• BIST 107.712
 • Altın 151,938
 • Dolar 3,7049
 • Euro 4,3513

  Kişi başına en yüksek mevduat hangi ilde?

  20.06.2012 16:05
  Türkiye Bankalar Birliği, Mevduat ve Kredilerin illere ve bölgelere göre dağılımını açıkladı.
  Kişi başına en yüksek mevduat hangi ilde?
  Kişi başına en yüksek mevduat hangi ilde? Kişi başına en yüksek mevduat hangi ilde? Kişi başına en yüksek mevduat hangi ilde?

  Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımına ilişkin yayımladığı verilere göre, kişi başına en yüksek mevduat ortalama 23 bin 130 TL ile Ankara olarak yer alırken, bu ili 21 bin 996 TL ile İstanbul ve 9 bin 549 TL ile İzmir izliyor.

  Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) yayımladığı verilere göre, Türkiye'de geçen yıl sonu itibariyle 44 mevduat, kalkınma ve yatırım bankası, bu bankalara ait yurt içinde 9 bin 760 şube bulunuyor.

  Sayısı 31 olan mevduat bankalarının, 3'ü kamu, 1'i fon, 11'i özel ve 16'sı yabancı sermayeli banka olarak bulunuyor. Bankaların 81 ilde ve 911 ilçede şubesi yer alıyor. 3 banka 81 ilin tamamında faaliyet gösteriyor. Bu bankalardan 2'si kamu bankası, biri de özel banka olarak hizmet veriyor. Bir banka 910 ilçede faaliyet gösterirken, 2 banka sırasıyla 458 ve 433 ilçede faaliyet gösteriyor. 50'den fazla ilde faaliyet gösteren banka sayısı 13 iken toplam 44 bankadan 14'ü ise sadece bir ilde/ilçede faaliyet gösteriyor.

  İstanbul 2 bin 833 şube ve yüzde 29 pay ile en çok şubeye sahip olan bölge olarak yer alıyor. İstanbul'u bin 445 şube ve yüzde 15 pay ile Ege Bölgesi, bin 207 şube ve yüzde 12 pay ile batı Anadolu bölgesi izliyor. En az şubeye sahip olan bölge 158 şube ve yüzde 2 pay ile kuzey doğu Anadolu bölgesi, orta doğu Anadolu bölgesi 191 şube ile yüzde 2 paya, doğu Karadeniz bölgesi ise 298 şube ile yüzde 3 paya sahip olarak yer alıyor.

  Türkiye'de geçen yıl sonunda en fazla banka şubesinin bulunduğu ilçe, 450 şube ile Ankara'daki Çankaya ilçesi oldu. Daha sonra sıralamada, 313 şube ile İstanbul Kadıköy ve 278 şube ile İstanbul Şişli ilçeleri geliyor. Toplam 405 ilçede tek bir banka şubesi faaliyet gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4 bin 530 adet şube, toplam yurt içi şubelerin yüzde 46'sını oluşturuyor.

  -En yüksek mevduat Ankara, en düşüğü Muş'ta yer alıyor-

  Muğla'da her 4 bin 763 kişiye bir şube düşüyor. Bu sayı İstanbul için 4 bin 809, Ankara için ise 5 bin 6 olarak yer alırken şube başına en fazla nüfusun düştüğü il 34 bin 559 kişi ile Muş oluyor. Bu sayı Şanlıurfa'da 29 bin 591, Hakkari'de ise 27 bin 217 olarak yer alıyor.

  Türkiye nüfusunun yüzde 30'una sahip olan 3 büyük ilde, toplam mevduatın yüzde 69'u ve toplam kredilerin yüzde 58'i bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin mevduat ve krediden aldıkları pay, nüfus paylarına oranla yüksek, diğer illerde nüfusa oranla kredi ve mevduat payları düşük bulunuyor.

  Kişi başına en yüksek mevduat ortalama 23 bin 130 TL ile Ankara olarak yer alırken, bu ili 21 bin 996 TL ile İstanbul ve 9 bin 549 TL ile İzmir izliyor. Kişi başına mevduatın en düşük olduğu il, ortalama 758 TL ile Muş iken Ağrı ve Şanlıurfa'da kişi başına mevduat ise sırasıyla 873 TL ve 887 TL olarak yer alıyor.

  Kişi başına en yüksek kredi ortalama 18 bin 441 TL ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 13 bin 401 TL ile Ankara ve 10 bin 111 TL ile Antalya izliyor. Kişi başına kredinin en düşük olduğu il, ortalama bin 31 TL ile Ağrı'da yer alırken, Muş'ta kişi başına kredi bin 34 TL, Şırnak'ta ise bin 86 TL olarak bulunuyor.

  Türkiye genelinde geçen yıl sonu itibariyle ortalama olarak kişi başına 8 bin 714 TL mevduat ile 8 bin 108 TL kredi düşüyor.

   

  Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2011'de şube başına en yüksek kredinin 88,7 milyon TL ile İstanbul'da verildiği, bu rakamın en düşük gerçekleştiği ilin ise 19,1 milyon TL ile Tunceli olduğunu açıkladı.

  Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) yayımladığı geçen yılın verilerine göre, şube başına en yüksek mevduat 115,8 milyon TL ile Ankara'da yer aldı. Bu ili 105,8 milyon TL ile İstanbul ve 64,4 milyon TL ile Uşak izledi. Şube başına mevduatın en düşük olduğu il 15,9 milyon TL ile Kilis oldu. Bitlis ve Artvin'de bu rakamlar sırasıyla 16,9 milyon TL ve 17,1 milyon TL olarak yer aldı.

  Şube başına ortalama mevduatın en yüksek olduğu bölge 105,8 milyon TL ile İstanbul'da bulunuyor. Bu ili 100,5 milyon TL ile batı Anadolu ve 47 milyon TL ile Ege bölgeleri izledi. Şube başına en düşük mevduat, ortalama 27,9 milyon TL ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alırken, kuzey doğu Anadolu bölgesi 25 milyon TL ve orta doğu Anadolu bölgesi 33,7 milyon TL ortalama mevduata sahip.

  Şube başına ortalama mevduatın dağılımına göre, en yüksek TL tasarruf mevduatı sırasıyla İstanbul, Ege Bölgesi ve batı Anadolu bölgelerinde yer aldı. Döviz tevdiat hesabı (DTH) için bu sıralama İstanbul, Batı Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi şeklinde oldu. Şube başına ortalama mevduatın dağılımında, en düşük TL tasarruf mevduatı, sırasıyla Güneydoğu Anadolu, kuzey doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bulundu. DTH için bu sıralama kuzey doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve orta doğu Anadolu bölgeleri şeklinde yer aldı.

  Ticari mevduatta ilk üç sırayı ise İstanbul, batı Anadolu ve Ege bölgeleri paylaşırken, en düşük ticari mevduat sırasıyla kuzey doğu Anadolu, doğu Karadeniz ve orta doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor.

  İl bazında, şube başına en yüksek kredi 88,7 milyon TL ile İstanbul'da yer alırken, bu ili 80,3 milyon TL ile Gaziantep ve 77,2 milyon TL ile Hatay izledi. Şube başına kredinin en düşük olduğu il 19,1 milyon TL ile Tunceli oldu. Artvin ve Şırnak illerinde bu rakamların sırasıyla 22,8 milyon TL ve 23,7 milyon TL olduğu açıklandı.

  Bölge bazında, şube başına en yüksek kredi 88,7 milyon TL ile İstanbul'da bulunurken, batı Anadolu 62,6 milyon TL, Akdeniz bölgesi 55,9 milyon TL ile ardından sıralandı. Şube başına en düşük kredi ortalama 34,7 milyon TL ile kuzey doğu Anadolu bölgesinde yer aldı. Doğu Karadeniz bölgesinde şube başına ortalama kredi 37,3 milyon TL, batı Karadeniz bölgesinde ise 42 milyon TL şeklinde bulundu.

  Türkiye genelinde geçen yıl sonu itibariyle ortalama olarak her şube başına 66,7 milyon TL mevduat ile 62,1 milyon TL kredi yer aldı.

  -Mevduatın Gelişimi-

  Yurtiçi şubelere ait mevduat, geçen yıl sonu itibariyle 651 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönem itibariyle toplam mevduat ise 656 milyar TL oldu. Toplam mevduatın gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 51 düzeyinde bulunuyor.

  Tasarruf mevduatı 269,4 milyar TL olurken, ticari mevduat 96,7 milyar TL, döviz tevdiat hesaplarının (DTH) TL karşılıkları ise 191,6 milyar TL düzeyinde oldu. Toplam mevduatın yüzde 29'unu DTH, yüzde 71'ini ise TL kalemler oluşturuyor.

  TL kalemlerin toplam mevduat içindeki dağılımına bakıldığında, toplam mevduatın yüzde 41'ini tasarruf, yüzde 15'ini ticari kuruluşlar, yüzde 5'ini resmi mevduat, yüzde 4'ünü diğer kuruluşlar, yine yüzde 4'ünü bankalararası mevduat ve yüzde 3'ünü diğer mevduat oluşturuyor. Kıymetli madenler depo hesaplarının payı yüzde 1,6 düzeyinde yer alıyor.

  Bölgeler itibariyle, toplam mevduat içinde en yüksek payı yüzde 46 ile İstanbul alırken, bu bölgeyi yüzde 19 ile Batı Anadolu izliyor. Buna karşılık, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 0,6 ile mevduatta en düşük paya sahip olan bölge olarak yer alırken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nin payı yüzde 1 düzeyinde bulunuyor. Bölgeler itibariyle toplam mevduat içinde TL tasarruf mevduatının en yüksek olduğu bölge yüzde 82 ile Kuzeydoğu Anadolu'da bulunurken, bu bölgeyi yüzde 81 ile Batı Marmara ve yüzde 80 ile Ortadoğu Anadolu bölgeleri izliyor.

  Öte yandan, toplam içinde döviz mevduatının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 40 ile Orta Anadolu Bölgesi, yüzde 35 ile İstanbul ve yüzde 26 ile Akdeniz Bölgesi oldu.

  -Kredilerin Gelişimi-

  Yurt içi şubelere ait krediler, geçen yıl sonu itibariyle 606 milyar TL'ye ulaşırken, aynı dönem itibariyle toplam kredi stoku ise 664 milyar TL oldu. Toplam kredi stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 51 düzeyinde bulundu.

  Kredi stokunun yüzde 94'ü ihtisas dışı, yüzde 6'sı ise ihtisas kredileri olarak yer alırken, ihtisas kredilerinin kendi içindeki dağılımlarına bakıldığında, yüzde 67'sinin tarım, yüzde 15'inin mesleki ve kalanının diğer krediler olduğu görüldü.

  Tarım ihtisas kredilerinde, Ege, Akdeniz ve Batı Marmara bölgeleri en çok paya sahip bölgeler olarak yer alırken, bu üç bölgenin tarım ihtisas kredilerinde toplam payı yüzde 50 düzeyinde oldu.

  Meslek ihtisas kredilerinde, batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeleri en çok paya sahip bölgeler olurken, bu üç bölgenin meslek ihtisas kredilerinde toplam payı yüzde 46 düzeyinde yer aldı.

  İstanbul'un kredilerdeki payı yüzde 42 düzeyinde bulunurken, batı Anadolu ve Ege bölgelerinin payları sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 11 olarak gerçekleşti. Kuzey doğu Anadolu Bölgesi yüzde 0,9 ile kredi stoku içinde en düşük paya sahip olan bölge olurken, orta doğu Anadolu bölgesinin payı yüzde 1,3 düzeyinde bulundu.

  -Mevduatın Krediye Dönüşmesi-

  Yurt içi şubelere ait rakamlar dikkate alındığında, geçen yıl sonu itibariyle mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 93 düzeyinde oldu.

  Güneydoğu Anadolu ve kuzey doğu Anadolu bölgeleri yüzde 197 ve yüzde 139 ile kredi/mevduat oranının en yüksek olduğu bölgeler olarak yer aldı. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 62 ve yüzde 84 oranlarıyla batı Anadolu ve İstanbul oldu.

  Kredi/mevduat oranı 2002 yılında yüzde 32 ve 2010 yılında yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.

  Yurtdışı şubelere ait rakamlar da dahil edildiğinde, geçen yıl sonu itibariyle mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 95 düzeyinde oldu. 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim