1 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 1 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sözleşmeli personele kadro müjdesi geldi ve şimdi gözler yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Yasayla yıllarca yan yana çalışanların özlük hakları eşitlenecek. Nakil hakları sağlanacak. Düzenlemeyle belediyelerde çalışanlara da memurluk kadrosu verilecek.

Kamuda, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere yaklaşık 520 bin sözleşmeli personel var. Bu personel, kadrolu memurla yan yana aynı işi yaptığı halde farklı özlük haklarına sahip oluyordu. Bu hakları eşitleyecek kadro müjdesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vermişti.

Buna göre; sözleşmelilerin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecek. Özellikle belediyelerde (yerel yönetimlerde) çalışanların kadro süreciyle ilgili merak ettiği detayları Posta gazetesinden Ekrem Sarısu yazdı. İşte en çok merak edilen sorular ve cevapları....

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre sözleşmeli personel memur kadrosuna geçiriliyor mu? Herhangi bir şart aranacak mı?

Kamudaki sözleşmeli personel hemen kadroya geçirilmiyor. Sözleşmeli personel olarak 3 yıl çalışan personel, önce memur adayı yapılacak. Bir yıl memur adayı olarak çalıştıktan sonra memur kadrosuna geçirilecek.

Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personel de memur kadrosuna geçiriliyor mu?

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelden 3 yılı dolduranların mahalli idarelerde 1 yıl memur adayı olarak çalıştıktan sonra memur kadrosuna geçirileceği anlaşılıyor.

Sözleşmeli personelden 3 yılını doldurmayanlar memur kadrosuna geçemeyecek mi? 3 yılı doldurmayanlar memur olma hakkını kayıp mı ediyor?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi esaslı bir statüye bağlanıyor. Sözleşmeli olarak çalışanlardan üç hizmet yılını dolduranlar otomatik olarak memur adayı yapılacak ve bir yıl da memur adayı olarak çalışmasından sonra memur kadrosuna geçirilecekler. Böylece sözleşmeli personel, her yıl kadroya geçme peşinden koşmayacak.

Çünkü sözleşmeli personelin kadroya geçmesi bir usul ve esasa bağlanıyor. Sonuç olarak kadro yasasının yürürlüğe girdiği tarihte, üç yıllık hizmet süresini doldurmayan personelin hakkı kaybolmuyor. Sözleşmeli olarak çalışmasını üç yıla tamamladığında, memur adayı olacak. Bir yıl da memur adayı olarak çalıştıktan sonra memur kadrosuna geçecekler. Yani kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hizmeti süresi üç yıl olmayanlar herhangi bir hak kaybına uğramayacak.

Cumhurbaşkanı tarih verdi mi? Sözleşmeliyi kadroya geçirecek kanun ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından; hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, ‘kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi’ konusunda yapılan çalışmanın son aşamaya geldiği ve muhtemelen aralık ayında Meclis’e sunulacağı anlaşılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti. Aralık ayında yasa tasarısının Meclis’e sunulması halinde, yıl sonuna kadar veya en geç ocak ayının ilk haftasında yasalaştırılarak yürürlüğe konur.

Sözleşmelilerde kadroya geçme sevinci ve heyecanı başladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesini sağlayan kanun çıktı mı?

Sözleşmeleri kadroya geçirecek kanun henüz çıkmadı. Sözleşmelilerin sevinmesi ve heyecanlanması, Cumhurbaşkanı’nın Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı, sözleşmelilerin kadroya geçmeleri yönündeki açıklamadan kaynaklanıyor.

Sözleşmelilerin memur kadrosuna geçirilmesinden sonra sözleşmeli personel çalıştırılmasına son mu verilecek? Yani artık sözleşmeli personel çalıştırılmayacak mı?

Sözleşmelilerin bir yasa çıkartılarak memur kadrosuna geçirilmesinden sonra, sözleşmeli çalıştırılmasına son verilmeyecek. Tam tersi sözleşmeli çalıştırma ve sözleşmelilerin memur kadrosuna geçirilmesi, bir usul ve esasa bağlanarak kurumlaştırılıyor.

Sözleşmeli personelden memurluğa geçme kapsamında olanların, yasa çıktığında kadroya geçmesi zorunlu mu? Yoksa ihtiyari mi? Yani herkesin kadroya geçmesi mecburi mi?

Sözleşmeli personelden üç yılını dolduranlara memur adayı olma hakkı veriliyor. Ancak burada sözleşmelinin kadroya geçme mecburiyeti yok. İsteyen geçer, istemeyen geçmez. Nitekim Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki “Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır” şeklindeki açıklamasından, kadroya geçmeyenlerin görev süreleri sonuna kadar çalışacakları, sözleşmelerinin bitim tarihi itibarıyla kadrolarının kaldırılacağı anlaşılıyor.

Kamuda çalışan sözleşmeli personelden hangileri kapsam dışında kalıyor, yani kadroya geçirilmiyor?

Cumhurbaşkanı; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticilerinin kadro kapsamı dışında kaldığını açıklamış bulunuyor. Öte yandan daha önce kadro dışı kalan bazı bölümler de kadroya dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 30 Kasım’da bu konuda şu açıklamayı yapıştı:

Cumhurbaşkanı; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticilerinin kadro kapsamı dışında kaldığını açıklamış bulunuyor. Öte yandan daha önce kadro dışı kalan bazı bölümler de kadroya dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 30 Kasım’da bu konuda şu açıklamayı yapıştı:

Kadroya geçen memurun kurumlar arası nakil hakkı olacak mı?

Cumhurbaşkanı, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından, 3 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra memur adayı yapılan sözleşmeli personelin, bir yıl da memur adayı olarak çalışıp kadroya geçtikten sonra kurumlar arası nakil hakkına kavuşacağı anlaşılıyor.

Kamuda çalışan tüm sözleşmeli personel kapsamda mı yani sözleşmelilerin hepsi kadroya geçiriliyor mu?

Kamudaki tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmiyor. Kamuda 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini kapsamda. 96 bin kişi kapsam dışında kalıyor.