Günümüzde ülkeler tarafından temiz enerjiye geçiş planları kapsamında, kömürden çıkış en kritik konuların başında geliyor. Kömür madenlerinin kapanmasıyla yaşanacak bölgesel ekonomik kaybı en aza indirmek için de güneş enerjisi santrallarının kurulması ve istihdamın bu alanlara yönelmesi gerekiyor. Uzmanlar, bu dönüşümün ivedilikle planlanması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, kömürden çıkış işgücü anlamında bir dönüşüm yaşatacak ve daha iyi koşullarda işgücüne geçme imkânı da sağlayacak.

GEÇİŞ OLACAK

Her yıl 3 GW güneş enerjisi gücünün şebekeye bağlanmasını amaçlayan Solar3GW hazırladığı ‘Kömür Santrallarının Güneş Enerjisi Santrallarına Dönüşümünde İstihdam Odaklı Çözüm Önerileri’ raporunda istihdamın nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Kömürden dönüşüm söz konusu olduğunda 2019 verisi baz alındığında 36 bin 436 kişinin istihdamının farklı sektörlere kaydırılmasının söz konusu olacağı belirtiliyor. Rapor, istihdamın dönüşümü için öncelikle uygun bir pilot bölge seçilmesini öneriyor. Bu dönüşüme daha yumuşak geçiş sağlayabilecek iller ise; Bursa, Manisa ve Ankara. Raporda, daha çok mavi yakalılara yönelik istihdam dönüşümü planlanıyor, çalışanlar güneş enerjisi santrallerinde kurulum, operasyon ve teknik işlerde yer alabilecek.