banner218

İntikal ne demek? İntikal nedir? İntikal TDK kelime anlamı

İntikal ne demek? İntikal nedir? İntikal TDK kelime anlamı


Hem askeri alanda hem de birçok farklı sektör için intikal kelimesi sıkça kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ise bu kelime, ‘Bir yerden başka bir yere geçme, geçiş’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bundan farklı anlamlarının da yer aldığını söylemek mümkün.

 İntikal Ne Demek?

 TDK açısından ele alındığı zaman intikal kelimesi farklı anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir.

 - Bir yerden başka yere geçiş ya da geçme,

 - Anlama, kavrama,

 - Miras olarak babadan oğula, yani çocuğa kalma,

 Bu şekilde değişik anlamları üzerinden Arapça kökenli olarak Türkçede kullanılan bir sözcüktür. Ancak daha çok bir yerden başka bir yere geçme veya geçiş anlama üzerinden halk arasında değerlendirildiğini söylemek mümkün.

 İntikal Nedir?

 İntikal kelimesini değişik anlamları ile ele almak mümkün. Fakat başta askeri olmak üzere aynı zamanda değişik sektörlerde planlama noktasında ve gündelik yaşamda da, ‘bir yerden başka bir yere geçiş ya da geçme’ anlamı üzerinden ele alındığı dile getirilebilir.

 ‘’Şu an başka bir noktaya intikal ediyoruz.’’

 Bu şekilde diğer anlamları üzerinden de cümle içerisinde veya tek başına gündelik hayatta kullanılabilir. Aynı zamanda yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde de sıkça karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.