banner313

Wikipedia başvurusu AYM Genel Kurulu'nda

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu, Genel Kurul’da görüşülmesi için sevk etti.

Wikipedia başvurusu AYM Genel Kurulu'nda


Türkiye’de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM Birinci Bölümü, dünkü gündem toplantısında görüştüğü başvuru hakkında, “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, AYM Tüzüğü’nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurul’a sevki”ne kararı verdi. AYM Genel Kurulu, AYM’nin İç Tüzüğü’nün 28. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir” hükmü gereği bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 08:08
banner218
google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k