banner339
banner313

Özel öğretim kurslarına yeni düzenleme

"Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" (KHK) kapsamında, faaliyette olan özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekle

Özel öğretim kurslarına yeni düzenleme
banner401
banner427

Resmi gazete'de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "çeşitli kurslar"  ibaresinden sonra gelmek üzere "özel öğretim kurslarını" ibaresi eklendi.

Bu kapsamda, "özel öğretim kursu, kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş  bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve  isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve  deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği "bir" bilim  grubunda eğitim veren kurumları" olarak tanımlandı.

 Faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim  faaliyetlerine 1 Ağustos 2017'den itibaren bir bilim grubunda devam  edebilecekler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenecek ve en geç 4  Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum  açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi  uygulanacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı  Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Toplu sınav organizasyonlarına ilişkin düzenleme

 KHK ile ayrıca 5580 sayılı Kanun'a bir madde eklendi

Buna göre, okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka  adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya  bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı  gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için  yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler  açılamayacak, işletilemeyecek, öğretim programları oluşturulamayacak.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının  sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2016, 00:42
banner218