banner158
banner218

KDV iadesi bilmecesi çözüldü

KDV iadesi bilmecesi çözüldü
banner216


Mücbir sebep kapsamına alınan şirketlerle iş yapan, ancak mücbir sebep kapsamına girmeyen şirketler, mal veya hizmet aldığı şirket KDV beyannamesi vermediği için KDV iadesi başvurusunda bulunamıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi gazetede yayımlanan katma değer vergisi uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği ile mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi konusunda düzenlemeye gidildi.

KDV Uygulama Tebliğine ilgili bölümler eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 24 Mart 2020 tarihinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasıyla ilgili bölüm eklendi.

Mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilecekler.

Öte yandan, mücbir sebep döneminde, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecek.

Mahsuben iade talepleri;

1- KDV İadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecek.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs (Ba: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu, Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilirim formu) bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

- Hızlandırılmış iade sistemi (HİS) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 12,5’i oranında,

- İndirimli teminat uygulaması sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 25’i oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde yüzde 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın yüzde 120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecek.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

Nakden iade talepleri;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecek.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 30’u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 60’ı oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 120’si oranında  teminat verilmesi halinde yerine getirilecek.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

Diğer taraftan, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacak.

KAYNAK: DÜNYA