İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Tüm-Bel Sen’li memurlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde Sosyal Denge Tazminatı konusunda anlaşma sağlanamamıştı. 

Bugün memurlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın makamının da bulunduğu İzmir Sanat önünde bordrolarını yakarak eylem gerçekleştirdi.

Tüm-Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş açıklamasında, “Emekçilerin sendikal mücadelesinde elini taşın altına koyarak haklar ve özgürlüklerden yana tavır gösteren CHP’li belediye başkanları ve siyasetçilerin katkıları ile kazanılan haklar, maalesef AKP’nin toplu sözleşme hakkına müdahale ederek koyduğu sınırlar, kısıtlamalar ve yasakların arkasına saklanan yine CHP'li belediye başkanları tarafından, kazanılmış hakların gasp edilmesi yaman bir çelişkidir” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi İl Başkanı Gözaltına alındı! Vatan Partisi İl Başkanı Gözaltına alındı!

“ ZEHİR ETTİNİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “Bayramı emekçilere zehir ettiniz” diye seslenen Keleş, “İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi Kurban Bayramından önce belediye emekçilerinin yıllardır bedeller ödeyerek, mücadele ederek elde ettiği toplu sözleşme kazanımlarını hukuksuz bir şekilde gasp ederek iş barışını tek taraflı olarak bozmuştur. Seçimlerden önce memurlara, "mevcut durumdan daha ileri sözleşmeler imzalayacağız" sözünü unutan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, memurunun sosyal denge tazminatının yarısına el koyarak, Ramazan Bayramı, 1 Mayıs ve Kurban Bayramı ikramiyelerini ödemeyerek, bayramı belediye emekçilerine zehretmiştir” dedi.

"EN TEMEL HAKKIMIZIN KULLANILMASI ENGELLENİYOR"

Keleş, “İzmir Büyükşehir ve 28 ilçe belediyesini kazanan CHP’li belediye başkanlarının ilk icraatları emekçilerin kazanılmış haklarına el koymak olmuştur. Seçim süresince dillerinden düşürmedikleri demokrasi ve özgürlük kavramlarını yeni bir seçime kadar bir kenara attıkları görülmektedir. Sendikal hakkını, anayasa hakkını ve demokratik haklarını kullanarak bu hukuksuzluğa tepki gösteren belediye emekçilerine soruşturma baskısı yapılarak en temel haklarımızın kullanılması engellenmek isteniyor. Hukuki bir belge olan toplu sözleşme metninin 6. ve 8. maddelerinde yeni toplu sözleşme imzalanana kadar mevcut ödemelerin devam edeceği belirtilmesine ve Büyükşehir Belediyesinde örgütlü tüm sendikaların itirazına rağmen sosyal denge tazminatının yarısına hukuksuzca el konulmuştur. Tepkilerini dile getiren belediye emekçilerinin karşısına güvenlik güçleri çağrılarak biber gazı sıktırılmıştır” dedi.

ZİMMET TEZİNE KARŞI ULUSLARARASI ANTLAŞMA ÖRNEĞİ"

"Keleş, Başkan Tugay’ın “zimmet” tezine karşı çalışmalarını sunduklarını ifade ederek, “Anayasanın 90/5. maddesine göre; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır denilmiştir” ifadelerine yer verdi. 

“ MÜCADELEYE DEVAM”

Keleş,  Toplu İş Sözleşmesi masası kurulana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, “Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, emekçilerin ekmeğinden elinizi çekin, gasp ettiğiniz sosyal denge hakkımızı ve ödemediğiniz ikramiyelerimizi derhal ödeyin ve toplu sözleşme masasını hemen kurun. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar gasp ettiğiniz haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır" dedi.