Kısmi emeklilikte temel prensiplerden sigorta başlangıcına, bağlı olunan kurumdan prim sürelerine ve emekli hakları üzerine yoğunlaşma görülüyor. Çalışma hayatında fazla imkânı bulunmayan kişiler tarafından kısmi emeklilik oldukça iyi bir destek oluyor. Günümüzde ise çalışan kişilerin kişisel yaşam dengeleri arasında bir bağ oluşturmaya çalıştığı biliniyor. Kullanan bu sistem ile birçok kişinin erken yaşlarda emekli olmaları da sağlanmış oluyor. Emeklilik dönemlerini iyi bir şekilde geçirmeleri için bunun da yararı oluyor.

Çalışanların önceliğinde bir gün emekli olabilmek yatıyor. Erken bir tarihte maaş bağlanması için bir takım şartları da eksiksiz bir şekilde yerine getirmek gerekiyor. Bazı nedenlerden dolayı fazla çalışma imkânı olmayan kişiler içinde kısmi emeklilik devreye giriyor. Bu durum imkânı olmayan kişiler için oldukça iyi bir destek sağlamış oluyor.

Böylelikle sigorta başlangıcını ve bağlı olmakta olan kuruma göre belirlenmiş prim süreleri ile az primine emeklilik imkânı sunuluyor. Pek çok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenmiş olan prim süreleri ile birlikte daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı bulunuyor.

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında fazla çalışma imkânı bulunmayan kişilerin emeklilik süreçlerini kolaylaştırması için sağlanan bir seçenek olarak geçiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri ile daha az prim ödeyerek emeklilik hakları bulunabiliyor.

Kısmi emekliliğin şartları arasında sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişkenliklerinde bulunduğu biliniyor. Emeklilik hakkı kazanabilmek için 10,12.5 veya 15 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanmak mümkün. Yaş şartı konusunda da kadınlar için 50 belirlenmişken, erkekler için de 55 yaş şartını taşıyor olmak gerekiyor. Kısmi emeklilik aylığı da bu 3 şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine bağlı hesaplanıyor.