Son dönemler sıkça duyulan “Piar” kelimesi Public Relations kelimelerinin kısaltılmasından türemektedir. Türkçemizde en yakın tabiri olarak halkla ilişkiler medyası olarak tanımlanabilir. Çeşitli markalar için insanların zihninde olumlu ve yararlı fikirlerin üretmesine yardımcı olan bir çalışma şeklidir. Bir PR çalışmasının en temel hedefi karşıdaki hedef kitlelerin zihninde firma hakkında olumlu bir mesaj bırakmaktır.

PR ÇALIŞMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Günümüzde sosyal medya kullanmayan kişilerin sayısı yok denecek kadar az. Genellikle de PR çalışmaları için de sosyal medya tercih ediliyor. PR çalışmasında hedef kitle ile iletişim kurulurken yayınlanan içeriklerle ve geri dönütlerle de iletişim kurulması gerekiyor. Etkili ve doğru bir iletişim yöntemi ve iletişim kanalları ile firmaların yönetilmesini sağlayan bu çalışma türü sadece firmaların ya da kurumların değil, kişilerin itibarlarına da olumlu katkıları bulunuyor.

Halkla ilişkilerle doğru bir çalışma yapmanın en kritik noktası hedef kitle ile iletişim kurabilmek, bu iletişimi devam ettirmektir.

PR ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR?

PR çalışmalarını sınırlamak çok mümkün değil. Bazı kriterler baz alındığında etkili ve vurucu PR çalışmaları yapmak mümkün. PR çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gereken temel noktalar şu şekildedir:

·         Başta haber siteleri olmak üzere gazete, sosyal medya, tv ve çeşitli dijital mecralar üzerinde pozitif paylaşımların (içeriklerin) yayınlanması

·         İletişim kanalların etkili bir şekilde kullanılması

·         Firma, kurum, kuruluş ya da kişiler hakkında ilgi çeken içeriklerin paylaşılması

Görüldüğü üzere PR çalışması hedef kitleler üzerinde bir değer yaratmak etkili bir iletişim kurmak için yapılan kayda değer çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu şekilde markalar ya da kişiler üzerinde olumlu bir algı yaratma sağlanabilmektedir.

Günümüzde marka sadakati oluşturmak isteyen firmaların hemen hemen hepsi PR çalışmalarını desteklemektedir. Bütün oluşumlar, dijital ve sosyal alanda varlıklarını devam ettirebilmek için tercih ettikleri çalışmaların hepsi PR çalışmalarını oluşturmaktadır.

ETKİLİ BİR PR ÇALIŞMASI YAPMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

PR çalışmalarının ne kadar önemli olduğu, hedef kitlelerini önemseyen pek çok firma tarafından bilinmektedir. PR çalışmasının başarılı olması için kapsamlı ve etkili bir çalışma yapılarak karşı tarafta olumlu bir imaj yaratmak gerekiyor. Bunun için de PR çalışması yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde:

·         Çalışılan markanın kimliğini ve hedefleri analiz etmek

·         Markanın önemli ve değerli görülen yönlerini ön planda tutmak

·         Sunulan ürünün pozitif yönlerini ön plana çıkararak doğru iletişim tekniği ile anlatmak

TikTok'a yasağın kapsamı genişliyor TikTok'a yasağın kapsamı genişliyor

·         Amaç hedef kitlede olumlu bir algı yaratmak olduğu için karşı taraf ile güçlü bir bağ kurmak gerekiyor.

·         Son olarak da marka adına güçlü bir imaj ve itibar oluşturmak en temel amaçlardan biri olmalıdır.

Bütün bu kriterlerdeki anahtar nokta hedef kitleye doğru yöntemler ve etkili bir iletişimle ulaşmaya çalışmak olmalıdır. Çünkü bir markanın sahip olduğu değeri, sunulan ürün ya da hizmetten yararlanan hedef kitlenin sahip olduğu algı belirlemektedir.

Belirtilen bütün bu kriterlere sahip olan bir PR şirketi araştırmaları sırasında adından sıkça bahsedilen freelancer çalışanları ve işverenleri bir araya toplayan Bionluk’da hizmet veren İsmail Bayar ile iletişime geçtik. Kendisi basın bülteni alanında marka ve kişileri daha görünür kılmak adına PR çalışmaları yapan başarılı bir freelancer. İsmail Bayar, PR çalışmalarının markalar ve kişiler için önemine dikkat çekiyor ve başarılı bir PR stratejisinin belirleyici faktörlerini şöyle özetliyor: "Başarılı bir PR çalışması, doğru hedef kitleyi belirlemekle başlar. Hedef kitleyi belirledikten sonra onların neye ihtiyaç duyduklarını anlamalı ve bu doğrultuda bir iletişim stratejisi geliştirmelisiniz. İletişim kanallarını doğru kullanmak, uygun içerikler üretmek ve etkili bir takip sistemi oluşturmak da başarılı bir PR çalışması için önemli adımlardır."