banner158

Kuşadası Kurşunlu Manastırı

Kurşunlu Manastırı, Davutlar ve Güzelçamlı arasında kalmakta olup, Davutlar’a yaklaşık on kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kurşunlu Manastırı’nın Güzelçamlı’ya mesafesi de yaklaşık on bir kilometredir. Denizden yüksekliği yaklaşık altı yüz doksan metredir. Çevresine göre oldukça yüksek bir noktada bulunması Kurşunlu Manastırı’nın muhteşem bir manzaraya sahip olmasını sağlamıştır.  Rumların Panagia Kursunniatissa dedikleri manastır “Panagia” isminden anlaşılacağı üzere Meryem Anaya adanmış bir yapıdır. Zaten şapel yapısı da Meryem Ana Şapeli ile benzer özelliklere sahiptir. Kurşunlu ismi ise büyük olasılıkla o dönemde yapının üzerini örten kurşundan gelmektedir.

Buradan çevreye baktığınızda Kuşadası Körfezini, Samos Adasını, Davutları, Panionion’u ve havanın güzel olduğu günlerde körfezin kuzey kıyısındaki Özdere ve çevresini görebilirsiniz. Çevrenin en belirgin özelliği kayalık ve ormanlık yapı göstermesidir. Bulunduğu noktadaki devasa çınarlar ve diğer orman ağaçları bölgenin doğal güzelliğini eşsiz kılmaktadır. Doğa ile tarihin uyum içinde olduğu ender güzelliklerden birisidir burası.

Sekizinci yüzyılda bölgeye doğru olan yoğun Hristiyan göçü sonucu Batı Anadolu’nun bu eşsiz yöresi dinsel merkezlerden birisi olmuştur. Baskıdan kaçan din adamları gizlenebilecekleri ve tapınarak fikirlerini yayabilecekleri bu bölgede kiliseler ve manastırlar inşa etmişlerdir. Kurşunlu Manastırı’nın on birinci yüzyıl Bizans yapısı olduğu tahmin edilmektedir. En yoğun kullanıldığı dönem olarak on ikinci ve on üçüncü yüzyıllar gösterilse de yapı on dokuzuncu yüzyıla kadar kullanılmıştır. Yapı tipi nedeniyle burasının Ortodoks Manastırı olduğu düşünülmektedir. Manastırın bu denli gözlerden uzak, gizli ve yüksek bir noktada yapılmış olmasının amacı o dönemlerde Hristiyan düşmanı olan İkonaperestlerin (putperest) ve dinsizlerin saldırılarına karşı savunma olduğu kesindir. Ayrıca bu ve benzeri diğer manastırlar o dönemlerin en önemli Hristiyan eğitim merkezleridir. Manastırın Şapeli (küçük kilise) haç planlı, kubbeli tiptedir.

kusadasi-kursunlu-manastiri.jpg

Kurşunlu Manastırı’nın görülmeye değer kalıntıları arasında kiler, keşiş odaları, mutfak, yemekhane, revir, şapel (küçük kilise), nekropol (mezarlık), savunma odaları, manastır surları ve sur mahzeni bulunmaktadır. Manastırın şapelinde yer alan freskler görülmeye değer niteliktedir. Fresklerde İkonaklastik (yerleşmiş geleneklere karşı çıkan) dönemde simgesel ve geometrik motifler ile dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İkonaklastik dönemden sonra dinsel olaylar ya da kişiler betimlenmiştir. Balık, horoz gibi hayvanlar ve üzüm başlıca simgelerdir. Defalarca onarım görmüş olan Kurşunlu Manastırı tavanındaki alçı yapılar son dönemlerinde bölgede yaşayan Rumlar tarafından kullanıldığının en büyük kanıtıdır. Burası yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar korunmuşsa da nüfus değişimi sonrası kaderine terk edilmiş, ancak yakın zamanda kabaca temizliği ve bakımı yapılmıştır.

Fresklerde resimler duvara çekilen astarın üstüne ya da doğrudan doğruya duvar üstüne yapılmıştır. Freskler, kalkan ikon yasağı ile bu yörenin on ikinci yüzyılda Selçuklu egemenliğine geçmesiyle verilen dini serbestiden yararlanılarak yapılmıştır. Konular ise çoğunlukla, Hz.İsa’nın hayatı ve İncil’den alınmış betimlemelerdir.

Kurşunlu Manastırı önemli dinsel kalıntılardan birisidir. Bu haliyle devam ederse yakın zamanda yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. En kısa zamanda restore edilip turizme kazandırılmalıdır. Kurşunlu Manastırı hem doğal, ham tarihi, hem de dinsel yapı özelliği ile önemli oranda turizm potansiyeli olan bir yapıdır.

“Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE!   Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!