banner339
banner313

Öğretmenlikte eş durumu kalktı mı, kadrolu öğretmen hakları neler? Uzman öğretmen nasıl olunur, maaşı ne kadar?

Son dakika haberleri arasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili açıklamaları girdi. Sözleşmeli öğretmenleri ve kadrolu öğretmenleri yakından ilgilendiren müjde tüm öğretmenleri meraklandırdı. Öğretmenlikte eş durumu kalktı mı, uzman öğretmen nasıl olunur, maaşı ne kadar araştırmaları başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlerle ilgili açıklamalar...

Öğretmenlikte eş durumu kalktı mı, kadrolu öğretmen hakları neler? Uzman öğretmen nasıl olunur, maaşı ne kadar?
banner475


Gelişmelerden anında haberdar olmak için Google News'te Aydınpost'a abone olun

Aydınpost'a Google News'te abone olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle ilgili maaş açıklamasında da bulundu. Aynı zamanda sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen farkına yönelik bulduğu çözümü de dile getirdi. Öğretmenler ise peş peşe araştırmalara geçti. Öğretmenlikte eş durumu kalktı mı? Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasındaki farklar neler?

UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR, MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen ünvanıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI

Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenler kadrolularla aynı haklara sahip olacak.

Diyorum ki... Profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Orta öğretimde farklı bir zenginlik olur. Bu çağrımı daha önce de yaptım.

ÖZLÜK HAKLARI

Sözleşmeli öğretmenin evlenme halinde ne kadar izin verilir?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli öğretmenin evlenmesi halinde yedi gün izin kullanabilir.

Sözleşmeli öğretmenler annesinin hastalığından dolayı refakat izin kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre en fazla 3 ay refakat izin kullanabilir.

Kadrolu öğretmen olarak görev yapanların, memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda "öğretmenlik" veya "yöneticilik" yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir. Söz konusu madde de "uzman öğretici" unvanına yer verilmediğinden, özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak görev yapanların bu hizmet sürelerinin memuriyete esas kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

Memur kardeşinin hastalandığından dolayı refakat izni kullanabilir mi?

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar refakat izni kullanabilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresi doğum sonrasına aktarılabilir mi?

13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 6) Öğretmenlere Verilecek Analık İzni" başlıklı 10 uncu maddesinin (b) şıkkında; Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi fiilen çalışmadığı 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılması mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 21:07
banner218