedbir olan tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesinin önleneceğini söyledi.
   
  “YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURULU OLUŞTURACAĞIZ”
   
  Yolsuzlukları önlemek ve koordinasyon amacıyla özerk bir ‘Yolsuzlukla Mücadele Kurulu’ oluşturulacağını söyleyen Bahçeli, bütün kamu kurum ve kuruluşları denetim kapsamına alınacağını ve etkin bir hukuka uygunluk denetimi yanında, performans denetimi yapılmasının sağlanacağını bildirdi.
   
  “ULUSLARARASI NORMLARA UYGUN SENDİKAL HAKLAR SAĞLANACAK”
   
  Kamuda ücret adaleti sağlanacağını söyleyen MHP lideri, memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımının yeniden yapılarak, devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren memurlar dışında kalan personele, uluslararası normlara uygun sendikal haklar sağlanacağını ifade etti.
   
  YERİNDEN YÖNETİM
   
  Bahçeli, ‘özerklik’ tartışmalarıyla da ilgili olarak gündemde olan yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması kapsamında, “Hizmet yönünden yerinden yönetim yapısının, siyasi yerinden yönetime dönüştürülmesi çabalarına imkân ve fırsat verilmeyecektir,” dedi.
   
  “MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILACAK”
   
  MHP liderini açıkladığı seçim vaatlerinden biri de, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılacak olması oldu.
   
  “TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK”
   
  “Kanlı terör ve etnik bölücülük Türkiye için bir beka sorunudur,” diyen Bahçeli, çözüm olarak, “Terörün kökü kazınacak, Türk milleti bu beladan kurtulacaktır. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir,” ifadelerini kullandı.
   
  MHP lideri, genel af konusunda da, “Terör suçları için hangi ad altında veya şekilde olursa olsun genel, özel veya siyasi af asla gündeme gelmeyecektir,” dedi.
   
  DIŞ POLİTİKA
   
  Bahçeli, AB, ABD ve Irak ile ilişkiler konusunda ise şunları dile getirdi:
   
  “AB ile ilişkiler Türkiye için bir “kimlik ve kader sorunu” olarak görülmeyecektir. Eşit haklara dayalı tam üyelik temel hedefimiz olacaktır. ABD ile ilişkilerimiz ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde ve eşitlik temelinde yürütülecektir. Irak politikamızın esasını, Irak’ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Irak’taki Türkmen varlığının haklarının korunması ve Irak topraklarının Türkiye için güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılması oluşturacaktır.”
   
  Seçim Beyannamesi kapsamında, ‘yeni anayasa’ konusuna da değinen MHP lideri, şunları söyledi:
   
  “YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR”
   
  “Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli ve demokratik Anayasa anlayışı ve bu konudaki görüşleri çok açıktır. Türkiye’nin gerçek anlamda bir “Toplum Sözleşmesi Belgesi” niteliğinde yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı vardır. Anayasa’nın mümkün olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal uzlaşı temelinde ve demokratik bir tartışma zemininde hazırlanması zorunludur.”
   
  Bahçeli, yeni anayasa kapsamında, karşısında duracaklarını söylediği maddeleri ise şu sözlerle sıraladı:
   
  “ÇOK PARÇALI MİLLET YAPISINA KARŞI ÇIKACAĞIZ”
   
  “(Partimiz) Tek millet-tek devlet esasına dayanan, üniter yapıdaki milli devlet bünyesinde, farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere resmi statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, milli kimlik tanımının değiştirilerek “Türkiyelilik” kavramının esas alınmasına ve Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına, Türkçeden başka dillerde “anadil” olarak eğitim yapılmasına, Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine, imkân ve zemin hazırlayacak hususları hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak, bunlara sonuna kadar karşı çıkacaktır.”
   
  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Ankara Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "2011 Seçim Beyannamesi" tanıtım toplantısına katıldı ve partisinin seçim startını, seçim beyannamesini açıklayarak verdi. Bahçeli, Seçim Beyannamelerindeki toplam maliyeti, yaklaşık 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak öngördüklerini söyledi ve kaynak olarak 9 ana başlık sıraladı.
   
  “BAĞIMSIZ VE MİLLİ BİR ‘ÜRETEN EKONOMİ PROGRAMI’ ”
   
  Seçim Beyannamesi’nin parçası olarak ekonomideki hedef ve politikalarını da sıralayan Bahçeli, “Bağımsız ve milli bir ‘Üreten Ekonomi Programı’ uygulamaya konulacaktır,” dedi. MHP lideri, programın temel amaçlarını ise, istihdam dostu, sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek; işsizlik ve yoksulluğu azaltmak ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek; rekabetçi bir kur politikası uygulamak, üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığını azaltarak rekabet gücü yüksek bir üretim ekonomisi tesis etmek; ekonominin dış kaynak bağımlılığını azaltarak şoklara dayanıklı hale getirmek ve kırılganlığı azaltmak; kamu ve özel sektör borç stokunu sürdürülebilir bir seviyeye indirmek olarak listeledi.
   
  “HER YIL YÜZDE 7 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
   
  Dört yıllık ekonomi programıyla yıllık ortalama yüzde 7 büyüme gerçekleştirileceğini söyleyen MHP lideri, her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacağını söyledi VE enflasyon ile ilgili olarak “Kalıcı bir şekilde düşürülecek ve dört yıllık bir dönem sonunda yüzde beşin altına çekilecektir,” dedi.
   
  “ŞEFFAF BİR BANKACILIK SİSTEMİ OLUŞTURULACAK”
   
  Tasarruf sahipleri ve kredi kullananlar için şeffaf ve güvenli bir bankacılık sistemi oluşturulacağını söyleyen MHP lideri, “Ziraat Bankası yeniden yapılandırılarak kamu bankası olarak kalacaktır. Halk Bankası’nın satışında halka arz ve sektörle ilgili meslek kuruluşlarına öncelik tanınacaktır. Blok satışa izin verilmeyecektir. Türkiye Kalkınma Bankası yeni baştan yapılandırılarak, KOBİ finansmanında etkin bir şekilde kullanılacaktır,” dedi.
   
  “BİLİM, TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM BAKANLIĞI”
   
  Bahçeli, iktidar olmaları halinde bir “Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı” kurulacağını ise “Bilgi toplumuna geçişin her türlü alt yapısının oluşturulması, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla “Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı” kurulacaktır,” sözleriyle dile getirdi.
   
  “ASGARİ ÜCRETİ YÜKSELTECEĞİZ”
   
  Bahçeli, asgari ücret konusunda da “Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır,” dedi.
   
  MHP lideri, emeklilere yönelik olarak da hayata geçirmeyi planladıkları hedefleri şöyle sıraladı:
   
  “HER EYLÜL’DE 1 MAAŞ ÖDEME”
   
  “Emeklilere her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır. Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel endekse göre yapılması sağlanacaktır. Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı da emekli aylıklarına yansıtılacaktır. Farklı emekli aylıkları uygulamasına yol açan düzenlemelerin ortaya çıkardığı mağduriyeti gidermek amacıyla intibak düzenlemesi yapılacaktır.”
   
  ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VAATLER
   
  Bahçeli şehit yakınlarına ve gazilere ise şu vaatlerde bulundu:
   
  “Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. Bu vatandaşlarımıza yapılan sosyal tazmin ödeneklerinin onurlu bir hayat sürdürebilmesine yeterli olacak düzeyde olması sağlanacak ve sosyal konutlardan bedelsiz olarak yararlandırılmaları temin edilecektir. Şehit ve gazi çocuklarının anne ve babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan girmeleri sağlanacaktır.”
   
  “TOPLAM MALİYET 73 BUÇUK MİLYAR LİRA”
   
  Seçim Beyannamelerindeki toplam maliyeti, yaklaşık 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak öngördüklerini söyleyen Bahçeli, mali kaynakları 9 ana başlıkta topladı:
   
  “1- Devlet harcamaları, mal ve hizmet alımları, yatırım ve vergi harcamaları ve transfer kalemlerinde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenerek yüzde on tasarruf ve etkinlik sağlanması 9,9 milyar lira kaynak sağlayacaktır.
   
  2- Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sürecinde kayıt dışılıkta on puanlık azalma sağlamasının geliri 23 milyar lira olacaktır.
   
  3- Kayıt dışı ücretli istihdamının yüzde yirmibeş oranında azaltılmasının getirisi yaklaşık 2,8 milyar liradır.
   
  4- Terörün etkin bir mücadeleyle en kısa sürede bitirilmesi sürecinde harcama ve gelir kayıplarının azaltılması 3 milyar lira kaynak getirecektir.
   
  5- İç borçlanma faiz oranlarının ve dış borçlanmada risk priminin bir puan düşürülmesinin getirisi 5,1 milyar lira olacaktır.
   
  6- Sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlarda kayıp kaçağın önlenerek bu harcamalardan yüzde beş tasarruf sağlanması 3,5 milyar lira kaynak yaratacaktır.
   
  7- Kamu ihalelerinde yüzde bir pay alması yaklaşık 1 milyar lira getirecektir.
   
  8- Savunma harcamalarının bazı kalemlerinde yüzde beş tasarruf sağlanmasından 610 milyon lira gelir gelecektir.
   
  9- Ekonomide potansiyel büyüme üzerine çıkılarak MHP’nin hedeflediği yılda yüzde yedi büyümenin gelir getirisi olarak yaklaşık 24 milyar lira kaynak oluşacaktır.”
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yorumlar
  Diğer Haberler
 • Demirtaştan Akla Ziyan İddia!05 Ekim 2012 Cuma 08:37
 • Vekilin İsteği Başka!05 Ekim 2012 Cuma 08:36
 • Hüseyin Çelik: Panik yapmayın!04 Ekim 2012 Perşembe 20:18
 • Hüseyin Aygünden ilginç iddia04 Ekim 2012 Perşembe 20:07
 • MHPnin Neden Evet Dediği Belli Oldu04 Ekim 2012 Perşembe 14:46
 • Muharrem İnce Meclisi birbirine kattı04 Ekim 2012 Perşembe 14:44
 • CHPli heyetten ilk açıklama03 Ekim 2012 Çarşamba 22:45
 • Seçim teklifi komisyondan geçti03 Ekim 2012 Çarşamba 21:00
 • CHPden sağduyu çağrısı03 Ekim 2012 Çarşamba 20:55
 • BDPden ilk yorum Kaplandan03 Ekim 2012 Çarşamba 20:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim