Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında "İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında İngilizce dersi kazanımlarına yönelik TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi amacıyla "İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının tüm paydaşlarla birlikte hareket etmesinin çok bereketli sonuçlara vesile olduğunu belirterek, "Bizim mesleki eğitimde yapmış olduğumuz sektörlerle iş birliği kapasitesini artık eğitim verdiğimiz tüm alanlara yaymaktan, genişletmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizler son zamanlarda eğitimdeki paradigmayı değiştirmeye başladık. Önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızla güzel sanatlar liselerimizle iş birliğine gittik. Türkiye'deki tüm güzel sanat liselerimizi artık Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yönetiyoruz. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm etkinliklerinde yer almasını, öğretmenlerimizin eğitimini ve istihdamda da kariyer planlamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destek olmasını istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir iş birliğinin başlattık. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla Türkiye'deki tüm spor liselerini aynı bağlam içerisinde birlikte yönetmeye başladık. daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza tüm tarım liselerimizi tarım alanında eğitim veren tüm meslek liselerimizi birlikte yönetmeye başladık. İşte bugün de bu bağlamda yabancı dilde çok önemli bir müktesebatı olan ve Türkiye'yi sadece içeride bilgilendirme anlamında değil, dünyanın tüm noktalarında erişebildiği, tüm noktalarda, tüm yabancı dillerle, Türkiye'nin mesajını dünyaya ileten bu anlamda çok önemli bir görevi ifa eden TRT'mizle, göz bebeğimizle, yabancı dil eğitimiyle ilgili çok önemli bir işbirliğine adım atıyoruz." dedi.

Protokol neler sağlıyor?

Protokolle TRT'ye ait İngilizce içeriklerin derslerde kullanılmasına imkân sağlaması, yaz okulu kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için basılı ve dijital materyal geliştirmek amacıyla ortak çalışmalar yapılması, yabancı dil öğretimi ile ilgili materyal geliştirilmesi ve yaz okulu kapsamında öğrencilerin kullanımına sunulması amaçlanıyor. Protokolle ayrıca yaz okulu kapsamında kullanılmak üzere İngilizce alanında içerik geliştirmek üzere TRT ile ortak çalışmalar yapılması, İngilizce dört dil yeterliğinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) ölçülmesine ilişkin materyallerin TRT iş birliği ile geliştirilmesi, iş birliği kapsamındaki faaliyetleri TRT onayı doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılması amaçlanıyor.