Yeni başlatılan ‘Aile Destek Programı’ ile 4 milyon hanede ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular başladı. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız ödeme yapılacak.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek. 

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı. Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor.

13 aylık bebeğin böbreğinden taş çıkarıldı 13 aylık bebeğin böbreğinden taş çıkarıldı

Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

BAŞVURUSU REDDEDİLENİN DURUMU

Destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.

DESTEK 450-600 TL ARASINDA

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

VERİLECEK DESTEK TUTARLARI

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL ve altında olan hanelere  600 TL, gelir aralığı 450 TL 911 TL arasında  olanlara 550 TL, 911 TL ile 1.372 TL arasında olanlara 500 TL, 1.372 TL ile 1.833 TL arasında olanlara da 450 TL.