banner158

Sağlık çalışanları için ne kadar ek ödeme yapılacak?

Sağlık çalışanları için ne kadar ek ödeme yapılacak?
banner152


Corona virüs salgını sonrası tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğundançok daha özverili çalışmaları gereken bir döneme girdi. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılacağı açıklandı.   Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara yapılacak ek ödeme ile iligli müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne kadar olacağını ve maaşlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.   Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.   (Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)   Doktor (1/4) 6 bin lira   Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira   Ön lisans 1260 lira   Lise (2/3) 505 lira   EK ÖDEME NEDİR?   Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.