• BIST 108.754
 • Altın 151,016
 • Dolar 3,6647
 • Euro 4,3245

  Listeler 5 Ocak'ta askıda

  03.01.2009 14:30
  Seçmen listeleri 5 Ocak'ta askıya çıkacak
  Listeler 5 Ocakta askıda
  Listeler 5 Ocak'ta askıda Listeler 5 Ocak'ta askıda Listeler 5 Ocak'ta askıda

  Yeni yılın ilk günü başlayan seçim takvimi uyarınca 5 Ocak tarihinde asılacak olan seçmen listeleri 30 Ocak Cuma günü indirilecek.

  Yüksek Seçim Kurulu kararına göre 5 Ocak Pazartesi günü muhtarlık bölgesi askı listeleri mahalle ve köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. Askı listeleri, 30 Ocak Cuma günü mesai bitiminde indirilecek.

  Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunanlar bizzat nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden birisi ile başvurabilecek. Nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini seçim kurulu başkanlığına teslim edecek.

  Askı süresi içerisinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından MERNİS seçmen sorgulama ekranı kullanılarak sorgulama yapılacak ve gerektiğinde araştırma, kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilecek. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.

  ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

  Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecekler.

  MAHKUMLAR DA OY KULLANACAK

  Ceza ve tutukevlerinde bulunanlara ait taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen listeleri de 5 Ocak 2009 Pazartesi koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak. Cezaevlerindeki listeler 24 Mart 2009 Salı günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

  Yüksek Seçim Kurulu kararı şunların yapılmasını öngörüyor:

  "Adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için; Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olunabilmesi ve yukarıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne, askerlikten terhis olupta, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.), kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış bulunan, türk vatandaşları ise, ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına, başvurabilirler."

  OY KULLANAMAYACAKLAR

  Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar, silâh altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar bile, isteseler bile yazılamayacak.

  EKSİKLER GİDERİLECEK

  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 03 Şubat 2009 Salı günü saat: 17.00'ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenecek.

  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 30 Ocak 2009 saat: 17.00'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek.

  ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

  Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından alınan bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEC_003 ekranı kullanılmak suretiyle seçmen kütüğüne işlenmiş ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterilecek. Askı dönemi içinde özürlü seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak resmi belge ile başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere "Özürlü" kutusu işaretlenecek.

  MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEK?

  Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecekler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler. Muhtarlık bölgesi askı listelerine; Siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti yetkilileri; O ilçede oturan tüm seçmenler,seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazılımı gibi), herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu - hileli biçimde nakiller,ile ilgili olarak, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilecekler.

  İTİRAZLAR YAZILI YAPILACAK

  İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak. Taksirli suçlardan hükümlü olanlar ile tutuklu seçmenler ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilecek. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmeyecek.

  İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

  İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 07 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17:00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 10 Şubat 2009 Salı günü kesinleşecek.

  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde veya bu şekilde toplu bir nakil olduğuna ilişkin ihbar, duyum ve itiraz üzerine ilgili ilçe seçim kurulu başkanı bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, bu durumla ilgili bir karar verilmeden önce nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısında askıya çıkarır ve durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde hileli veya toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilecekler.

  ANKA

  Diğer Haberler
 • Demirtaştan Akla Ziyan İddia!05 Ekim 2012 Cuma 08:37
 • Vekilin İsteği Başka!05 Ekim 2012 Cuma 08:36
 • Hüseyin Çelik: Panik yapmayın!04 Ekim 2012 Perşembe 20:18
 • Hüseyin Aygünden ilginç iddia04 Ekim 2012 Perşembe 20:07
 • MHPnin Neden Evet Dediği Belli Oldu04 Ekim 2012 Perşembe 14:46
 • Muharrem İnce Meclisi birbirine kattı04 Ekim 2012 Perşembe 14:44
 • CHPli heyetten ilk açıklama03 Ekim 2012 Çarşamba 22:45
 • Seçim teklifi komisyondan geçti03 Ekim 2012 Çarşamba 21:00
 • CHPden sağduyu çağrısı03 Ekim 2012 Çarşamba 20:55
 • BDPden ilk yorum Kaplandan03 Ekim 2012 Çarşamba 20:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim