banner158

Koçarlı'da turizm yolu eylemi

Koçarlı bölgesinde yapımı daha önceden planlanan turizm yolunun, ekili olacak pamuk tarlalarından geçecek olması hasat öncesi çiftçileri tedirgin etti. 

İlgili firmadan iki ay müsaade isteyen tarla sahipleri, hasattan önce pamuğumuzu bozarlarsa bizim zararımızı kim karşılayacak diye sordular.

Aydın milletvekillerine yaşanan durumu ilettiklerini bildiren tarla sahipleri Berrin ve İsmail Öztürk, tek isteklerinin turizm yolu çalışmlarının hasattan sonra başlaması olduğunu ifade ettiler.