Çine’de çocuklar için Eğitim Atölyesi açıldı Çine’de çocuklar için Eğitim Atölyesi açıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 68. Kuruluş yılı etkinliğinde düzenlenen gecede meslekte 25-40 ve 50. Yılını dolduranları plaketleri verildi. İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından düzenlenen geceye 300 ün üzerinde şube üyesi İnşaat Mühendisi katıldı.
MESLEKİ SORUNLAR ÇEŞİTLENMİŞ KARMAŞIK HALE GELMİŞTİR 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın 19 Aralık 1954 yılında kurulduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Erbil Gökhan Sözeri “ O tarihten bu güne toplumsal ve kamusal yararı korumaktan, meslektaşlarının hak ve çıkarlarını savunmaktan, mesleki konularda görüş oluşturmaktan, mesleki gelişime katkı sağlamaya çalışmaktan geri durmamıştır. Birikimini, olanaklarını, mesaisini bu amaç uğruna harcamıştır. Kuruluşundan bu güne kadar gecen zaman zarfında mesleki konu ve sorunlar çeşitlenmiş, daha karmaşık hale bürünmüştür. Güvenli yapılaşma, sağlıklı kentleşmenin sağlanması, doğanın korunması, kentsel değerlerin kentlilerin ortak kullanımına sunulması, yaşanabilir kentler kurulması, ulaşımın sürdürülebilir ve nitelikli kılınması, yapı denetiminin  yapı üretim sürecinin asli unsuru olarak kabul edilmesi, yapıların ve kentlerin deprem tehlikesine göre düzenlenmesi, kamu yatırımlarının kamusal değer olarak kalması, mesleki niteliğin yükseltilmesi, mesleki uygulamaların bilimsel esaslara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi doğrultusundaki çabalar İnşaat Mühendisleri Odası’nın 1954’den buyana savuna geldiği ilkesel yaklaşımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır”. Dedi. 
150 BİNE YAKIN ÜYEMİZLE MESLEĞİN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİYİZ
TMMOB ve bağlı Odaları Anayasa’ya ve yasalara uygun olarak kurulduğunu ifade eden Sözeri “ Anayasa ve Yasalar meslek örgütlerinin kamu adına denetim yapabileceğini, toplumsal yararı gözeteceğini, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacağını, aynı zamanda üyelerinin mesleki açıdan gelişmelerini sağlayacak adımlar atacağını hükmetmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası deprem önlemlerinin alınması ve güvenli yapılaşmanın sağlanması noktasında uyarılarda bulunmuş, meslektaşlarının bilgilendirilmesine ve denetlenmesine ilişkin uygulamaları başlatmış, asli görev ve sorumluluklarının  kurumsal zeminin oluşturmak amacıyla su yapılardan, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, yapı kimyasallarından yapı denetimine, kent içi ulaşımdan çelik yapılara kadar mesleki alana dahil hemen bütün konularda bilimsel etkinlikler ve sempozyumlar düzenlemiş, mesleki konulardaki üretimini kamuoyuyla paylaşmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası bugün 150 bine yakın üyesiyle mesleğimizin önemli değerlerinden biridir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar aramızdan ayrılan çok değerli meslektaşlarımızı saygıyla ve özlemle anıyorum. Yine Odamızın bu günkü durumuna gelmesinde  emeği gecen ve katkısı bulunan tüm meslektaşlarımıza,  yönetim kurulumuza, ilçe temsilciliklerimize bu geceye katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.