• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501

  Kılıç'tan sert çıkış

  25.04.2008 13:32
  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Anayasa Mahkemesi'ne intikal etmiş davalarla ilgili olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası çevrelerce mahkemeyi yönlendirme, etkileme ve baskı altında tutma girişimlerinin büyük bir üzüntüyle takip edildiğini" sö
  Kılıçtan sert çıkış
  Kılıç'tan sert çıkış Kılıç'tan sert çıkış Kılıç'tan sert çıkış

  Anayasa Mahkemesi'nin 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen
  törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
  Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, Devlet
  Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Mehmet Ali
  Şahin, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Ankara Valisi Kemal Önal, Türkiye
  Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok ile çok sayıda davetli katıldı.

  Başkan Kılıç ve Başkanvekili Osman Alifeyyaz Paksüt, konukları salonun
  girişinde karşıladı.

  Törenin açılışında konuşan Kılıç, Türk toplumunun demokrasiyi tüm
  siyasal eylemleriyle birlikte yaşadığını, sosyal barışın vazgeçilmezinin
  laiklik olduğunu gördüğünü, her şeyden önemlisi tüm bireysel, toplumsal
  ve siyasal taleplerin bir özgürlük sorunu olduğuna yönelik kültürü
  geliştiğine tanıklık ettiğini söyledi.

  Bu hızlı dönüşüm içinde geleneksel, ideolojik ve metafizik bağlarından
  kopan toplumda, bireylerin kimlik arayışlarının ortaya çıkmasının
  kaçınılmaz olduğunu anlatan Kılıç, dönüşümün hızla siyasal yapıyı da
  etkilediğini ve onu zorladığını ifade etti.

  Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
  "150 yıllık çağdaş uygarlık mücadelemiz toplumsal dönüşümün ancak ve
  ancak çağdaş batılı değerler paralelinde, tek meşruiyet kaynağı
  özgürlükler olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine
  ulaşılmasıyla ileri bir düzeye taşınabileceğini göstermektedir.

  Demokratikleşerek özgürlükçü bir düzene doğru gitmediği sürece siyasal
  yapının toplumsal dönüşüme cevap verebilmesi olanaksızdır. İç barış,
  toplumun yalnızca demokratik kültüre sahip olmasıyla değil, siyasetin ve
  bürokrasinin demokratik bir kültürü içselleştirmesiyle sağlanabilir."

  -HUKUK-SİYASET İLİŞKİSİ-

  Haşim Kılıç, son bir yıldır Türkiye'de hukuk ve siyaset ilişkisinin
  yoğunlaştığı ve hassas bir boyut kazandığının herkesin malumu olduğunu
  belirterek, özellikle Anayasa Mahkemesine intikal eden bazı davaların
  doğası gereği siyasal nitelikli olmalarının yoğun tartışmaları da
  beraberinde getirdiğini kaydetti.

  Kılıç, şöyle konuştu:
  "Mahkeme kararları elbette tartışılabilir ve eleştirilebilir.

  Demokratik hukuk devletinde bunun aksi düşünülemez. Yargı kararlarının
  eleştirilmediği yerde yargının kendisini yenilemesi ve geliştirmesi
  mümkün değildir. Ancak yargı kararlarının eleştirilebilmesi onların
  bağlayıcılığını ortadan kaldırmamaktadır. Kurumlar ve kişiler şu ya da
  bu sebeple mahkeme kararlarını beğenmeyebilirler, ancak anayasal yetki
  kullanılarak verilen kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması
  hukuk devletinde düşünülemez.

  Diğer yandan, devlet organları arasındaki ilişkiler konusunda bilgi
  kirliliği ve kavram karışıklığı, anayasal bir ilke olan kuvvetler
  ayrılığının tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Anayasal
  devletin temel niteliklerinden biri olan kuvvetler ayrılığının amacı,
  iktidarın tek elde toplanması sonucu temel hak ve özgürlüklerin ihlal
  edilmesini engellemektir. Bu nedenle kuvvetler ayrılığı ilkesi devlet
  egemenliğinin üç unsuru olan yasama, yürütme ve yargının farklı
  organlara verilmesini zorunlu kılmaktadır."
  Anayasa'nın başlangıç bölümünde kuvvetler ayrımının, "devlet organları
  arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve
  görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş
  bölümü ve iş birliği" olarak tanımlandığını kaydeden Kılıç, bu iş
  bölümü ve işbirliğinin şartlarının da Anayasa'da belirlendiğini söyledi.

  "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet
  yetkisi kullanamaz" hükmünü içeren Anayasa'da her bir devlet organının
  yetki ve görevlerinin açıkça belirtildiğini vurgulayan Kılıç, "Bu durum
  karşısında tüm kurumlar güçler ayrılığına tam bağlılık içinde
  görevlerini yerine getirdikleri sürece her türlü sorunun çözümünün zor
  olmayacağı açıktır" diye konuştu.

  -"YARGI MUTLAK TARAFSIZ OLMALIDIR"-

  Yasama, yürütme ve yargı organlarının hareket alanlarını genişletme
  çabalarının güçler arası çatışmanın en belirgin sebebi olduğunu belirten
  Kılıç, "Söz konusu güçler kaynağını Anayasa'dan olmadığı bir yetkiyi
  üstünlük kurmak için kullandığı sürece bu çatışma devam edecektir" dedi.

  Hukukun üstünlüğünün yargıcın üstünlüğü anlamına gelmeyeceğini ifade
  eden Kılıç, Anayasa'nın ve yasaların bağlayıcılığının vatandaşlardan
  önce devlet organları ve yargı mercileri için geçerli olduğunu vurguladı.

  Kılıç, Anayasa'nın bağlayıcılığının düzenlendiği 11. maddede
  bağlayıcılık sıralamasında yargı organlarının bireylerden önce
  sayılmasının anlamsız olmadığını kaydetti.

  "Yargı belirli bir dereceye kadar değil mutlak anlamda tarafsız olmak
  zorundadır" diyen Kılıç, belirli bir noktadan sonra tarafsızlığını
  yitiren yargıcın, o noktadan itibaren artık yargıç olmayacağını ifade
  etti. Haşim Kılıç, "tarafsızlığın olmadığı yerde adaletin de
  olmayacağı" belirterek, "Yargıç kendisini anayasa ve yasalarla
  verilmiş görevler dışında misyon üstlenemez. Unutulmamalıdır ki, hukukun
  dışına çıkmakla korunabilecek bir sistem esasen korunmaya değer
  değildir" diye konuştu.

  -"AĞIR BİR SALDIRI"-

  Mahkemelerin adalet dağıtan kurumlar, adaletin ise toplum ve devlet
  hayatının en temel değeri olduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:
  "Adalet mülkün temelidir sözü bu anlamda sadece adliye saraylarına
  değil her yargıcın vicdanına kazınmalıdır. Unutmayalım ki, adalete
  güvenin zedelendiği bir yerde toplumsal ve siyasal bağların çözülmesi
  kolaylaşır. Millet adına kullanılan yargı yetkisinin adalet duygularını
  tatmin edebilmesi için kararların irdelenmesi, eleştirilmesi ve
  tartışılması gerekir.

  Kurumsal özeleştiri, yapılan görevin ve sorumluluğun doğal sonucu olup
  anayasal organlar bu özeleştiri yapabilme cesaretini gösterebilmelidir.

  Ancak yargı kararlarının eleştirilmesi hakarete ve güven zedelemeye
  dönüştüğünde kurumsal ve toplumsal barışın bozulması kaçınılmazdır.

  KAPATMA DAVASIYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI BASKI VAR

  Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi'ne intikal etmiş davalarla ilgili olarak
  gerek ulusal gerekse uluslararası çevrelerce mahkemeyi yönlendirme,
  etkileme ve baskı altında tutma girişimleri büyük bir üzüntüyle takip
  edilmektedir.

  Mahkeme üyelerinin verdikleri oylar gözetilerek görsel ve yazılı basında
  hangi cumhurbaşkanının kimi seçtiği ve nasıl oy kullandıkları
  biçimindeki kategorik değerlendirmeler, yargıçların kendilerini koruma
  içgüdülerini harekete geçirerek vicdani kanaatlerini saptırmaya yönelik
  ağır bir saldırı niteliğindedir.

  Mahkeme üyelerinin görüntülerinin her dakika televizyon ekranlarından
  gösterilmesi, haber ya da açık oturumlarda isim verilerek hede haline
  getirilmesi yaşanmış elim olaylardan ders çıkarmayanları sorumluluktan
  kurtaramayacaktır. Yapılanları izliyor ve farkındayız, haber vermekle
  yorum yapmayı birbirine karıştıran, bireyin değerlendirme hakkını
  elinden alarak onu şartlandıran ve insan onurunu hiçe sayan bir yayın
  anlayışının çağdaş dünyada örneği bulunmamaktadır.

  Tüm bu olumsuzluklar, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin
  üniter yapısını koruma ve gerçekten demokratik, laik, sosyal bir hukuk
  devleti olması yolundaki gayretlerini asla durduramayacaktır."

  "SİYASAL, ETNİK VE DİNSEL KESİMLER ARASINDA GÜVEN BUNALIMI VAR"

  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç,
  "Bireyin, siyasal yapının oluşumuna özgürce ve eşit olarak iştirak
  edemediği, bir azınlığın ya da çoğunluğun inançları nedeniyle siyasal
  katılımdan uzaklaştırıldığı yerde demokrasi olamayacağı gibi laiklikten
  de söz edilemez" dedi.

  Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 46. yıl dönümü nedeniyle
  düzenlenen törenin açılışında yaptığını konuşmada, herkesin aynı şekilde
  düşünmeye ve inanmaya zorlandığı bir ülkede çoğulcu demokrasiden
  bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

  "Tek doğru" anlayışı etrafında toplumu şekillendirmek isteyen bir
  siyasi yapının, bir adım ötede siyasi vesayetçiliğin tuzağına düşeceğini
  vurgulayan Kılıç, vesayetçiliğin, bireyin ve toplumun henüz
  olgunlaşmamış, iyi ve kötü ayrımını yapamayan varlıklar olarak
  görülmesinden kaynaklandığını ifade etti.

  Türk milletinin demokratik, laik ve siyasal gelişimini tüm
  olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle sürdürmeye devam
  ettiğini belirten Kılıç, demokrasi ve laiklikten birinin diğerine tercih
  edilmesinin bilimsel açıdan yanlış, siyasal yönden de tehlikeli olduğunu
  çok iyi bildiğini kaydetti.

  Kılıç, "Dinin devlet yönetimi ve siyasetten arındırılarak özgün yapısı
  içinde korunması, farklı inanç ve dinlerin ya da inançsızlıkların bir
  arada yaşamasının temel güvencesi olan laiklik, bir büyük 'barış
  projesi' olarak Türk toplumunun koruması ve güvencesi altındadır" diye
  konuştu. Kılıç, şöyle devam etti:
  "Bireyin, siyasal yapının oluşumuna özgürce ve eşit olarak iştirak
  edemediği, bir azınlığın ya da çoğunluğun inançları nedeniyle siyasal
  katılımdan uzaklaştırıldığı yerde demokrasi olamayacağı gibi laiklikten
  de söz edilemez. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi, farklı olanı yani
  'öteki'ni kendi varlığının ve varoluşunun teminatı olarak görmeyip, onu
  yok edilmesi gereken bir 'düşman' olarak nitelediği müddetçe, çağdaş
  demokrasinin muhtaç olduğu hoşgörü ve çoğulculuğu sağlamak mümkün
  değildir. İşte tam da bu noktada laik devlet gücüne yaşamsal değerde
  ihtiyaç duyulmaktadır.

  Çoğulcu ve katılımcı devlet, bir orkestra şefi gibi farklı sesleri
  ahenkli hale getirme becerisini gösteren, maskeli toplum ve ikiyüzlü
  birey ahlakının oluşumuna izin vermeyen devlettir."

  -"SORUNLAR ÖTELENMEKTE, GERGİNLİK TIRMANDIRILMAKTADIR"-

  Kılıç, gücünü özgürlüklerden alan demokrasinin özgülük alanının
  genişlettikçe bağışıklık sistemini de güçlendireceğinin açık olduğuna
  işaret ederek, toplumu kendi içinde ayrıştıran, onu devletine karşı
  soğutan, insanlık onurunu işkenceye tabi tutan bir yönetim anlaşışının
  çağdaş dünyada yer bulamayacağını ifade etti.

  Kılıç, "Hukuk dışı yollardan güç alarak, rejimi ya da ülkeyi kurtarma
  girişimlerinin, ülkenin batışını hızlandırmaktan başka işe yaramayacağı
  bilinmelidir" dedi.

  Çağın kenar mahallesinde yaşamamak için, uygar dünyayla tanışmak ve
  kimliği kaybetmeden bütünleşmenin zorunluluk olduğunu söyleyen Kılıç,
  evrensel kavramlara farlı anlamlar yükleyerek, evrensel dilin ortadan
  kaldırılmasının çağdaş dünya ile bağlantıyı koparacağını kaydetti.

  Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
  "Bugün sorunları çözmek için harcanması gereken çabadan daha çok, sanki
  çözülmemesi için büyük çaba sarfediyoruz. Sorunlar ötelenmekte,
  gerginlik tırmandırılmaktadır. Toplumun siyasal, etnik ve dinsel
  kesimleri arasında ciddi bir güven bunalımının olduğu saklanamaz bir
  gerçektir. Güvensizlik, kavgayı ve dayatmaları da beraberinde
  getirmektedir. Gücü elinde bulunduranlar karşı düşüncedekilerin
  güvensizliğini ve korkularını ortadan kaldıracak çözümleri üretmediği
  sürece bu çatlak derinleşecektir.

  Hissedilen korkular, gözardı edilemez. Yaşanan hayat tarzlarının
  ideoloji haline geldiği bir dünyada duyulan güvensizlik ve korkular,
  acilen değerlendirmeye alınmalıdır. Aksi halde her şeyin rejim sorunu
  haline getirildiği ülkemizde birlikte yaşama koşulları daha
  ağırlaşacaktır."

  -"AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ"-

  Haşim Kılıç, bugünlerde kişisel, toplumsal ve kurumsal uzlaşmaya her
  zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Anayasal
  sorunların çatışmayla değil hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı
  diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

  "Siyasi kutuplaşmaların bu ülkeye ağır bedeller ödettiği hepimizin
  malumudur" diyen Kılıç, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde
  çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını dile getirdi. Demokrasinin
  kurum ve kurallar rejimi olduğunu, kurumlar kurallara uyarak görevlerini
  yaptıklarında demokratik hukuk devletinin kriz olarak görünen
  sıkıntılardan daha da güçlenerek çıkacağını ifade eden Kılıç, şöyle
  devam etti:
  "Önceki nesillerden devraldığımız medeniyeti, kültürü ve geleneği
  yıkıcı ve olumsuz unsurlardan arındırılmış bir şekilde gelecek kuşaklara
  devretmek hepimizin ortak görevidir. Unutmayalım ki tek bir Türkiye var.

  Kaptanından güvertedeki yolcularına kadar hepimiz aynı geminin
  içindeyiz. Bu geminin sağlam, güvenilir ve huzurlu bir şekilde yol
  alması, hepimizin en büyük amacı olmalıdır. Gün, ayrılıkları öne
  çıkarma, toplusal ve siyasal kutuplaşmaları körükleme günü değildir.

  Gün, farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, bir arada refah ve özgürlük
  içinde yaşamak için elimizden geleni yapma günüdür. Gün, demokratik,
  laik ve sosyal hukuk devleti olarak, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
  için bir adım daha atma günüdür."

  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç,
  mevcut Anayasa'nın, dönemin şartlarına ve siyasal kurumlarına tepki
  olarak, Anayasa Mahkemesi'ne parlamentonun üye seçmesine kapıları
  tamamen kapattığını belirterek, "Bugün gelinen noktada, anayasa yargısı
  ile yasama organı ilişkilerindeki bu güvensizliğin ortadan kaldırılması
  için egemenlik yetkisi kullanan anayasa yargısının, ulus iradesiyle
  bağlantısının kurulması gerekliliği açıktır" dedi.

  Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
  düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, Sened-i İttifak'tan bu
  yana iki asır geçmesine karşın yeni anayasa arayışlarının halen devam
  ettiğini söyledi.

  Bunun temel nedeninin olağanüstü dönemlerde yapılan anayasaların, önceki
  dönemlere tepkide aşırıya gidilmesi, siyasetin ve toplumun
  normalleşmesiyle birlikte yeni anayasa değişikliklerine ihtiyaç
  duyulması olduğunu ifade eden Kılıç, demokratik, laik, çoğulcu,
  katılımcı insan onuru ve hukukun üstünlüğü temeline oturan, katı
  ideolojik dogmalardan arınmış, değişime açık, toplumun değerleriyle
  bütünleşmiş ve uzlaştırıcı anayasa özleminin tüm toplum kesimlerince
  dile getirildiğini kaydetti.

  Haşim Kılıç, "bürokratik yapıyı özgürlükçü, demokratik işleyişe engel
  olmaktan çıkarıp ulusun demokratik iradesinin gerçekleşmesi yolunda
  kullanan, insan onuru ve özgürlükleri dışında hiçbir kutsal değer
  tanımayan, temel hakları çağdaş bir istisnayla sınırlayan, devletin
  bütün işlem ve eylemlerini tarafsız ve bağımsız yargı denetimine tabi
  kılan, yargı organları üzerinde demokratik bir denetim kuran, siyasi ve
  bürokratik karar mekanizmalarında kadın-erkek eşitliğini sağlayan,
  değişen ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere paralel olarak hızlı
  karar alınmasını ve icrasını olanaklı kılan" bir anayasa hazırlanması
  gerektiğini söyledi.

  -ÇEVRECİ ANAYASA-

  Bu anayasanın, tüm görüşlerin ve kesitlerin katıldığı müzakereci bir
  ortamda hazırlanıp kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç,
  bunun, anayasanın toplumsal barışı sağlama iddiasını güçlendireceğini
  belirtti.

  Kılıç, "Yeni anayasanın yıkıcı etkileri gittikçe artan çevre ve iklim
  sorunlarına gelecek kuşakların özgürlükleri adına müdahale direktifi
  içermesi, yalnızca Türkiye'ye karşı değil, dünyaya karşı sorumluluğun da
  gereğidir" diye konuştu.

  Kuvvetler ayrılığı ilkesine de değinen Kılıç, yasama ve yürütme erkinin
  yargısal, siyasal ve demokratik kamuoyunun denetimine tabi olmasına
  karşılık, yargının yalnızca kendi içinde işlevsel bir denetime tabi
  olduğunu söyledi. Halk adına egemenlik yetkisi kullanan yargının, halkın
  demokratik denetimine tabi olmadığı gibi yargısal faaliyetlere ilişkin
  kamuoyu oluşumunu engelleyebilecek önemli yetkilere de sahip olduğunu
  ifade eden Kılıç, "Verdiği tüm kararlar bireylerin temel hak ve
  özgürlükleriyle ilişkili olduğu dikkate alındığında; yargısal yetkilerin
  çok hassas dengelere işaret ettiği ve en küçük sapmada ciddi sorunlara
  yol açtığı bir gerçektir" dedi.

  -"YARGIÇLAR UYGULAMADA İSTEKSİZ"-

  AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarının ağırlıklı olarak
  yargı yoluyla gerçekleştirilen hak ihlallerine dayandığına işaret eden
  Kılıç, ihlal kararlarının yeniden yargılama nedeni sayılmasının,
  yargıçların uygulamadaki isteksizliğini ve ihmal tekniğini ortadan
  kaldırmaya yetmediğini söyledi.

  Kılıç, hukukun keyfi yönetimlere karşı bireylerin son sığınağı olduğunu
  vurgulayarak, hukukun olmadığı yerde özgürlüğün de olmayacağını
  kaydetti. Özgürlüğün, adalete dayalı hukuk düzeninin olduğu yerde
  korunabileceğinin altını çizen Kılıç, bu düzenin en büyük teminatının da
  yargıçlar olduğunu belirtti.

  -"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZEDELENMEMELİ"-

  Haşim Kılıç, şöyle devam etti:
  "Bu nedenle hukuka ve onu uygulamakla görevli yargı organlarına güvenin
  azalması, demokratik hukuk devletinde sonun başlangıcıdır. Hukuk, bütün
  kurumların ve devletin bekasının garantisi olan adaletin en önemli
  aracıdır. Bu kavramın aşındırılması, içinin boşaltılması ve en önemlisi
  kısır siyasi çekişmelerin aracı haline getirilmesi, bir topluma
  yapılacak en büyük kötülüktür. Hukuku istismar edenlerin, onu politik
  çıkarların aracı haline getirmeye çalışanların unutmaması gereken tek
  şey, farklı görüşlere, düşüncelere, ideolojilere sahip toplum üyeleri
  olarak herkesin farklılıklarıyla bir arada yaşamasının ön koşulu olan
  hukuku ve onun üstünlüğünü zedeleyecek davranışlardan özenle kaçınmaları
  gerektiğidir."
  Demokrasilerde karar alma sürecinde çoğunluk ilkesinin belirleyici
  olduğunu anlatan Kılıç, siyasi kararların serbest seçimlerde halkın
  çoğunluğunun seçtiği temsilciler tarafından alındığını söyledi.

  Toplumsal ve siyasal çeşitliliğin çoğunluk yönetimini pratik bir
  zorunluluk haline getirdiğini ifade eden Kılıç, özellikle anayasal
  konularda mümkün olan en geniş katılım ve uzlaşmayla karar alınmasının
  ideal olduğunu belirtti.

  -"SİYASİ İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI"-

  Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, özgürlüklere tehdit oluşturması
  bakımından bir kişinin sınırsız iktidarıyla çoğunluğun sınırsız iktidarı
  arasında özde bir fark bulunmadığını ifade ederek, "İktidarın
  yozlaştırıcı doğası ve tarihsel tecrübe dikkate alındığında bu durum
  daha iyi anlaşılacaktır. Lord Acton'ın ifade ettiği gibi 'İktidar
  yozlaştırır. Mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır.' Siyasi iktidarın
  sınırlandırılması gerektiği fikri bu temel varsayımdan hareket
  etmektedir" diye konuştu.

  Anayasa yargısının meşruiyetinin temel hak ve özgürlükleri korumak için
  çoğunluğun iktidarını sınırlandırma işlevinden kaynaklandığını belirten
  Kılıç, siyasal iktidarları anayasal çerçevede tutmanın en etkili
  yollarından biri olarak kabul edilen anayasa mahkemelerinin asli
  görevinin, anayasal devletin teminatı olarak, ferdin hak ve
  özgürlüklerini devlet otoritesini kullanan diğer kurumlar karşısında
  korumak olduğunu ifade etti. Kılıç, "Bu varoluş hikmetinden uzaklaştığı
  ve bireysel hakları koruyamadığı takdirde anayasa mahkemeleri, meşruiyet
  kriziyle karşı karşıya kalmaya mahkumdur" dedi.

  -"ÜYE SEÇİMİNE PARLAMENTO KATILMALI"-

  Kılıç, Türkiye'de anayasa yargısının demokratik meşruiyeti açısından
  tartışılan bir sorunun da anayasallık denetimi yapan organın oluşumunda
  parlamentonun devre dışı bırakılması olduğunu söyledi. Modern
  demokrasilerde parlamentonun şu ya da bu ölçüde anayasa mahkemelerinin
  üye oluşumuna katıldığını anlatan Kılıç, bunun anayasa mahkemelerinin
  "negatif yasa koyucu" oldukları gerçekleri karşısında, kaçınılmaz bir
  gereklilik olduğunu söyledi.

  Kılıç, 1961 anayasasında bile Anayasa Mahkemesi üyelerinin 3'te 1'inin
  yasama organı tarafından seçilmesinin benimsendiğini anımsatarak, şöyle
  konuştu:
  "Mevcut anayasamız, dönemin şartlarına ve siyasal kurumlarına bir tepki
  olarak, Anayasa Mahkemesi'ne parlamentonun üye seçmesine kapıları
  tamamen kapatmıştır. Bugün gelinen noktada, anayasa yargısı ile yasama
  organı ilişkilerindeki bu güvensizliğin ortadan kaldırılması için
  egemenlik yetkisi kullanan anayasa yargısının, ulus iradesiyle
  bağlantısının kurulması gerekliliği açıktır. Yapılacak seçimlerde
  liyakatin ve objektif kriterlerin esas alınacağı bir yöntemin
  öngörülmesi, bu konudaki olumsuz sonuçları ortadan kaldıracaktır."

  -"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İNSAN ONURUNUN TEMELİ"-

  Kılıç, demokratik hukuk devletinin varlık nedeninin, bireyin doğuştan ve
  sadece insan olmasından dolayı sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerini
  etkili bir şekilde korumak olduğunu kaydetti.

  İnsan onurunu temellendiren demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz
  koşullarından birinin "düşünceyi ifade" özgürlüğü olduğunu belirten
  Kılıç, düşünce özgürlünün ülkelerin demokratik sicilinin saptanmasında
  en belirgin ölçü sayıldığını söyledi.

  "Bireyin iç dünyasından çıkmamış ve toplumun beğenisine sunulmamış bir
  düşüncenin anayasal korumaya ihtiyacı olamaz" diyen Kılıç, farklı
  düşüncelerin ifade edilmesinin yasaklanarak, tarihsel, toplumsal ve
  siyasal olaylarda tek doğrunun varlığını savunmanın, demokrasinin
  birlikte yaşamayacağı tabular yaratmaktan öte sonuç doğurmayacağını
  belirtti.

  Aynı olguların farklı kişilerde farklı algılama sonucu, farklı inanç ve
  kanaatlere yol açtığının biyolojik bir gerçek olduğunu anlatan Kılıç,
  "Bireyin yerine geçerek, onun ne düşünmesi ya da nasıl hissetmesi
  gerektiğine karar vermek, ancak dayatma kavramıyla tanımlanabilir. Oysa
  demokrasiler, tartışma ve aykırılıkların olmayışı üzerine değil, tam
  tersine onların varlığı ve etkinliği üzerine kuruludur" dedi.

  Haşim Kılıç, şöyle devam etti:
  "Irkı ve rengi ne olursa olsun, inansın inanmasın, her insanı aziz
  kılan kendini ifade edebilmesi ve insan olma onurudur. Düşünceyi ifade
  özgürlüğünün, 'içinden düşün' mantığına indirgenerek hapsedilmesi, bu
  özgürlüğün ortadan kaldırılmasıyla eşdeğerdedir. Şiddet olgusuyla ifade
  özgürlüğünün birbirinden ayrılmasının öncelik kazandığı ortadadır. Savaş
  dili değil, barış dili argümanlarını kullanarak kendini ifade edenlerin
  insanlık onuru korunmalıdır. Bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri,
  konuşabilmeleri, uyuşmazlık ve kavga yerine çözüm ve barış getirir.

  Konuşamadığımız yerde ancak kötülükler üretiriz. Düşünceyi açıklama
  özgürlüğü, herkesin kendi kimliğiyle ortaya çıkmasına olanak sağlayan,
  sahteliği ve ikiyüzlülüğü yok eden onurlu bir hayatın sigortasıdır."
  Kılıç, konuşmasının sonunda, 12 Haziran 2007 tarihinde yaş haddinden
  emekliye ayrılan önceki Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu'ya
  emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk diledi.

  -NOTLAR-

  Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü törenine basın mensuplardı
  büyük ilgi gösterdi.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın Anayasa
  Mahkemesi yetkililerine törene katılamayacağını telefonla bildirdiği
  öğrenildi.

  Kılıç'ın 16 sayfalık kitapçık haline getirilen konuşma metni, törene
  katılanlara dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip
  Erdooğan ve diğer davetliler, Kılıç'ın konuşmasını kitapçıktan takip
  ederek, bazı bölümlerin altını çizdiler.

  Kılıç, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ı gelişlerinde Anayasa
  Mahkemesi'nin girişinde karşılarken, tören sonunda da bina çıkışına
  kadar uğurladı.

  Gül'ün ayrılışı sırasında Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi araçlarından
  biri sivil bir araçla çarpıştı.

  Açılış töreninin ardından "Yeni Anayasa Arayışları ve Yargının Konumu"
  konulu sempozyuma geçildi.

  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim