banner339
banner313

Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik!

Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik!
banner401
banner427

Birden fazla tez danışmanı gerektiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu  dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilecek

Buna göre, Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinin  ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez  danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite  kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde  değiştirildi.

Değişiklikle mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından  imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olarak belirlendi.

Yönetmelik değişikliğiyle tezsiz yüksek lisans programı toplam 30  krediden ve 60 AKTS'den (Ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş  yükünü gösteren '1 ile 60 arasında' sayısal değer) az olmamak kaydıyla en az 10  ders ile dönem projesi dersinden oluşacak.

Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü  cümleleri, "Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim  dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için  başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez  çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda  atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora  derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik değişikliği ile sanatta yeterlik programlarında ikinci tez  danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine  sahip kişilerden olabilecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2017, 10:34
banner218