Bu kapsam genişletildi ve dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre, prefabrik ve konteyner teslimlerinde deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı. Yani yıl sonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 1’e çekildi.

Alınan kararla ayrıca depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Deprem bölgelerindeki orman köylüleri ve kooperatiflerin kredi taksitleri de 31 Temmuz’a kadar ertelenecek. Erteleme işlemi başvuru şartı aranmadan yapılacak. Erteleme süresince de bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

YAPILANDIRMADA KOLAYLIK

Vergi borçlarını kapsayan Kasım 2020 tarihli yapılandırmadan yararlananların taksit ödeme süresi de uzatıldı. Taksitler, mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Temmuz’u izleyen ayda başlayacak. Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini geçici olarak değiştirebilecek.