Türkiye’nin Nabzı Temmuz ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişi ile yapıldı. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/-2,10 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu.