banner239
banner218

Uzmanlardan Muğla'daki 5.5'lik depremle ilgili önemli rapor

Uzmanlardan Muğla'daki 5.5'lik depremle ilgili önemli rapor


Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bozburun Yarımadası (Marmaris, Muğla) kıyısında saat 20:43’de meydana gelen ve moment büyüklüğü Mw=5.5, Richter büyüklüğü ML=5.4 olan depremin derinliği yaklaşık 65 km’dir. Fay düzlemi çözümlü ters fay bileşeni içeren sol yönlü doğrultu atımlı faylanma göstermektedir. Hayes vd. (2018) tarafından yayınlanan dalan levha modeline göre, Avrasya Levhası altına dalan Afrika Levhası’nın Ege ve Anadolu altında 300-400 km derine kadar ulaştığı bilinmektedir. Dalan levhanın Bozburun Yarımadası altındaki derinliği 60-80 km arasındadır. Bozburun Depremi’nin odağının derin olması (Türkiye’deki deprem derinlikleri 20 km’den daha fazla değildir) bu depremin dalan levhanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Dalan levhalar üzerinde derin ters faylanma mekanizmasına sahip depremler gözlenirken Bozburun Depremi’nin sol yanal atımın baskın olması, daha güneyde yer alan sol yanal atımlı Pilny-Strabo Fay Zonu ile benzer bir tektonik hareketin burada da mevcut olduğunu ortaya koymuştur. Ege Bölgesi yoğun deprem aktivitesine sahip bir tektonik rejime sahiptir ve normal faylar üzerinde gelişen 5-6 büyüklüğünde depremler sıklıkla gözlenir. Deniz alanında olan bu büyüklükteki depremlerin ülkemiz kara alanındaki yıkıcı etkisinin az olması beklenmektedir."
banner230