• BIST 105.268
 • Altın 163,659
 • Dolar 3,9681
 • Euro 4,6634

  Kılınç, üreticiye düşük faizli kredi uygulamasını anlattı

  07.03.2012 14:55
  AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bel
  Kılınç, üreticiye düşük faizli kredi uygulamasını anlattı
  Kılınç, üreticiye düşük faizli kredi uygulamasını anlattı Kılınç, üreticiye düşük faizli kredi uygulamasını anlattı Kılınç, üreticiye düşük faizli kredi uygulamasını anlattı

  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, kredi açılması uygun bulunan kişilerin, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen indirim oranlarından yararlanabilmeleri için uymaları gereken teknik kriterler, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Milletvekili Kılınç; “Üreticiye düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin uygulama, başta damızlık süt sığırı yetiştiriciliği olmak üzere, damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, Damızlık düve yetiştiriciliği, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Büyükbaş hayvan besiciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan besiciliği, Arıcılık, Kanatlı sektörü, Su ürünleri yetiştiriciliği, Su ürünleri avcılığı, Yaygın hayvansal üretim, Kontrollü örtü altı tarımı, Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi alanlarını kapsıyor” dedi.
  Düşük faizli kredi kullanacak üreticilerin sıralandığı resmi gazete ilanında sırasıyla ayrıntılı olarak şu bilgilere yer verildi.

  DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ;

  Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

  DAMIZLIK ETÇİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

  DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

  BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

  BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

  KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

  KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık yaşta ve erkek olmalıdır.

  ARICILIK

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekir.

  KANATLI SEKTÖRÜ

  Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerde asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekir.

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finansmanını kapsar.

  SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

  Üreticilerin, Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, tekne bakım/onarımı, yakıt, işçilik v.b. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

  YAYGIN HAYVANSAL ÜRETİM

  Hayvansal üretim konu başlığı altında Karar’da belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karar’da belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

  KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI

  Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

  YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ

  Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;
  a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,
  b) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,
  c) Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,
  ç) Bakanlık tarafından 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre çilek fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,
  d) Bakanlık tarafından 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” ve “Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre meyve ve asma fidanı/üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması ve fidan üretici belgesine sahip olması gerekir.

  YURTİÇİNDE ÜRETİLEN SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN KULLANIMI

  Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;
  a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
  b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile üretim yapması,
  c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi gerekir.

  İYİ TARIM UYGULAMALARI

  7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

  ORGANİK TARIM

  1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı “Organik Tarım Kanun”u ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci”ne alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

  YAYGIN BİTKİSEL ÜRETİM

  Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

  TRAKTÖR ALIMI

  Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör alımlarında yatırım kredisi kullandırılabilir.

  TARIMSAL MEKANİZASYON (TRAKTÖR HARİÇ)

  Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

  MODERN BASINÇLI SULAMA

  Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

  ARAZİ ALIMI

  Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

  DİĞER ÜRETİM KONULARI

  Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel, hayvansal ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir. 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim