Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Çiftçiye ÖTV’siz ve KDV’siz kırmızı mazot vereceğiz." dedi.

"Çiftçilerin ve esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız"

"Havza bazlı planlama yapılması gerekir. Yani Erzurum’dan başlayıp Kars’ı, Ardahan’ı, Iğdır’ı içine alan bu bölgenin tarım ve hayvancılığı konusunda temel bir bölgeye dönüştürülmesi lazım. Bu bölge için özel bir yasanın çıkması lazım, ucuz kredinin verilmesi lazım. Taaddüdümüzdür sizlerin takdiriyle iktidara geldiğimizde çiftçilerin ve esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçi almış krediyi ekmiş bir şeyler pandemi dolayısıyla ödeyememiş. Üstüne faizler binmiş her faiz binince ödeyemiyor, tekrar erteleniyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Faizi silersin, anaparayı takside bağlarsın vatandaş makul taksitler içinde bunu öder."

"Ne ekiyorsa, ne biçiyorsa; planlaması yapıldıktan sonra, dönüm maliyeti bellidir. Artı makul kar, eşittir taban fiyat. Formülün bu olması lazım. Böylece hiçbir çiftçi planlama çerçevesinde ektiği hiçbir üründen zarar etmeyecek. Onun altına düştüğünde, diyelim ki bin TL’ye mal ettin, 150 TL kâr, bin 150 TL etti. Sosyal devlet bin 150’nin üzerinde müşteri buluyorsan sat ama bin 150’nin altına düşersen, devlet olarak ben satın alacağım, diyecek. Kuralı budur. Cumhuriyet kurulurken de böyle yapmışlar; Toprak Mahsulleri Ofisi, FİSKOBİRLİK bunun için kurulmuş. Buna benzer uygulamalar dünyanın pek çok ülkesinde uygulanıyor."

"Çiftçiye, söz verdik ÖTV’siz ve KDV’siz kırmızı mazot vereceğiz. Sadece çiftçi kırmızı mazot alabilecek. Dolayısıyla da maliyeti düşüreceğiz. Maliyetin düşmesi demek siz daha ucuza mal edeceksiniz, müşteriyi daha rahat bulabileceksiniz."

"Nerede tarım ve hayvancılık varsa mutlaka köyde nasıl bir imam varsa, bir öğretmen varsa bir ziraat mühendisi veya veteriner kamu görevlisi olarak bulunacak. Hayvanların aşısını yapacak, bakımını üstlenecek. Tarım konusunda da toprak analizleri yapacak. Hangi ürünün dikilmesi gerektiği konusunda çaba harcayacak. Öğretmenin görevini toprak için ziraat mühendisi, hayvan işini de veteriner üstlenmiş olacak. Kamu, öğretmenin ücretini nasıl ödüyorsa bunu da ödeyecek."