• BIST 108.754
 • Altın 151,016
 • Dolar 3,6647
 • Euro 4,3245

  Kapatmadan önce uyarı!

  20.03.2008 20:25
  AKP Anayasa değişikliğine son şeklini verdi
  Kapatmadan önce uyarı!
  Kapatmadan önce uyarı! Kapatmadan önce uyarı! Kapatmadan önce uyarı!

  AK Parti, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştırmak için sürdürdüğü formül arayışlarını şekillendirmeye başladı. Buna göre, üyelerin eylem ve sözlerinden dolayı partilerin kapatılması zorlaştırılacak. 'Odak olma' fiili için, parti üyelerinin suç işlediğinin mahkemece karar altına alınması şartı getirilecek. Başsavcı, kapatmadan önce partiyi uyaracak.

  AKP gurubunda , Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Grup Başkanvekilleri Sadullah Ergin, Bekir Bozdağ, Nihat Ergün, Mustafa Elitaş ile partinin hukukçu milletvekillerinden Burhan Kuzu, Zafer Üskül ve Ahmet İyimaya'nın da katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda yapılması düşünülen Anayasa değişikliğine son şekli verildi. İşte yapılması düşünülen değişiklikler..


  ODAK OLMA SOMUTLAŞACAK

  AK Parti, Anayasa değişikliği ile 'odak olma' durumunu somutlaştırmak istiyor.
  Buna göre, parti kapatma, ancak suç işlediği öne sürülen üyelerin eylem ve söylemlerinin suç olduğuna mahkemelerin karar vermesiyle olabilecek. Eylem ve söylemlerinden dolayı parti üyeleri ve milletvekilleri hakkında bireysel dava açılmasının önündeki engel kaldırılacak. Suç işleyen üyeler yargılanacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlediği mahkeme kararıyla sabit olan üyelerin partiden ihracını isteyecek.

  BAŞSAVCI ÖNCE UYARACAK!

  Bu üyeler ihraç edilmezse, Başsavcı önce uyarıda bulunacak, ardından kapatma davası açabilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın isteği üzerine Anayasa Mahkemesi, suç işlediği mahkemelerce tespit edilen üyeler hakkında siyaset yasağına hükmedebilecek. Böylece mahkeme kararı olmadan üyelerin söz ve eylemleri nedeniyle parti kapatılması imkansız hale getiriliyor.

  BÖLÜCÜLÜK KAPSAM DIŞI

  MHP'nin gündeme getirdiği, 'terör ve bölücük' suçu işleyen partilerin, yapılacak değişiklikte kapsam dışında bırakılması önerisine de sıcak bakılıyor. Değişiklik teklifine göre, terör örgütüyle organik bağı olduğu tespit edilen partiler kapatılabilecek. MHP'nin, Yargıtay Başsavcısı'nın görev ve yetkileri ile Anayasa Mahkemesi'nin yapısına dokunulmaması şartı da benimsendi.

  TEKLİF YARIN MHP'YE GİDECEK

  Kapatma davası, öncesinde Meclis'den izin alınması veya kapatma kararın Mecil tarafından onanması gibi seçenekler konusunda net bir karara varılamadı. Bu konuda Başbakan Erdoğan'ın görüşü alındıktan sonra net bir karar verilecek.
  AK Parti'nin bu öneriyi bugün kağıda dökmesi, yarın da teklif olarark MHP'ye sunması bekleniyor.


  İŞTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN O İKİ MADDE...


  A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma

  MADDE 68. – (Değişik: 23.7.1995-4121/6 md.) Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.

  Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

  Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.

  Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

  Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar.

  Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yükseköğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.

  Yükseköğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

  Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.

  B. Siyasî partilerin uyacakları esaslar

  MADDE 69. – (Değişik: 23.7.1995-4121/7 md.) Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir.

  Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler.

  Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.

  Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.

  Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.

  Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: 3.10.2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.

  (Ek: 3.10.2001-4709/25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

  Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.

  Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.

  Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.

  (Değişik: 3.10.2001-4709/25 md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.

  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim