Paralar hesaba yatacak! Yıllık getiri oranı belli oldu. Türk Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemi çarşamba günü başlıyor. Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek.

Türk Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemi çarşamba günü başlıyor. Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek.

YATIRIMCILARDAN HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ALINMASI SÖZ KONUSU MU?

Başka bir bankacılık işlemine konu olmadığı sürece yatırımcılardan, senetlerin vade tarihine kadar vadesiz TL mevduat hesabı ve yatırım hesabı için hesap işletim ücreti alınmayacak.

YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Talep toplama ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvurarak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Aracı bankalar vatandaşları hesap açılması, menkul kıymet transferi, saklanması konularında bilgilendirecek. Talep toplama dönemi, senetlerin özellikleri (getiri oranı, ihraç tarihi, erken itfa tarihi, itfa tarihi vb.) ve ihraca aracılık edecek bankalar www.hmb.gov.tr internet sitesinde duyurulacak. 

GELİR PAYINDAKİ DEĞİŞİMDEN OLUMSUZ ETKİLENME SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Senedin getiri oranı Hazine'nin belirlediği getiri oranının hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılmasıyla ortaya çıkacak. Endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek. 

İlan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi verilirken, hasılat payı gerçekleşmeleri tahminin üzerinde olursa yatırımcı daha yüksek getiri sağlayacak.

Söz konusu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak.

TALEP TOPLAMA İŞLEMİ NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

İhraca ilişkin talep toplama işlemi 15-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Senetler 24 Haziran Cuma günü yatırımcıların hesabına aktarılacak. Söz konusu senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

İhraç duyurusu, talep toplama süreci, senede ilişkin özelliklerin yer aldığı dokümanlar paylaşılacak. Kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, bu yıl bütçesinde toplam 874.1 milyon liralık (ilgili KİT'lerin gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak.

FARKLI ÜRÜNLERDE PARASINI DEĞERLENDİRENLER YARARLANABİLECEK Mİ?

Senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek. Bu hesabı ya da başka ürünleri kullanan vatandaşların bu senetleri satın almasının önünde bir engel bulunmuyor

ÖDENECEK ASGARİ BİR GELİR ORANI OLACAK MI?

Birinci aşamada Bakanlıkça her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek. Hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak. Yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlıkça belirlenen oranın hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak.

Bu ayki ihraçta Hazine'nin belirlediği dönemsel getiri yüzde 5.32, yıllık bileşiği yüzde 23.04 olacak. Azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25.54'ü bulabilecek.

SENETLER YATIRIMCININ HESABINA HAZİNE TARAFINDAN NE ZAMAN AKTARILACAK?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. İhraçlara bütün bireysel yatırımcılar katılabilir. Senetler, başka yatırımcılara satılamayacak. İstisnai durumlar dışında yatırımcılar senetlerini, satın aldıkları bankadan bir başka bankaya transfer edemeyecek.

Senetler, talep toplama dönemi sonunu takip eden ve Hazinece duyurulan valör tarihinde yatırımcıların "yatırım hesaplarına" aktarılacak.