• BIST 102.729
 • Altın 230,418
 • Dolar 5,4598
 • Euro 6,2178

  Kaçak işçi çalıştırana hapis cezası geliyor

  31.05.2014 14:35
  Resmi Gazete'de yayınlandı
  Kaçak işçi çalıştırana hapis cezası geliyor
  Kaçak işçi çalıştırana hapis cezası geliyor Kaçak işçi çalıştırana hapis cezası geliyor Kaçak işçi çalıştırana hapis cezası geliyor


  Uzun sü­re­dir bek­le­nen 2014-2023 dö­ne­mi­ni kap­sa­yan "Ulu­sal İs­tih­dam Stra­te­ji­si" Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­dı.
   
  Yüz­de 5'e dü­şe­cek
   
  Stra­te­ji­ye gö­re ha­len yüz­de 10,3 olan iş­siz­likora­nı 2023 yı­lın­da an­cak yüz­de 5’e in­di­ri­le­bi­le­cek. Stra­te­ji­de, is­tih­da­mın art­tı­rıl­ma­sı için iş­ve­ren­le­re ye­ni yük ge­ti­ril­me­me­si, teş­vik ve ben­ze­ri iş­lem­le­rin dev­let büt­çe­sin­den kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di.
   
  Cid­di ar­tış ya­şan­dı
   
  Stra­te­ji bel­ge­sin­de, baş­ta Su­ri­ye­li ol­mak üze­re ya­ban­cı ka­çak iş­çi­lik ala­nın­da cid­di ar­tış­lar ol­du­ğu uya­rı­sı ya­pıl­dı. Tür­ki­ye­’nin ya­ban­cı ka­çak iş­çi­ler için tran­sit ül­ke ko­nu­mun­day­ken son yıl­lar­da he­def ül­ke ko­nu­mu­na gel­di­ği be­lir­ti­lir­ken, ya­ban­cı ka­çak iş­çi ça­lış­tı­ran iş­ve­ren­le­re ha­pis ve iha­le­ler­den men gi­bi cay­dı­rı­cı ce­za­la­rın ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di.
   
  51 bin en­gel­li­ye iş
   
  Stra­te­ji kap­sa­mın­da 2013 yı­lı iti­ba­riy­le ka­mu sek­tö­rün­de 22 bin 302 olan en­gel­li me­mur açık kon­ten­ja­nı­nın ta­ma­mı ile ka­mu ve özel sek­tör­de 28 bin 864 olan en­gel­li iş­çi açık kon­ten­ja­nı­nın ta­ma­mı 2015 yı­lı­na ka­dar dol­du­ru­la­cak. Ay­rı­ca, İŞ­KUR da 8 bin 436 olan per­so­nel sa­yı­sı­nı 3 bin 564 ye­ni per­so­nel ala­rak 2015 yı­lın­da 12 bi­ne çı­ka­ra­cak.   
   
  Yeni af olmasın
   
  Stra­te­ji­de ka­yıt­dı­şı is­tih­dam­la mü­ca­de­le yi­ne ön­ce­lik­li he­def­ler ara­sı­na alı­nır­ken, tor­ba ya­say­la ye­ni af­la­rın ko­nu­şul­du­ğu bu dö­nem­de, ver­gi ve prim af­fı­nın ka­yıt­dı­şı­lı­ğa yol aç­tı­ğı uya­rı­sı ya­pıl­dı.
   
   
  İstihdam artacak
   
  Yi­ne stra­te­ji­ye gö­re is­tih­dam ora­nı 2023 iti­ba­riy­le yüz­de 55 dü­zey­le­ri­ne yük­sel­ti­le­cek. Ay­rı­ca her yıl 10 bin bi­li­şim uz­ma­nı ye­tiş­ti­ri­le­cek. Bu alan­da­ki is­tih­dam 2023'e ka­dar yüz­de 50 ar­tı­rı­la­cak.
   

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim