banner239
banner218

O bölgelere inşaat yapılamayacak

Akarsularda su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar inşa edilemeyecek.

O bölgelere inşaat yapılamayacak

Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar yapılamayacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği" ile taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla akarsu yataklarında yapılacak düzenlemelerle alınacak önlemler belirlendi.

Yönetmelik, akarsular üzerinde taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla tasarlanacak sel kapanı, bağlama, akarsu ıslahlarıyla akarsular üzerinde tasarlanacak köprü ve menfez gibi sanat yapılarının yanı sıra akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemelerle diğer çalışmaları kapsarken, baraj ve göller kapsam dışı bırakıldı.

Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar yapılamayacak.

Su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, mülki amirin sorumluluğunda yetkili belediye veya il özel idaresince kaldırılacak.

Derelerin üzeri zorunlu haller dışında DSİ'nin izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç kapatılamayacak.

Akarsu yatakları içerisinde doğal olarak yetişen ve yatak kesitini daraltarak veya mevcut sanat yapılarının tıkanmalarına sebep olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına neden olan ağaçlar ve çeşitli bitkiler temizlenecek.

Akarsu yataklarına hafriyat, moloz ve sanayi tesislerine ait atıklar, evsel nitelikli ve benzeri katı ve sıvı atıklar atılamayacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 09:58
banner230